• Úspešní futbalisti
     • Úspešní futbalisti

     • Prebojovali sme sa až do finále v okresnom kole vo futbale mladších žiakov a naši chlapci obsadili krásne 2. miesto z desiatich mužstiev. Nezaostali ani najmladší futbalisti. McDonald´s Cup je najväčší futbalový turnaj pre žiakov a žiačky 1. stupňa základných škôl. Aj naši malí žiaci sa ho zúčastnili a obsadili 3. miesto. Blahoželáme!

    • Štefánik
     • Štefánik

     • Dnes si naši žiaci 7. - 9. ročníka pripomenuli 100. výročie tragického skonu velikána našich dejín Milana Rastislava Štefánika. Žiaci sa zúčastnili medziročníkového kvízu koleso šťastia, v ktorom preukázali svoje vedomosti o slávnom Slovákovi, ktorému vďačíme za vznik republiky. Blahoželáme deviatakom, ktorí zvíťazili.

    • Máj, máj, máj...
     • Máj, máj, máj...

     • Naši žiaci prvého stupňa dnes v duchu zachovávania tradícii "posadili mája". Do galérie Máj, máj, máj... boli pridané fotografie.

    • Deň Zeme
     • Deň Zeme

     • Deň Zeme sme oslávili aktivitami zameranými na environmentálnu výchovu. Upratovali sme okolie školy, učili sa triediť odpad, sadili zeleň, sledovali náučné dokumenty o Zemi, získavali nové poznatky o bylinkách pestovaných v našich záhradách, overovali si vedomosti pracovnými listami a testami Alf, kreslili na asfalt, vyrábali sme vtáčie rolky, zhotovovali dekoratívne predmety z odpadového materiálu, vytvárali didaktickú pomôcku či skladali sľub našej Zemi. Boli to aktivity praktické a výchovné, ktoré žiakov naučili, ako sa majú o našu jedinečnú planétu starať a ako jej pomáhať. Do galérie Deň Zeme 2019 boli pridané fotografie.

    • Krížová cesta
     • Krížová cesta

     • Blížiace sa veľkonočné sviatky sme si dnes v našej škole pripomenuli zážitkovým učením vo forme dramatizovanej Krížovej cesty. Poďakovanie patrí organizátorom: Mgr. J. Zorvanovej, Mgr, M. Baranovej, otcovi Jozefovi a tiež účinkujúcim žiakom. Do galérie Krížová cesta boli pridané fotografie.

    • Matematický klokan
     • Matematický klokan

     • Klokanmi nazývame žiakov a žiačky po celom svete, ktorí sa zapojili do najväčšej medzinárodnej súťaže na svete, Matematického klokana. Rovnaké úlohy riešili žiaci vo viac ako 70-tich krajinách na celej zemeguli. Súťaž riadi organizácia Kangourou sans frontieres (Klokan bez hraníc), ktorá sídli v Paríži. Aj slovenskí žiaci sú už 22 rokov súčasťou tejto súťaže. Tento rok sa do nej zapojilo 72 000 žiakov na takmer 1500 školách od prváčikov až po maturantov. Z našej školy sa do súťaže zapojilo 27 žiakov 1. - 6. ročníka. Medzi najúspešnejšími boli šiestaci Alexandra Dudášová a Matej Dobranský, tretiačka Michaela Dargajová a prváčky Natália Gonosová a Alžbeta Dargajová, ktorá test vypracovala na plný počet bodov a spolu s 1354 prvákmi zo Slovenska sa umiestnila vo svojej kategórii na 1. mieste. Blahoželáme!

     • Zápis 2019

     • Do veľkého školského podmorského sveta dnes vplávali naši budúci prváčikovia na slávnostný zápis do 1. ročníka, ktorým ich v tomto roku sprevádzal rozprávkový Nemo. Deti s nadšením a detskou zvedavosťou pod vedením Mgr. Andrey Prokopovej ukázali, čo všetko už vedia a dokážu. Hravo vyriešili Nemove úlohy a za dobre odvedenú prácu získali pochvalný list i taštičku s darčekmi. Tešíme sa na vás v septembri 2019, prváčikovia! Do galérie Zápis 2019 boli pridané fotografie.

    • Matematická olympiáda - Okresné kolo
     • Matematická olympiáda - Okresné kolo

     • Nový úspech žiaka našej školy:

      Ivo Jakubík: 1. miesto

      Súťaž: Matematická olympiáda
      Kolo: Okresné kolo

       

    • Beseda so spisovateľkou Oľgou Švedovou
     • Beseda so spisovateľkou Oľgou Švedovou

     • Aj v tomto školskom roku sa naši tretiaci a štvrtáci počas Mesiaca kníh stretli na besede s pani spisovateľkou PaedDr. Oľgou Švedovou. Pani spisovateľka čítala deťom príbeh zo svojej pripravovanej knihy Trapasoviny. Deti tak mohli nahliadnuť do procesu prípravy novej knihy. Spoločne si zaspievali pieseň Jar je tu a malí muzikanti dokázali vytvoriť k piesni aj hudobný doprovod. Nakoniec, samozrejme, nemohla chýbať ani autogramiáda. Ďakujeme! Do galérie Beseda so spisovateľkou Oľgou Švedovou boli pridané fotografie.

