Pre rodičov prváka

   • Niekoľko rád pre rodičov budúceho prváka


   •  

    1. Osvojenie si hygienických návykov, vedieť sa samostatne obliecť, obuť.
    2. Rozvíjať slovnú zásobu – dieťa má vedieť vyjadrovať svoje skúsenosti vo vetách, čisto vyslovovať hlásky.
    3. Ovládať používanie ceruzky – vedieť nakresliť jednoduchší obrázok, odstraňovať písanie trhaných čiar, silný tlak ceruzou.
    4. Učiť dieťa systematickej práci.
    5. Viesť ho ku kontrolovaniu správania, k adekvátnemu vyjadrovaniu pocitov.
    6. Sledovať jeho schopnosť prispôsobovať sa skupine svojich vrstovníkov, akceptovať autority.
    7. Odstraňovať hravosť, neschopnosť dokončiť prácu.
    8. Neprecvičovať ľaváka.
  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 389, Sačurov
   • zssacurov@gmail.com
   • 057 4497275
   • Školská 389, 094 13 Sačurov
   • 37873318
   • https://www.facebook.com/zs.sacurov
   • Administrácia webovej stránky: RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Jana Humeníková
 • Fotogaléria

  • Koniec šk. r. 2019/2020
  • Absolventi 2020
  • Rozlúčka štvrtákov
  • Marec, knihy a plagáty
  • MS Teams
  • Cechovanie prvákov
  • Živé jasličky 2019
  • Krabice plné lásky
  • Besiedka s materskou školou
  • Vianočná akadémia 2019
  • Mikuláš
  • Live Class - London ZOO