• Škola volá
     • Škola volá

     • A je to tu! Prázdniny sa dnes končia a v pondelok 2.9.2019 sa začína nový školský rok 2019/2020. Slávnostne bude otvorený pred budovou školy o 8:00 hod. Tešíme sa na vás!

    • Čitateľská gramotnosť
     • Čitateľská gramotnosť

     • Mgr. Tibor Hujdič, alias Pán Mrkvička, propagátor čítania, zakladateľ Detského kníhkupectva Mrkvička, dňa 27. 8. 2019 svojou návštevou poctil našu školu so svojím seminárom Ako na čítanie a čitateľskú gramotnosť. Jeho témou bola najmä práca so žiakmi základnej školy, pretože v slovenských školách absentuje čitateľská klíma a chuť detí čítať, Kriticky sa však vyjadril k súčasnému stavu čítania, resp. nečítania v školách, ktoré sú podľa neho poznačené „zákazom čítania“. Žiakom nie sú vytvorené dostatočné podmienky na čítanie, čo výrazne znemožňuje utvárať kultúru čítania. Do pozornosti dal napríklad české či poľské modely a prístupy, ktoré sa na čítanie vo vyučovaní zameriavajú. Čítanie v slovenských školách je primárne zaradené do predmetu slovenský jazyk a literatúra a jeho rozvíjanie je zväčša v rukách učiteľa tohto predmetu. Akcie zamerané na čítanie sú jednorazové (výroba záložiek do kníh, pasovanie čitateľov, besedy so spisovateľmi), bez hlbšieho presahu či bez reálneho zamerania na čítanie či utváranie estetického zážitku.Provokačnými otázkami typu „Môže učiteľ, ktorý nečíta, zapáliť svojho žiaka pre čítanie?“ sa nás usiloval motivovať k čítaniu so žiakmi. Byť vzorom tým, že sám číta a rozpráva sa so žiakmi o svojich pocitoch a dojmoch z čítania. V neposlednom rade vyzdvihol faktory, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť čítania - rodič číta dieťaťu od narodenia, sám číta, a teda je pre dieťa vzorom, čítajú rovesníci alebo priamy prístup dieťaťa ku knihám, k domácej knižnici.

    • Zmena mailovej adresy
     • Zmena mailovej adresy

     • Oznamujeme všetkým rodičom, priaznivcom a partnerom našej školy, že z technických príčin došlo k zmene našej mailovej adresy. Nová adresa je: zssacurov@gmail.com

    • Hurá, prázdniny!
     • Hurá, prázdniny!

     • Ďalší úspešný školský rok je za nami. Dnes naši žiaci odišli na prázdniny a učitelia na zaslúženú dovolenku. Všetkým ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme krásne a pohodové leto. Do galérie Hurá, prázdniny! boli pridané fotografie.

    • Olympiáda čitateľskej gramotnosti
     • Olympiáda čitateľskej gramotnosti

     • Dňa 27. júna 2019 sa v našej škole uskutočnila Olympiáda čitateľskej gramotnosti žiakov primárneho vzdelávania. Triedne súťažiace tímy pracovali s pomôckami, ktoré pre ne pripravovali vyučujúci počas celého školského roka. Hravou formou si preverili svoje čitateľské zručnosti. Teší nás, že celoročná práca našich pedagógov mala u žiakov veľký úspech a pripravené pomôcky budeme aj naďalej využívať v edukačnom procese. Do galérie Olympiáda čitateľskej gramotnosti boli pridané fotografie.

    • Tretiakovo
     • Tretiakovo

     • Rozprávky k deťom neodmysliteľne patria. Naši tretiaci zavŕšili koniec školského roka prípravou bábkového divadla TRETIAKOVO. Pod vedením triednej pani učiteľky Mgr. Kataríny Baňasovej nacvičili tri klasické rozprávky - O Červenej Čiapočke, Soľ nad zlato, O troch prasiatkach. Práca s bábkami ich veľmi bavila, hoci to pre nich nebolo vždy jednoduché. Výsledkom však bolo úžasné predstavenie. Najväčšou odmenou pre deti bola pochvala od rodičov a silný umelecký zážitok. Ďakujeme. Do galérie Tretiakovo boli pridané fotografie.

