Novinky

    • Hurá na prázdniny!
     • Hurá na prázdniny!

     • Uzavreli sme jeden z najnáročnejších školských rokov, rozdali sme vysvedčenia a žiakov sme poslali na zaslúžené prázdniny. Prajeme deťom veľa slnka a krásnych zážitkov a zamestnancom dovolenku plnú oddychu. Do galérie Koniec šk. r. 2019/2020 boli pridané fotografie. No a ministerstvo nám ešte vydalo už pre nový školský rok "Sprievodcu školským rokom" - https://www.minedu.sk/data/att/16755.pdf

    • Absolventi 2020
     • Absolventi 2020

     • Náročné začiatky, mnoho problémov, smutné, no inšpirujúce obdobie, ale aj veľa pekných spoločných chvíľ i zložitý "koronový" záver charakterizuje tento ročník absolventov našej školy. Aj počas zavretej školy, kvôli pandémii Covid-19, dokázali naši deviataci natočiť svoje rozlúčkové video. Ďakujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu! Do galérie Absolventi 2020 boli pridané fotografie.

    • Rozlúčka štvrtákov
     • Rozlúčka štvrtákov

     • Už je to tu! Čas neuveriteľne rýchlo plynie. Ešte mám v živej pamäti ustráchané očká, ktoré na mňa prvý školský deň hľadeli. Očká plné zvedavosti, strachu, ale aj nadšenia z toho, čo ich čaká v novej škole. Každým ich nádychom som si uvedomovala dôležitú úlohu učiteľky v 1. triede. Hovorí sa, že dieťa si zapamätá svojho prvého učiteľa navždy. Preto som chcela, aby sa im prvý dojem uložil v hlavičkách ako ten najkrajší. Ale neuveríte! Deň, ktorý im najviac utkvie v pamäti, je práve ten dnešný. Deň spomienok, úsmevných zážitkov a plný sĺz. Želám našim štvrtákom, aby sa im na 2. stupni darilo a aby nezabudli na svoje prvé školské obdobie. Mgr. Katarína Baňasová, triedna učiteľka 4. A Do galérie Rozlúčka štvrtákov boli pridané fotografie.

    • Do školy od 22.6.2020
     • Do školy od 22.6.2020

     • Na základe rozhodnutia ministra školstva sa otvárajú základné školy od 22. júna 2020 pre všetkých žiakov. Rodičia sa môžu dobrovoľne rozhodnúť, či pošlú svoje deti do školy. Zároveň ukončujeme online vyučovanie. Žiaci, ktorí prídu do školy, sú povinní mať rúško na tvári a ďalšie - náhradné, v igelitovom vrecku, papierové utierky a vyplnené čestné prehlásenie. Učiť sa budú vo svojich triedach. Školské autobusy budú premávať podľa cestovného poriadku. Tlačivo pre žiakov: priloha_2.docx  Pravidlá nástupu: https://www.minedu.sk/data/att/16652.pdf  

       

    • Prevádzka školy od 1.6.2020
     • Prevádzka školy od 1.6.2020

     • PODMIENKY PREVÁDZKY A VNÚTOTNÉHO REŽIMU ŠKOLY OD 1. 6. 2020

      Čas prevádzky školy

      • príchod do školy - 7:30 h - 7:45 h
      • vyučovanie - 7:45 h - 11:20 h
      • obedy v ŠJ - 11:20 h - 12:00 h
      • ŠKD - 11:20 h - 15:30 h
      • odchod zo školy 
       • pre tých, ktorí nechodia na obedy - 11:20 h
       • pre tých, ktorí chodia na obedy, ale nechodia do ŠKD - do 12:00 h
       • pre tých, ktorí chodia do ŠKD - do 15:30 h

      Rozdelenie žiakov do skupín

      • 1. skupina v 1.A triede - všetci prihlásení žiaci 1. stupňa
      • 2. skupina v 3.A triede - všetci prihlásení žiaci 5.A triedy
      • ŠKD v 4.A triede - prihlásení žiaci z 1. skupiny

      Všetky pravidlá pre žiakov, učiteľov, rodičov, ranný filter, vyučovanie v triedach a v skupinách, obedy, ŠKD, hygienické zabezpečenie a iné podrobné informácie nájdete:

      Všetky informácie o zabezpečení a organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu nájdete:


    • Otvárame školu
     • Otvárame školu

     • Na základe usmernenia MŠVVaŠ otvára riaditeľka školy našu školu od 1. júna 2020 pre žiakov 0 . - 5. ročníka. Okrem prezenčného vyučovania bude pokračovať aj online vyučovanie v aplikácii MS Teams. Podrobnosti súvisiace s bezpečným nástupom detí do školy a do ŠKD zverejníme v následujúcom týždni. Predbežne: nástup do školy je dobrovoľný a rozhodnú o ňom rodičia, každý žiak nastúpujúci do školy musí byť úplne zdravý a musí mať dve ochranné rúška, papierové utierky a odovzdať čestné prehlásenie o bezinfekčnosti prostredia. Čestné prehlásenia pre žiakov a učiteľov sú zverejnené v tlačivách zavretej školy - https://zssacurov.edupage.org/a/tlaciva.

