Profil školy

    • Profil školy

    • Máme jedinečnú šancu  zmeniť školu tak, aby centrom vzdelávania bol žiak, nie učivo, aby každé dieťa zažilo v škole pocit úspechu, aby sa každý učiteľ mohol naplno prejaviť ako tvorivá osobnosť.

      

     Názov školy:                                                   Základná škola, Školská 389, Sačurov

     Adresa:                                                           Školská 389, 094 13 Sačurov

     IČO:                                                                378 733 18       

     Riaditeľ školy:                                                  Mgr. Mariana Bančanská

     Zástupca riaditeľa školy:                                  RNDr. Marta Megyesiová

                                                                               PaedDr. Jana Humeníková

     Ďalšie kontakty:                                             

     telefón:                                            057/4497275,    0907 937 624

     web stránka: www.zssacurov.edupage.org

     e-mail:  zssacurov@gmail.com

     Zriaďovateľ:   Obec Sačurov

      

      Silné stránky školy

     - stabilný kolektív učiteľov

     - záujem učiteľov o ďalšie vzdelávanie

     - zapojenie do projektov

     - informačno-komunikačné technológie

     - moderné didaktické prostriedky

     - materiálno-technické vybavenie školy

     - využívanie netradičných foriem a metód vyučovania
     - počítačová gramotnosť všetkých učiteľov
     - zapojenie žiakov do predmetových olympiád, súťaží a teleprojektov
     - aktivity a výzdoba školy

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 389, Sačurov
   • zssacurov@gmail.com
   • 057 4497275
   • Školská 389, 094 13 Sačurov
   • 37873318
   • https://www.facebook.com/zs.sacurov
   • Administrácia webovej stránky: RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Jana Humeníková
 • Fotogaléria

  • Koniec šk. r. 2019/2020
  • Absolventi 2020
  • Rozlúčka štvrtákov
  • Marec, knihy a plagáty
  • MS Teams
  • Cechovanie prvákov
  • Živé jasličky 2019
  • Krabice plné lásky
  • Besiedka s materskou školou
  • Vianočná akadémia 2019
  • Mikuláš
  • Live Class - London ZOO