Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva . 01/12/2016 Zmluva o poskytnutí služieb na lyžiarský výcvikový kurz 4 224,00 s DPH 16.12.2016 Mária Bekešová - PENZIÓN ŠAFRÁN ZŠ Sačurov Mariana Bančanská riaditeľka školy
Zmluva prenájom s DPH 23.08.2018
Zmluva poistenie žiakov na šk. rok 2019/2020 s DPH 04.10.2019
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Plastové výplne otvorov s DPH 11.02.2015 19.2.2015 do 10:00 hod.
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Plastové výplne otvorov s DPH 11.02.2015 19.2.2015 do 10:00 hod.
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Plastové výplne otvorov s DPH 11.02.2015 19.2.2015 do 10:00 hod.
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Plastové výplne otvorov s DPH 11.02.2015 19.2.2015 do 10:00 hod.
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Elektrina s DPH 03.11.2014 11.11.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Zemný plyn s DPH 22.10.2014
Faktúra školenie 229,00 s DPH 16.03.2018 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov ZŠ Sačurov Mgr. Mariana Bančanská riaditeľka školy 16.03.2018
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Tovary: Elektrická energia s DPH 31.07.2018 26.06.2018
Zmluva Elektrina s DPH 23.08.2018
Zmluva Portál Bez kriedy - Komenský s DPH 23.08.2018
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodanie tovaru s názvom IKT vybavenie pre projekt "Budeme úspešnejší“ 27 312.37 bez DPH 29.07.2019 06.08.2019 do 10:00 hod.
Zmluva Školské ovocie s DPH 12.09.2016 HOOK, s.r.o. ZŠ Sačurov Mariana Bančanská riaditeľka školy
Zmluva Zemný plyn s DPH 19.12.2019
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Zemný plyn s DPH 12.12.2019
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 školský nábytok s DPH 22.06.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 školský nábytok s DPH 22.06.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 školský nábytok s DPH 22.06.2014
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1973
  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 389, Sačurov
   • zssacurov@gmail.com
   • 057 4497275
   • Školská 389, 094 13 Sačurov
   • 37873318
   • https://www.facebook.com/zs.sacurov
   • Administrácia webovej stránky: RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Jana Humeníková
 • Fotogaléria

  • Koniec šk. r. 2019/2020
  • Absolventi 2020
  • Rozlúčka štvrtákov
  • Marec, knihy a plagáty
  • MS Teams
  • Cechovanie prvákov
  • Živé jasličky 2019
  • Krabice plné lásky
  • Besiedka s materskou školou
  • Vianočná akadémia 2019
  • Mikuláš
  • Live Class - London ZOO