    • Výlety...
     • Výlety...

     • V piatok 21.6.2019 sme sa so žiakmi - reprezentantmi našej školy v rôznych olympiádach a súťažiach vybrali na výlet "za odmenu". Cieľom boli naše veľhory Vysoké Tatry a Aquacity Poprad. Aj keď sme "trochu" zmokli, výlet sa vydaril. Deti obdivovali tatranské chaty a Vodopády Studeného potoka im poskytli úchvatný pohľad na biele a spenené vodné riavy a kaskády. 17.6.2019: Na vrchole Spišskej Magury, na rozhraní Pieninského a Tatranského národného parku, mali naši siedmaci, ôsmaci a deviataci možnosť zažiť unikátnu prechádzku ponad les. V utorok 18. júna sa totiž vybrali na koncoročný výlet do Bachledovej doliny vo Vysokých Tatrách na „Chodník korunami stromov“. Počasie bolo výborné, výhľad z chodníka nádherný. Na konci zdolali aj vyhliadkovú vežu. Najsilnejší zážitok však mali z pochôdznej siete, ktorá ich čakala na samom vrchu veže vo výške 32 metrov. Prekonali svoj strach a okrem chôdze tam poniektorí aj odvážne poskakovali. Po náročnej túre relaxovali vo vodnom svete v Aquacity Poprad. 12.6.2019 sa žiaci 5. a 6. ročníka zúčastnili poznávacieho vlastivedného výletu. Obdivovali Kaštieľ Betliar a krásy Jaskyne Domica. V piatok 7. júna sa naši žiaci 1. - 6. ročníka zúčastnili divadelného predstavenia v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Po "dobrodružnej" ceste vlakom mali všetky deti nevšedný umelecký zážitok z rozprávky Červená Čiapočka.

    • RP: Brána jazykov
     • RP: Brána jazykov

     • V rámci ročníkového projektu Brána jazykov naši deviataci - ruštinári pod vedením p. uč. Mgr. Ivety Šaffovej predviedli dramatizáciu ruskej rozprávky Líška, zajac a kohút. Umeleckými výkonmi pobavili spolužiakov z 2. stupňa. Svoje vystúpenie doplnili didaktickou hrou Milionár, v ktorej si diváci overili, či rozprávke porozumeli. Ďakujeme! Do galérie RP: Brána jazykov boli pridané fotografie.

    • TEDx - Odvaha
     • TEDx - Odvaha

     • 11. júna, 2019, 8. ročník, 9 príspevkov, 27 rečníkov, podtitul: Odvaha, "myšlienky hodné šírenia" Boli ste úžasní... Ďakujeme!  Do galérie TEDx - Odvaha boli pridané fotografie.

    • MAKS
     • MAKS

     • V 25. ročníku matematickej súťaže MAKS sa náš žiak Ivo Jakubík zo VII. A stal jej úspešným riešiteľom. Získal 495 bodov z maximálneho počtu 520 bodov a umiestnil sa na 66. - 67. mieste v SR. Súťaž organizuje nezisková organizácia Talentída. Ivo získal diplom MAKSiHviezda, zvýrazňovačku a hru Shape by Shape. Blahoželáme! 

    • TEDx ZŠ Sačurov
     • TEDx ZŠ Sačurov

     • Pozývame všetkých priaznivcov našej školy na konferenciu TEDx ZŠ Sačurov 2019 v utorok o 8:50 hod. vo veľkej školskej telocvični. V 9 príspevkoch si vypočujete 27 rečníkov a mnoho myšlienok hodných šírenia.

