Hejného matematika

     • O projekte

     •   
      EDUCTECH n.o. je nezisková organizácia, ktorá sa zameriava na vzdelávanie, výchovu a tvorbu hodnôt. Má svoju správnu radu, riaditeľa a revízora. Bola založená v roku 2011. Zameriava sa najmä na podporu inovatívneho a technického vzdelávania a na rozvoj talentovaných žiakov základných škôl a uvedomujú si potrebu kvalitného vzdelávania a vzťah vzdelania ku kvalite života jednotlivca i celej spoločnosti.
     • Parafrázujúc pána profesora Milana Hejného si v našej škole myslíme, že nevieme len to, čo sme sa naučili, ale vieme najmä to, čo sme prežili.

     • Zaujímavo a hravo                 na hodinách matematiky

     • Trvanie projektu: september 2015 – jún 2016

      Cieľové skupiny: žiaci primárneho

                                    žiaci nižšieho stredného vzdelávania

                                    učitelia primárneho vzdelávania

                                    učitelia matematiky nižšieho stred

     • Anotácia projektu

      Projektom "Zaujímavo a hravo na hodinách matematiky" by sme chceli sprístupniť žiakom 2. – 5. ročníka učivo matematiky pomocou Hejného vyučovacej metódy. Získaním finančného grantu z projektu sme vybavili žiakov a učiteľov učebnými pomôckami. Počas trvania projektu vytvoríme štyri ilustračné videá z rôznych prostredí Hejného matematiky, interaktívnu cvičebnicu vhodnú na prácu s interaktívnou tabuľou s názvom Štvrtky s profesorom Hejným  a súbor pracovných listov pre žiakov.

     • Ciele projektu

      • rozvíjať kompetencie učiteľov matematiky
      • didakticky spracovať inovovaný obsah matematického vzdelávania v 2. – 5. ročníku
      • uplatňovať moderné vyučovacie metódy s aktívnym poznávaním žiakov
      • podporovať tvorivé myslenie žiakov s využitím modernej didaktickej techniky
      • rozvíjať kľúčové kompetencie a pozitívny vzťah žiakov k matematickému vzdelávaniu
     • Zámer projektu

      • zmeniť spôsob vyučovania matematiky - učiť matematiku tvorivo a netradične
      • uplatniť heuristickú metódu vo vyučovaní matematiky (žiaci sami objavujú zákonitosti matematiky) - zlepšiť pracovnú atmosféru v triedach (podporiť tímového ducha)
      • vytvoriť netradičné úlohy z preberaného učiva matematiky
      • zorganizovať pracovné workshopy pre vyučujúcich matematiky o uplatnení Hejného metódy vo vyučovaní matematiky
      • vytvoriť interaktívnu cvičebnicu matematiky "Štvrtky s profesorom Hejným"
      • vytvoriť súbor pracovných listov na skupinovú a samostatnú prácu žiakov
     • Prínos projektu

      • rozvíjať osobnostný a sociálny rozvoj žiakov
      • podporiť prvky dopravnej a mediálnej výchovy  v bežnom vyučovacom procese
      • rozvíjať tvorbu projektu a prezentačné zručnosti
      • interaktívna cvičebnica matematiky
      • štvrtky s profesorom Hejným
      • súbor pracovný listov pre žiakov
     •        Koordinátorky projektu:

            PaedDr. Jana Humeníková

            RNDr. Marta Megyesiová

            Viac o projekte je aj na stránke nadácie EDUCTECH.

      Viac o Hejnáho matematike v našej škole je na podstránke Rozvojové projekty/ SZP 2016

    • Zvládli sme...

    • Krokovanie - krokovací pás nazývajú tí najmenší svojím kamarátom. Prečo? Kamarát vždy pomôže a spolu s krokovacím pásom si všetci hravo poradia so sčítaním i odčítaním.

      

     Autobus - patrí k obľúbeným prostrediam. Pri hre na autobus si deti vôbec neuvedomujú, koľko príkladov prepočítajú. Jednoducho... matematika hravo a zaujímavo!

