Úspechy a ocenenia

  • Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2019/2020

  • Celosvetové kolo

    • Karin Gonosová

    • 1. miesto
    • Ypsilon - slovina je hra · Celosvetové kolo · 2019/2020
    • Michaela Dargajová

    • 1. miesto
    • Ypsilon - slovina je hra · Celosvetové kolo · 2019/2020
    • Ema Janoková

    • 1. miesto
    • Ypsilon - slovina je hra · Celosvetové kolo · 2019/2020
    • Lucia Dargajová

    • 1. miesto
    • Ypsilon - slovina je hra · Celosvetové kolo · 2019/2020
  • Medzinárodné kolo

    • Beáta Olexová

    • úspešný riešiteľ
    • iBobor · Medzinárodné kolo · 2019/2020
    • Alex Hric

    • úspešný riešiteľ
    • iBobor · Medzinárodné kolo · 2019/2020
    • Sára Baranová

    • úspešný riešiteľ
    • iBobor · Medzinárodné kolo · 2019/2020
    • Michaela Dargajová

    • úspešný riešiteľ
    • iBobor · Medzinárodné kolo · 2019/2020
    • Vanesa Prokopová

    • úspešný riešiteľ
    • iBobor · Medzinárodné kolo · 2019/2020
    • Karin Gonosová

    • úspešný riešiteľ
    • iBobor · Medzinárodné kolo · 2019/2020
    • Alexandra Dudášová

    • úspešný riešiteľ
    • iBobor · Medzinárodné kolo · 2019/2020
    • Ivo Jakubík

    • úspešný riešiteľ
    • iBobor · Medzinárodné kolo · 2019/2020
    • Matej Dobranský

    • úspešný riešiteľ
    • iBobor · Medzinárodné kolo · 2019/2020
  • Celoštátne kolo

    • Barbora Demetrová

    • 3. miesto
    • Povedz drogám nie! · Celoštátne kolo · 2019/2020
    • Pripravovala: Mgr. Mariana Ihnátová
  • Krajské kolo

    • Stella Kačurová

    • 3. miesto
    • Olympiáda v anglickom jazyku · Krajské kolo · 2019/2020
    • Pripravovala: Mgr. Mária Dudášová
  • Okresné kolo

    • Matej Dobranský

    • 3. miesto
    • Dejepisná olympiáda · Okresné kolo · 2019/2020
    • Pripravovala: Mgr. Lenka Truchanová
    • Matej Líška

    • 3. miesto
    • Dejepisná olympiáda · Okresné kolo · 2019/2020
    • Pripravovala: Mgr. Lenka Truchanová
    • Stella Kačurová

    • úspešný riešiteľ
    • Dejepisná olympiáda · Okresné kolo · 2019/2020
    • Pripravovala: Mgr. Lenka Truchanová
    • Ivo Jakubík

    • úspešný riešiteľ
    • Olympiáda z geografie · Okresné kolo · 2019/2020
    • Pripravovala: Mgr. Iveta Šaffová
    • Matej Líška

    • úspešný riešiteľ
    • Olympiáda z geografie · Okresné kolo · 2019/2020
    • Pripravovala: Mgr. Iveta Šaffová
  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 389, Sačurov
   • zssacurov@gmail.com
   • 057 4497275
   • Školská 389, 094 13 Sačurov
   • 37873318
   • https://www.facebook.com/zs.sacurov
   • Administrácia webovej stránky: RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Jana Humeníková
 • Fotogaléria

  • Koniec šk. r. 2019/2020
  • Absolventi 2020
  • Rozlúčka štvrtákov
  • Marec, knihy a plagáty
  • MS Teams
  • Cechovanie prvákov
  • Živé jasličky 2019
  • Krabice plné lásky
  • Besiedka s materskou školou
  • Vianočná akadémia 2019
  • Mikuláš
  • Live Class - London ZOO