Školská knižnica

     • Číta celá škola

     • Medzinárodný deň školských knižníc sme si pripomenuli čítaním kníh "naprieč celou školou". Tretiu vyučovaciu hodinu sme strávili v jednotlivých triedach pri spoločnom čítaní kníh zo školskej knižnice, ktoré nám vybrala naša školská knihovníčka s vyučujúcimi slovenského jazyka.

      A čo sme čítali?
       
      Deviataci - O chlapcovi, ktorý plával s piraňami - David Almond,
      ôsmaci - Mio, môj Mio - Astrid Lindgren,
      siedmaci - Poškoláci - Gabriela Futová,
      šiestaci - Teseus a Ariadna - Beata Panáková,
      piataci - kniha povestí o slovenských hradoch,
      štvrtáci - Prdiprášok doktora Proktora - Jo Nesbo, Per Dybvig,
      tretiaci - Keby som bola bosorka - Gabriela Futová,
      druháci - Minpinkovia - Roald Dahl,
      prváci - Rozprávky od H. Ch. Andersena.
     • Beseda s Gabrielou Futovou

     • 26.10.2018 prišla do našej školy na besedu pani spisovateľka detskej literatúry Gabriela Futová.

      Deti 2. - 4. ročníka našej školy sa v piatkove predpoludnie zišli v školskej knižnici. S napätím očakávali spisovateľku, o ktorej počuli a čítali už niekoľko týždňov predtým. Ba dokonca pripravili aj velikánsky plagát na celú stenu s vlastnoručne kreslenými portrétmi Gabriely Futovej. Spisovateľka imporozprávala o svojich záľubách, o písaní kníh, o svojom zverinci a tiež zodpovedala všetky zvedavé otázky prítomných detí.

     • Daniel Hevier                 v našej škole

     • Pán spisovateľ Daniel Hevier bol v našej škole medzi žiakmi 4. - 9. ročníka v rámci FF - Fictus Fabulus.

      Fictus Fabulus je dvojtýždňové CHYMEROS TURNÉ spisovateľa Daniela Heviera na východe. Partnermi a organizátormi sú tri knižnice - Knižnica pre mládež mesta Košice, Knižnica P.O. Hviezdoslava v Prešove a Hornozemplínska knižnica vo Vranove. FF navštívi štyridsať škôl a stretne sa asi so 6000 deťmi, desiatkami pedagógov a knižničných pracovníkov. FF sa teší na deti v Košiciach, Prešove, Vranove, Bystrom, Sačurove, Giraltovciach, Medzilaborciach, Michalovciach, Levoči, Spišskej Novej Vsi, Poprade, Tatranskej Lomnici, Dolnom Smokovci, Spišskej Belej, Kežmarku, Starej Ľubovni, Terni a Plavnici.

     • Robinson Crusoe - čítame si navzájom

      Školský projekt siedmakov pre mladších spolužiakov.

      Čo by sme robili, keby ste sa s Robinsonom Crusom ocitli na pustom ostrove? Robinsona a jeho stroskotanie na opustenom ostrove prestavili siedmaci svojim mladším žiakom v rámci projektu Čítame si navzájom. Cieľom tejto aktivity bolo zatraktívniť literárne ukážky, o ktorých sa žiaci učia a ktoré majú v učebniciach literárnej výchovy. Siedmaci si rozvíjali svoje čitateľské a prezentačné zručnosti a mladší žiaci zase čítanie a počúvanie s porozumením. Pred samotnou aktivitou si žiaci zhotovili kulisy k tomuto príbehu a pred samotným čítaním umeleckého textu podali pár informácií o autorovi. Po prečítaní literárneho textu sa žiaci rozdelili  do dvoch skupín a na pripravené otázky odpovedali. Súťažili medzi sebou chlapci proti dievčatám a kto vyhral, mohol si nabrať z pokladu stroskotanej lode, ktorej vrak objavil Robinson v blízkosti ostrova. Foto nájdete v galérii na školskom webe: https://zssacurov.edupage.org/album/?#photos:album:234

     • Stretnutie so spisovateľkou

     • Bývala učiteľka, spisovateľka kníh pre detí zavítala aj k nám.