      

     Dedo Lesoň so svojimi zvieratkami je veľmi obľúbeným prostredím pre prvostupniarov. A to ani nevedia, že riešia rovnice.

      

     Stavby z kociek - plán stavby z kociek či jej stopa, kódovanie stavby a v piatom ročníku už aj pojem teleso z kociek - toto všetko a ešte viac zaujíma deti v každom veku.

      

     Pyramídy . sčítacie, odčítacie, ba aj násobiace a deliace pyramídy sme zvládli už skôr. Pribúdajú pyramídy s "rozbehanými číslami" aj s farebnými poliami.

      

     Pavučiny - najprv sme len skúšali, ktoré čísla vyhovujú. Trvalo nám to dosť dlho. Postupne sme však objavili postupy a závislosti. Teraz je to už "malina".

      

     Parketovanie - zoznámili sme sa so skupinou rovinných tvarov - mono, duo, rožok, elko... Pokryť celú plochu parketami sa mnohým zdá byť jednoduché, nás to však neraz riadne potrápi.

      

     Susedia - sú veľmi potrební. Robia život pestrejší. Naši matematickí susedia nám rozvíjajú logické myslenie.

      

   • Naši žiaci povedali...

     • Dedo Lesoň má zvieratká a medzi nimi je aj hus. Vlastík povedal: "Aj náš dedko mal husi, ale už sú všetky v mrazničke..."
     • Na konci hodiny matematiky si druháčka Kristínka povzdychla: "Škoda, že sme na dnešnej hodine neurobili žiadnu chybu."

      - A to je zle?

      "Áno, pretože my sa na chybách učíme."

     • Riešili sme "rozbehané pyramídy" a Daniel pred koncom hodiny povedal: "Pani učiteľka, mne dnes všetko vyšlo. To je dobrý pocit!"
     • Na Valentína poslala tretiačka Lea, ktorá sa učí matematiku Hejného metódou, valentínsky pozdrav svojej učiteľke a napísala: "Milujem matematiku!"

     • Pani učiteľka hovorí druháčikovi: "Renko, urob tri kroky dopredu!" Renko však stojí a čaká. "Prečo stojíš, Renko, nepočul si?" "Počul, počul," hovorí Renko, "ale zabudli ste povedať: Začni teraz!"
     • Na tabuli sú zapísané dve úlohy - jednoduchá úloha na výpočet obvodu štvorca a náročnejšia úloha na piatich "susedov" - žiaci majú na výber. Šiestak Samo sa pozrie na spolužiaka a vraví: "Ideme na "susedov"... a kto bude prvý!"

     • Deti: "Pani učiteľka, veď my pri bilandskom zápise A-grošov stále píšeme len 1 alebo 0."

      Učiteľka: "Koľko číslic bežne používame my na našich hodinách matematiky?"

      Deti: "Desať."

      Učiteľka: "V akej sústave teda pracujeme?"

      Deti: "V desiatkovej."

      Učiteľka: "No a v Bilande, keďže používajú len dve číslice, v akej sústave tam pracujú?"

      Deti: "Bilanďania? Predsa v dvojakej!"
     • "Pani učiteľka, ja som doma vypočítal, že napríklad L-groš to je až 2 048 A-grošov!"

      "Marek, ty si ma prekvapil! Ty si taký šikovný, že by si mohol robiť v Bilande aj ministra financií."

      "Hmm... ale výplatu chcem v eurách!"

      "Prečo?"

      "Veď za groše si tu nebudem môcť nič kúpiť!"
  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 389, Sačurov
   • zssacurov@gmail.com
   • 057 4497275
   • Školská 389, 094 13 Sačurov
   • 37873318
   • https://www.facebook.com/zs.sacurov
   • Administrácia webovej stránky: RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Jana Humeníková
 • Fotogaléria

  • Koniec šk. r. 2019/2020
  • Absolventi 2020
  • Rozlúčka štvrtákov
  • Marec, knihy a plagáty
  • MS Teams
  • Cechovanie prvákov
  • Živé jasličky 2019
  • Krabice plné lásky
  • Besiedka s materskou školou
  • Vianočná akadémia 2019
  • Mikuláš
  • Live Class - London ZOO