    • Testovanie 9 2019
     • Testovanie 9 2019

     • Riaditeľka ZŠ Sačurov udeľuje riaditeľské voľno na deň 3. apríla 2019 z dôvodu Testovania 9 2019. Riaditeľské voľno sa netýka žiakov 9. ročníka, ktorí sa povinne zúčastnia testovania.

    • Pytagoriáda - Okresné kolo
     • Pytagoriáda - Okresné kolo

     • Nový úspech pre našu školu: Ivo Jakubík: 3. miesto
      Súťaž: Pytagoriáda
      Kolo: Okresné kolo

      Blahoželáme!

       

     • Mediálny deň 2019

     • Našich piatakov dnes čakalo dopoludnie plné tvorivých aktivít, ktoré sme realizovali v rámci prierezovej témy mediálna výchova. Spoločne sme spoznávali médiá a odhaľovali výhody a nevýhody mediálnej komunikácie prostredníctvom internetu, televízie, rozhlasu a sociálnych sietí. Rozlišovali sme fikciu a realitu vo filmovom svete a naučili sme sa, ako sa nenechať oklamať reklamou. Súťažili sme v rýchlom a efektívnom vyhľadávaní informácií vo vrituálnom svete a čo nás zaujalo, to sme prezentovali vo vlastných projektoch. Nahliadnite aj do galérie. https://zssacurov.edupage.org/album/?eqa=cGhvdG89YWxidW0mYWxicz1hbGJ1bQ%3D%3D

    • Informácia pre rodičov
     • Informácia pre rodičov

     • Testovanie  9 2019 sa uskutoční 3. apríla 2019 vo všetkých základných školách na Slovensku pre žiakov 9. ročníka. Administrácia testovania sa začína o 8:00 hodine. Žiaci sú povinní byť v triedach minimálne 15 minút pred testovaním. Prvý testovaný predmet je matematika a druhý slovenský jazyk a literatúra. Viac informácií nájdete na stránkach: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

    • Blahoželanie
     • Blahoželanie

     • Prajeme všetkým našim pedagogickým zamestnancom pevné zdravie, pokoj v duši, lásku v srdci, nervy v mede a veľa inšpiratívnych a tvorivých žiakov. Všetko naj ku Dňu učiteľov!

     • Hviezdoslavov Kubín 2019

     • Ako už býva zvykom, v mesiaci marec, ktorý je venovaný knihám, sme v našej školskej knižnici súťažili v prednese poézie a prózy. Na tohtoročné školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín sme si pozvali aj šikovné deti zo Základnej školy v Dlhom Klčove. Atmosféra bola výborná, výkony vynikajúce a súťažiaci spokojní. Najlepší žiaci, ktorí obsadili prvé miesta sú: Oliver Hirko -  ZŠ Dlhé Klčovo, Sára Baranová z 3.A, Matej Hruščák - ZŠ Dlhé Klčovo, Marek Vaľko zo 6.A a Klaudia Demčáková z 5.A. Víťazom blahoželáme a tešíme sa na budúci rok. Do galérie Hviezdoslavov Kubín 2019 boli pridané fotografie.

     • Zápis do 1. ročníka 2019

     • K zápisu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a 15 € na zakúpenie súboru písaniek, pracovných zošitov a knižného darčeka.

    • Čitateľský oriešok
     • Čitateľský oriešok

     • V projekte Čitateľský oriešok, do ktorého sa zapojili aj naši žiaci primárneho vzdelávania, vybrali organizátori z vyše 30 000 kresieb do finále v kategórii "3. ročník" 333 najkrajších prác. Postúpili tie, v ktorých sa žiakom originálne podarilo prepojiť dva prečítané texty. Tretiaci čítali príbehy Jedno oko, druhé oko a Príbeh silného býka. Obrázok našej žiačky Vanesky Prokopovej je vo finále. Hlasovanie o naj obrázok prebieha do 25.marca 2019. Hlasujte kliknutím pod obrázkom na následujúcom linku:https://www.facebook.com/…/a.20613959205…/2061500570554469/…

    • Olympiáda ľudských práv
     • Olympiáda ľudských práv

     • Dňa 14.2.2019 sa konal v našej škole 1. ročník  školského kola Olympiády ľudských práv. Celkove sa súťaže zúčastnilo 40 žiakov 7. – 9. ročníka.  Test pozostával z otázok k danej  problematike, otázky boli vybrané z Iuventa.sk a pripravila ich Mgr. Tatiana Hricová. Cieľom bolo prispieť k vzdelávaniu k demokratickému občianstvu a posilniť základné princípy demokracie. Víťazkou sa stala Nikola Kaščáková z 8.A. Výborné výsledky dosiahli aj Vanesa  Gažová - VII.A a Ivo Jakubík - VII.A. Srdečne blahoželáme všetkým účastníkom. Tešíme sa na 2. kolo. Vyhodnotenie nájdete aj v sekcii: https://zssacurov.edupage.org/a/ludske-prava

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 389, Sačurov
   • zssacurov@gmail.com
   • 057 4497275
   • Školská 389, 094 13 Sačurov
   • 37873318
   • https://www.facebook.com/zs.sacurov
   • Administrácia webovej stránky: RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Jana Humeníková
 • Fotogaléria

  • Živé jasličky 2019
  • Krabice plné lásky
  • Besiedka s materskou školou
  • Vianočná akadémia 2019
  • Mikuláš
  • Live Class - London ZOO
  • Cesta
  • Koleso finančnej gramotnosti
  • Tatry
  • ITAkadémia
  • School Kids Race
  • Korčuliarsky kurz