• Záložky
     • Záložky

     • V tomto školskom roku Slovenská pedagogická knižnica a Knižnice Jiřiho Mahena v Brne vyhlásili už 9. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice. Jeho cieľom je pomôcť učiteľom zábavnou a hravou formou získať žiakov pre čítanie, podporiť ich dobrý vzťah ku knihám a motivovať ich, aby si knihy vyberali podľa svojich čitateľských záujmov. No a pri tom sme nemohli ani tento rok chýbať. Opäť sme na hodinách literárnej výchovy vytvárali záložky, ktoré sme poslali Základnej škole pri zdravotníckom zariadení na Limbovej ulici v Bratislave. Na oplátku nás potešili záložky s množstvo sprievodných materiálov z partnerskej školy.

    • DOČ 2018
     • DOČ 2018

     • 24 úžasných prezentujúcich - žiakov našej školy 4. - 9. ročníka, 21 odborných prezentácií, tri témy - Mestá Slovenska a Česka, Zaujímavé miesta Slovenska a Česka, Osobnosti Slovenska a Česka, jeden patrón - Tomáš Garrigue Masaryk = DOČ 2018 - image školy. Výsledky: 1. kategória: 1. Filip Hric, 2. Karin Kozáková, 3. Klaudia Demčáková, 2. kategória: 1. Matej Liška, 2. Dávid Urban, 3. Matej Dobranský, 3. kategória: Timotej Čeremšák, Juliána Matiová, Júlia Haňová. Cena divákov: Timotej Čeremšák. Blahoželáme! Do galérie DOČ 2018 boli pridané fotografie.

    • 100 rokov...
     • 100 rokov...

     • Na chvíľu sa zastavme a pripomeňme si udalosti, ktoré pred 100 rokmi významne zasiahli do našich dejín a pomohli nám vyformovať sa v moderný slovenský národ. "Ak by sme mali jedným slovom zhrnúť, čo nám Slovákom 1. ČSR dala, tak by ním bola určite SLOBODA – sloboda politická, kultúrna, národná, ekonomická. A niet hádam pre človeka dôležitejšej veci, ako je sloboda." Čítajte na školskom webe v blogu našej dejepisárky Mgr. Lenky Truchanovej: https://zssacurov.edupage.org/blog8/?eqa=YmlkPWJsb2c4JndpZD1ibG9nOF9CbG9nXzEmYWlkX2Jsb2c4X0Jsb2dfMT0xMA%3D%3D

       

    • S Gabrielou Futovou
     • S Gabrielou Futovou

     • Dnešné dopoludnie nám svojou návštevou spestrila úspešná spisovateľka Gabriela Futová. Porozprávala nám o svojich záľubách, o svojich knihách, o zážitkoch pri písaní a dokonca aj o svojom domácom zverinci. Stretnutie sa deťom veľmi páčilo. Najviac ich zaujala "hra na obchod", pri ktorej si mohli zakúpiť autorkine knižné tituly. Pani spisovateľke ďakujeme za krásnu besedu a pevne veríme, že sa v budúcnosti ešte stretneme. Poďakovanie patrí aj pani učiteľke Mgr. Kataríne Baňasovej, ktorá besedu pripravila. Ďakujeme! Do galérie S Gabrielou Futovou boli pridané fotografie.

    • Kurz dopravnej výchovy
     • Kurz dopravnej výchovy

     • Dnes si naši prvostupniari v rámci prierezovej tematiky Dopravná výchova zopakovali pravidlá cestnej premávky, upevnili poznávanie dopravných značiek a, samozrejme, najväčší záujem prejavili o praktické jazdy na kolobežkách a štvorkolkách. Dopravný kurz pre deti pripravili manželia Beňoví z Autoškoly Milana Maduru vo Vranove nad Topľou. Ďakujeme. Do galérie Kurz dopravnej výchovy 2018 boli pridané fotografie.

    • Testovanie 5 - informácie pre rodičov
     • Testovanie 5 - informácie pre rodičov

     • Uskutoční sa 21.11.2018 (streda) zo SJL a MAT.

      Zúčastnia sa ho žiaci 5. ročníka okrem žiakov s mentálnym postihnutím.

      Cieľom je získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2 a poskytnúť komplexný obraz o vedomostiach a zručnostiach žiakov.

      Trvanie: 60 minút – MAT, 60 minút SJL,

      Harmonogram: MAT- 8:20 – 9:20

                                   SJL – 10:05 – 11:05

      Počet úloh : 30 úloh- iba jedna správna odpoveď

                             MAT– s výberom možností A,B,C,D – 10 úloh, s odpoveďou- 20 úloh

                            SJL-  s výberom možností A,B,C,D –20 úloh, s odpoveďou- 10 úloh

      Počet žiakov v skupine: max 15 žiakov, žiak sedí sám, formy testov sa striedajú (A a B), triedny učiteľ vypracuje zasadací poriadok, žiaci si nevyberajú miesta sami.