    • DOBRE SME SI VYBRALI
     • DOBRE SME SI VYBRALI

     • Keď nám zrušili školu, zvažovali sme, ako získať s deťmi vizuálny kontakt, aby sme sa mohli počas vyučovania z domu navzájom vidieť i počuť. Rozhodli sme sa pre MS TEAMS a dobre sme si vybrali! Deti aj učitelia sa postupne naučili program využívať a zvládnuť online vyučovanie tak, aby boli všetci (žiaci - učitelia - rodičia) spokojní. Dnes nás na online vyučovaní čakalo milé prekvapenie. Na obrazovke počítača sa zrazu naraz zobrazili okienka s deviatimi žiakmi. Vďaka tomu budú naše online hodiny oveľa dynamickejšie. ĎAKUJEME!

    • Teams nový nástroj vzdelávania
     • Teams nový nástroj vzdelávania

     • Vedenie školy spolu s učiteľským zborom našej školy sa rozhodlo poskytnúť žiakom, ktorí majú doma vhodné podmienky (internet, technológie), rozšírenie spôsobu výučby o videochat cez aplikáciu MS Teams, ktorá je pre školy voľne dostupná. Triedni učitelia v spolupráci so žiakmi a rodičmi prihlasujú už dnes žiakov, aby sme od pondelka mohli začať aj tento typ vyučovania. Každý deň počas pracovného týždňa od 9:00 do 11:00 hodiny sa budú deti vzdelávať v priamom kontakte so svojimi vyučujúcimi. Je to pre nás všetkých veľká výzva. Obdiv patrí predovšetkým učiteľom, ktorí sú ochotní učiť aj takouto formou. Viac informácií nájdete na školskom webe: https://zssacurov.edupage.org/a/ako-to-urobime-teams…

    • ŠKD cez aplikáciu MS Teams
     • ŠKD cez aplikáciu MS Teams

     • Vedenie našej školy sa rozhodlo byť v tejto náročnej dobe nápomocnými rodičom a žiakom aj v popoludňajších hodinách a "otvára" dve oddelenia ŠKD v aplikácii Microsoft Teams pre žiakov 1. - 4. ročníka, ktorí navštevovali aj bežný ŠKD. Teda podobne ako dopoludňajšie vyučovanie bude fungovať aj školský klub v popoludňajšom čase v pracovné dni od 14:00 do 15:00 hodiny. Vychovávateľky budú organizovať zábavné popoludnia prihláseným žiakom.

     • Elektronický zápis do 1. ročníka

     • Vážení rodičia našich budúcich prváčikov, prosíme Vás o vyplnenie elektronickej prihlášky detí do 1. ročníka. Prihlášku nájdete po kliknutí na sekciu "Zápis do 1. ročníka 2020", ktorá sa nachádza na hornej zelenej lište webovej stránky školy. Elektronickú prihlášku vyplňte v termíne od 15. do 30. apríla 2020. Deťom budú zakúpené súbory zošitov s predtlačou a knižný darček v hodnote 15 €, ktoré uhradíte v neskoršom termíne. ĎAKUJEME!

    • Zavretá škola
     • Zavretá škola

     • Školy ostanú zatvorené až do odvolania, uviedol dnes na tlačovej konferencii po rokovaní vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu. Pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie 9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka. Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna. Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí. Minister už v súvislosti s prerušenou výučbou na školách rokoval s riaditeľom RTVS Jaroslavom Rezníkom. Vyučovacie programy na Dvojke sa predĺžia zo súčasných 45 minút na 100 minút s dôrazom na žiakov so špeciálnymi vzdelávaco-výchovnými potrebami. viac na stránke: https://www.minedu.sk/opatrenia-ministerstva-skolstva-pisomne-maturity-su-zrusene/

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľka školy oznamuje rodičom a žiakom našej školy, že už zajtra - piatok 13. marca 2020 udeľuje žiakom našej školy riaditeľské voľno. Vyučovacie voľno bude pokračovať aj nasledujúce dva týždne (od 16.3. do 29.3.) z dôvodu celoštátnej karantény v školách a školských zariadeniach. Zároveň žiadame žiakov, aby venovali pozornosť zadaniam od vyučujúcich v prostredí ALF a EDUPAGE a priebežne ich počas núteného voľna vypracovávali.

    • Dejepisná olympiáda
     • Dejepisná olympiáda

     • Nový úspech žiakov našej školy: 
      Matej Dobranský: 3. miesto
      Matej Líška: 3. miesto
      Stella Kačurová: úspešný riešiteľ
      Súťaž: Dejepisná olympiáda
      Kolo: Okresné kolo
      Pripravovala: Mgr. Lenka Truchanová

      Blahoželáme!