      Naši prváci a štvrtáci zažili zaujímavé predpoludnie. Stretli sa s pani spisovateľkou PaedDr. Oľgou Švedovou, jej krásnou tvorbou pre deti a najnovšou knižôčkou - Pamätníčkom prváka. Deťom sa kniha veľmi páčila. Spoločne sa túlali abecedou, zahrali sa na šantiace zvieratká a s chuťou si aj zaspievali. Štvrtáci zas zážitkovým učením spoznávali silu liečivých rastlín a so záujmom si prezreli všetky autorkine ilustrácie, hádanky aj pexesá. Foto nájdete: Stretnutie s pani spisovateľkou Oľgou Švedovou Viac informácií o regionálnej spisovateľke nájdeme na jej webovej stránke: http://knihysovyolinky.com/

      https://youtu.be/BwHt840J_Lc

       

     • Týždeň hlasného čítania 2018

     • Celoslovenský projekt v 2.A

      Združenie Orava každý rok vyzýva školy Slovenska, aby sa zapojili do Týždňa hlasného čítania. Tohto roku sa zapijili aj naši druháci. Deti vyzvali svoje mamky, aby obetovali hodinku svojho času a prišli im prečítať rozprávku alebo príbeh z detskej knižky. Deti potom vyplnili pracovné listy, ktoré organizátori poskytli bezplatne pre všetkých účastníkov.

     • 190 výročie narodenia Dobšinského

     • 16. marca sme si pripomenuli 190. výročie narodenia Pavla Dobšinského - najväčšieho slovenského rozprávkara.

      My, žiaci sačurovskej školy, sme tento významný deň oslávili kvízmi Poznáš rozprávky? a Dobre vedieť, ktoré pre nás pripravila pani zástupkyňa PaedDr. Jana Humeníková. Lúštili sme aj rozprávkové šifry. Cenu Pavla Dobšinského získali triedy: 2.A, 5.A a 8.A.

     • Kamarátka kniha

     • Školský projekt - spolupráca žiakov 1.A a materskej školy.

      O knihe sa už dávno vraví, že je to najlepší priateľ človeka. Dnes boli týchto kamarátov na spoločnej hodine navštíviť deti 1.A triedy a deti z materskej školy. Zaujali ich všetky knihy. Obdivovali aj množstvo kníh v školskej knižnici. Boli veľmi aktívni a spoločne si v nich listovali aj čítali. Všetci sľúbili, že v budúcnosti budú s knihami veľkí kamaráti.

     • Projekty, akcie...

     • Celé Slovensko číta deťom

      Spolupracujeme s Hornozemplínskou knižnicou vo Vranove nad Topľou a naši žiaci sa veľmi radi zúčastňujú aktivít tejto knižnice. Jednou z veľmi úspešných aktivít bola aj beseda so spisovateľkou detskej literatúry pani Gabrielou Futovou v rámci celoslovenskej akcie "Celé Slovensko číta deťom".

     • Medzinárodný projekt

     • Záložka do knihy spája školy

      •  medzinárodný projekt
      •  spolupráca s českými školami na tvorbe tematicky zameraných záložiek do knihy
      •  zúčastňujú sa deti 1. aj 2. stupňa
     • Národný projekt

     • Najkrajšie podujatie v školskej knižnici - "Štefánik v našej knižnici"

      Pripravili sme veľkoplošné postery na zvolenú tému, pripravili súťaže po triedach a na poludnie veľký kvíz za účastí troch družstiev: žiaci, učitelia, rodičia. Otázky boli spracované formou "kolesa šťastia" so zameraním na život Milana Rastislava Štefánika. Zvíťazili žiaci :)

     • Školský projekt

     • Čitateľské zručnosti - výstava piktogramov s témou čitateľských zručností

      - využi svoje vedomosti, pýtaj sa, rozpoznaj príčinu a dôsledok,  rozpoznaj poradie, zhrň, rozlíš fakt a názor, vytvor spojenia, predstav si, zisti autorov cieľ, poznaj hlavnú myšlienku, tvor závery, utvor predpovede, nájdi fakty a detaily, rozpoznaj, porovnaj a odliš, prispôsob svojmu tempu, prečítaj znovu pre ujasnenie...

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 389, Sačurov
   • zssacurov@gmail.com
   • 057 4497275
   • Školská 389, 094 13 Sačurov
   • 37873318
   • https://www.facebook.com/zs.sacurov
   • Administrácia webovej stránky: RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Jana Humeníková
 • Fotogaléria

  • Koniec šk. r. 2019/2020
  • Absolventi 2020
  • Rozlúčka štvrtákov
  • Marec, knihy a plagáty
  • MS Teams
  • Cechovanie prvákov
  • Živé jasličky 2019
  • Krabice plné lásky
  • Besiedka s materskou školou
  • Vianočná akadémia 2019
  • Mikuláš
  • Live Class - London ZOO