Vedenie školy

 • Vedenie školy

   • Mgr. Mariana Bančanská
   • Mgr. Mariana Bančanskáriaditeľka školy maban@centrum.sk
   • PaedDr. Jana Humeníková
   • PaedDr. Jana Humeníkovázástupkyňa riaditeľky školy pre primárne vzdelávaniejanah66@gmail.com
   • RNDr. Marta Megyesiová
   • RNDr. Marta Megyesiovázástupkyňa riaditeľky školy pre nižšie stredné vzdelávaniemegyesiova@gmail.com
 • Rada školy

   • Ing. Veronika Šeligová
   • Ing. Veronika Šeligovápredsedkyňa RŠ zvolená za pedagogických zamestnancov
   • Mgr. Darina Bartková
   • Mgr. Darina Bartkováčlenka RŠ zvolená za pedagogických zamestnancov
   • Valéria Barnová
   • Valéria Barnováčlenka RŠ zvolená za nepedagogických zamestnancov
   • Ing. Mária Truchanová
   • Ing. Mária Truchanováčlenka RŠ zvolená za rodičov
   • Martina Barkovciová
   • Martina Barkovciováčlenka RŠ zvolená za rodičov
   • Bc. Marcela Dobranská
   • Bc. Marcela Dobranskáčlenka RŠ zvolená za rodičov
   • Marianna Kačurová
   • Marianna Kačurováčlenka RŠ zvolená za rodičov
   • Ing. Dávid Capík
   • Ing. Dávid Capíkčlen RŠ delegovaný za zriaďovateľa
   • Ing. Marek Truchan
   • Ing. Marek Truchančlen RŠ delegovaný za zriaďovateľa
   • Ing. Maroš Roman
   • Ing. Maroš Romančlen RŠ delegovaný za zriaďovateľa
   • Ing. Bartolomej Zubko
   • Ing. Bartolomej Zubkočlen RŠ delegovaný za zriaďovateľa
 • Žiacky parlament

   • Filip Hric
   • Filip Hric5.A
   • Marek Pačuta
   • Marek Pačuta5.A
   • Nicolas Berta
   • Nicolas Berta6.A
   • Alex Nemčík
   • Alex Nemčík6.A
   • Šimon Miškanin
   • Šimon Miškanin6.B
   • Matej Dobranský
   • Matej Dobranský6.B
   • Sára Bučáková
   • Sára Bučáková7.A
   • Ivo Jakubík
   • Ivo Jakubík7.A
   • Viktor Vaľko
   • Viktor Vaľko8.A
   • Samuel Žotani
   • Samuel Žotani8.A
   • Tamara Dudášová
   • Tamara Dudášová9.A
   • Juliána Matiová
   • Juliána Matiová9.A
  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 389, Sačurov
   • zssacurov@gmail.com
   • 057 4497275
   • Školská 389, 094 13 Sačurov
   • 37873318
   • https://www.facebook.com/zs.sacurov
   • Administrácia webovej stránky: RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Jana Humeníková
 • Fotogaléria

  • Koniec šk. r. 2019/2020
  • Absolventi 2020
  • Rozlúčka štvrtákov
  • Marec, knihy a plagáty
  • MS Teams
  • Cechovanie prvákov
  • Živé jasličky 2019
  • Krabice plné lásky
  • Besiedka s materskou školou
  • Vianočná akadémia 2019
  • Mikuláš
  • Live Class - London ZOO