    • Opäť úspešná Stella Kačurová
     • Opäť úspešná Stella Kačurová

     • Naša deviatačka Stella Kačurová sa zúčastnila krajského kola Olympiády v anglickom jazyku v Prešove. Obsadila 3. miesto s rozdielom jedného bodu oproti víťazovi. Stellu pripravovala pani učiteľka Mgr. Mária Dudášová. Blahoželáme!
       

    • Olympiáda z geografie
     • Olympiáda z geografie

     • Pravidelne sa žiaci našej školy zúčastňujú  Olympiády z geografie a už tradične sú aj úspešní. Tohto roku boli úspešnými riešiteľmi v okresnom kole naši ôsmaci Ivo Jakubík a Matej Líška. Žiakov pripravovala p. učiteľka Mgr. Iveta Šaffová. Blahoželáme!

    • Ypsilon – slovina je hra
     • Ypsilon – slovina je hra

     • Milovníci slovenčiny mali aj v tomto školskom roku možnosť precvičiť si svoju bystrosť, um a šikovnosť v oblasti jazykových zručností, literatúry a ovládaní pravidiel spisovného slovenského jazyka. Do súťaže Ypsilon – slovina je hra sa zapojilo 26 žiakov prvého a druhého stupňa našej školy. Štyri žiačky dokonca dosiahli plný počet bodov a to Ema Janoková (1. A), Lucia Dargajová (1. A), Karin Gonosová (4. A) a Michaela Dargajová (4. A). Srdečne blahoželáme všetkým úspešným riešiteľom!

    • Cechovanie prvákov
     • Cechovanie prvákov

     • Dnes naši prváčikovia horeli nedočkavosťou. Čakal ich veľký deň – pasovanie do „cechu školáckeho“. Prváckou prísahou sľúbili, že sa budú učiť a správať tak, ako sa na ozajstného prváčika patrí. O tom, že už sú z nich veľkí školáci, presvedčili svojich starších spolužiakov recitovaním i spevom. Spievali jedna radosť! Nenechali sa veru zahanbiť. Triedna pani učiteľka Mgr. Andrea Prokopová ich obrovskou modrou ceruzkou pasovala za žiakov našej školy. Aby na tento deň tak skoro nezabudli, dostali pamätný list a svoj sľub potvrdili odtlačkom prsta do školskej kroniky. Všetci želáme našim prvákom, aby sa im v škole darilo, aby svojim rodičom robili radosť a aby bola na nich ich pani učiteľka pyšná. Do galérie Cechovanie prvákov boli pridané fotografie.

    • Lyžiarsky kurz
     • Lyžiarsky kurz

     • Malebná dedinka Ždiar v Belianskych Tatrách privítala slnečným počasím  20. januára 2020 našich šiestakov a siedmakov. Pod vedením Mgr. M. Dudášovej, Mgr. Ľ. Hrica a Ing. V. Šeligovej absolvovali lyžiarsky výcvik, a tak sa im na 5 dní stal Penzión Šafrán domovom.

      Prvý deň boli žiaci rozdelení do troch skupín podľa lyžiarskej zdatnosti. Mnohí z nich stáli na lyžiach po prvýkrát, no veľmi sa im to páčilo. Za krátky čas sa naučili obraty prívratom a odvratom, výstupy obojstranným odvratom (stromčekom) a bokom, zjazd po spádnici, šikmo svahom,  odšľapávanie ku svahu a oblúky v obojstrannom prívrate. Nadobudnutú lyžiarsku zdatnosť si preverili v záverečnom slalomovom preteku, ktorý si vyžadoval poriadnu dávku odvahy. Všetci to však úspešne zvládli (aj keď zopár pádov tam bolo) a dolyžovali do cieľa.

      V strede týždňa vymenili tuhé skupenstvo vody za kvapalné a zregenerovali sa v aquaparku Aquacity Poprad. Voľný čas trávili súťažami, hraním spoločenských hier, biliardu a diskotékou.

      Všetci zúčastnení sa naučili základom lyžovania alebo si zdokonalili svoje zručnosti a schopnosti v tomto zaujímavom športe na zasnežených svahoch lyžiarskeho centra Ski Strednica. Bol to krásne prežitý týždeň, plný pohybu, zábavy a nových zážitkov!

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 389, Sačurov
   • zssacurov@gmail.com
   • 057 4497275
   • Školská 389, 094 13 Sačurov
   • 37873318
   • https://www.facebook.com/zs.sacurov
   • Administrácia webovej stránky: RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Jana Humeníková
 • Fotogaléria

  • Koniec šk. r. 2019/2020
  • Absolventi 2020
  • Rozlúčka štvrtákov
  • Marec, knihy a plagáty
  • MS Teams
  • Cechovanie prvákov
  • Živé jasličky 2019
  • Krabice plné lásky
  • Besiedka s materskou školou
  • Vianočná akadémia 2019
  • Mikuláš
  • Live Class - London ZOO