    • Atletika
     • Atletika

     • Okresné kolo v atletike žiačok a žiakov ZŠ sa uskutočnilo v športovom areáli ZŠ Sídlisko II vo Vranove. Súťažilo sa v niekoľkých disciplínach: beh na 60 metrov, beh na 300 metrov, beh na 800 metrov, hod kriketovou loptičkou, skok do diaľky, skok do výšky, vrh guľou a štafeta 4 x 60 m. Naše dievčatá aj chlapci podali výborný výkon a osobitne Daniel Zaremba, ktorý obsadil 3. miesto vo vrhu guľou. Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

    • Deň detí
     • Deň detí

     • Dieťa je najväčší dar. Každé dieťa je jedinečné a v každom jednom sa ukrýva potenciál urobiť svet trochu lepším miestom. Deti sú našou budúcnosťou. Súčasne nám však pripomínajú minulosť, na ktorú sme už takmer zabudli. Obdivujeme ich úprimnú radosť a smejeme sa na ich hrách. Všetko naj k zajtrajšiemu sviatku, milé deti! Do galérie Deň detí boli pridané fotografie.

    • РУССКОЕ СЛОВО
     • РУССКОЕ СЛОВО

     • V našej škole vyučujeme dva cudzie jazyky. Angličtina je povinná a druhý cudzí jazyk si žiaci vyberajú v 5. ročníku z nemčiny a ruštiny. Dňa 28.5.2019 sa v našej škole konala súťaž v prednese ruskej poézie a prózy pod názvom "Ruské slovo". Súťažilo sa v dvoch kategóriách: 5.-6. ročník a 7.-9. ročník. Súťaž koordinovala vyučujúca ruského jazyka Mgr. Iveta Šaffová. Víťazi 1. kategórie: Barbora Rozputínska, Klaudia Demčáková, Roman Balog a 2. kategórie: Matej Líška, Ľubomír Fabián a Tamara Husáková. Súťaž mala veľmi vysokú úroveň, všetci žiaci si zaslúžia pochvalu. Blahoželáme! Do galérie РУССКОЕ СЛОВО boli pridané fotografie.

    • Opäť úspešní
     • Opäť úspešní

     • V okresnom kole vo futbale starších žiakov naši chlapci 7. - 9. ročníka postúpili zo skupiny z 1. miesta. Vo finálovej skupine sme nakoniec obsadili pekné 4.miesto z 15 tich mužstiev. Blahoželáme!

    • Môj slovník
     • Môj slovník

     • Tento ročník súťaže Môj slovník z reality 2019 je už náš v poradí štvrtý, do ktorého sme sa zapojili, a preto nás potešila správa, že slovník Veroniky Rozputinskej (VII.A)  sa dostal do finále. Hurray! Organizátorom súťaže je IALF medzinárodná organizácia pôsobiaca v oblasti jazykov, učenia sa, tútorstva a inšpirácie. Tvorca slovníka v súťaži mal za úlohu zvoliť si frázu, ktorá bola riešením doplňovačky. Fráza mala mať minimálne 15 písmen. Veronika Rozputinská (VII. A) si zvolila frázu You must be joking! Na každé písmenko tohto slova vyobrazila slovíčko, ktoré spolu s pomocnou vetou v anglickom jazyku má pomôcť riešiteľovi vylúštiť doplňovačku. Finálové kolo tohto projektu prebehne na poslednom kole projektu Jazykový kvet 2019 a slovníky okrem poroty ohodnotia svojím hlasom aj účastníci podujatia. Držíme prsty! Fingers crossed!

    • Darček na Deň matiek
     • Darček na Deň matiek

     • Pre svoje mamičky na Deň matiek deti v ŠKD vytvorili darčeky. Srdiečka plné lásky potláčali farbami na textil na bavlnené tašky, ktoré sa určite budú mamkám páčiť.  Do galérie Darček na Deň matiek boli pridané fotografie.

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 389, Sačurov
   • zssacurov@gmail.com
   • 057 4497275
   • Školská 389, 094 13 Sačurov
   • 37873318
   • https://www.facebook.com/zs.sacurov
   • Administrácia webovej stránky: RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Jana Humeníková
 • Fotogaléria

  • Živé jasličky 2019
  • Krabice plné lásky
  • Besiedka s materskou školou
  • Vianočná akadémia 2019
  • Mikuláš
  • Live Class - London ZOO
  • Cesta
  • Koleso finančnej gramotnosti
  • Tatry
  • ITAkadémia
  • School Kids Race
  • Korčuliarsky kurz