      Pre žiakov sa zorganizuje nácvik zápisu odpovedí do OH. Každý žiak bude mať 1 list papiera

       na pomocné výpočty k testu z matematiky, môže si vyžiadať aj ďalší papier.

      Priebeh: Zásielka s testom sa otvára v deň testovania o 7:45 za prítomnosti riaditeľa školy a osôb poverených externým dozorom. Testy zo SJL sa otvoria o 9:25. Po každej časti testovania sa OH pozbierajú a zabalia do bezpečnostnej obálky. Kópie OH , testy a pomocné papiere k testu z MAT ostávajú v archíve školy 3 roky.

      Povolené pomôcky : pero, ktoré píše namodro

      Výsledky:  december 2018

      Zdroj: www.nucem.sk/Testovanie5

    • Samaritáni opäť v našej škole
     • Samaritáni opäť v našej škole

     • Opakovanie je matkou múdrosti. Poskytnutie prvej pomoci je v niektorých chvíľach nášho života veľmi dôležité. Preto si žiaci našej školy dnes  spolu s dobrovoľníkmi z Asociácie samaritánov Slovenskej republiky opäť zopakovali ako poskytnúť prvú pomoc, aj to ako majú správne postupovať pri úrazoch a rôznych nehodách. Samaritáni žiakom vysvetlili a ukázali ako sa postupuje pri KPR (masáži srdca), videli a otestovali si jednotlivé fixačné pomôcky, naučili sa Heimlichov a Gordonov manéver. Vypočuli si skúsenosti z práce záchrannej služby a hravou formou si vyskúšali aj transport pacienta cez prekážkovú dráhu. Ďakujeme záchranárom aj Mgr. Marianne Dargajovej za koordináciu aktivity.  Do galérie Samaritáni opäť v našej škole boli pridané fotografie.

    • RP: Môj rodný kraj - 3. ročník Vranov n/T
     • RP: Môj rodný kraj - 3. ročník Vranov n/T

     • 17. októbra 2018 sa v rámci ročníkového projektu Môj rodný kraj vybrali tretiaci bližšie spoznávať naše okresné mesto Vranov nad Topľou. Obdivovali krásy Baziliky Narodenia Panny Márie, prezreli si priestory mestského úradu, kde im pán primátor Ing. Ján Ragan porozprával o svojej práci. Potom navštívili okresnú knižnicu a začítali sa do zaujímavých kníh. V priestoroch MsDK si prezreli výstavu obrazov a fotiek Vranova v minulosti. Krásny výlet, ktorý pre svojich tretiakov pripravila pani učiteľka Mgr. Katarína Baňasová, ukončili spoločným obedom. Do galérie RP: Môj rodný kraj - 3. ročník Vranov n/T boli pridané fotografie.

    • RP: Zdravá výživa - 2. ročník
     • RP: Zdravá výživa - 2. ročník

     • Zdravá výživa je pojem, ktorý si môže každý človek vysvetliť po svojom. Najlepšie je, keď nám o tom porozpráva odborník. V rámci druháckeho ročníkového projektu nás navštívila odborníčka na zdravú výživu Ing. Martina Melkovičová. Deti sa dozvedeli veľa zaujímavostí. Zavítali k nám aj kamaráti z Dlhého Klčova. V priebehu celého dopoludnia druháci spoznávali a triedili rôzne druhy ovocia a zeleniny, tvorili pojmovú mapu, ochutnávali, nakupovali, skladali puzzle. Na záver si vytvorili kravatu zdravia. Domov si odniesli pamätné listy a veľa krásnych a poučných zážitkov. Poďakovanie patrí Mgr. Anne Kačurovej, ktorá tento projekt pre deti pripravila. Do galérie RP: Zdravá výživa - 2. ročník boli pridané fotografie.

    • Exkurzia 2018
     • Exkurzia 2018

     • V piatok nám počasie prialo a našu exkurziu sme my deviataci, ôsmaci a siedmaci začali prechádzkou v lesíku Botanickej záhrady v Košiciach, kde sme mali možnosť zistiť, že listy paulovnie plstnatej sú ako deka a kôra sekvojovca mamutieho je mäkká. Párkrát sme si do nej aj udreli a vôbec to nebolelo. Spoznali sme známe i menej známe rastlinky a v jazierku sme pozorovali rozmanité rybky. Na záver nás čakal krátky testík, ktorý sme hravo zvládli. Pokračovali sme návštevou Múzea letectva, ktoré sa nachádza v areáli letiska. A tak sme sedenie v školských laviciach vymenili za posedenie vo vládnom lietadle a vrtuľníku. Expozícia letectva a leteckej techniky, ktorá dokumentuje počiatky letectva, pokusy o konštrukcie lietadiel, prvé balóny, letecké motory, makety historických lietadiel, stíhačky, bombardéry, vojenské vrtuľníky a galéria lietadiel, v ktorej sa nachádzajú lietadla z 12 krajín Európy, USA a Číny – to všetko bolo pre nás skvelým zážitkom. Chlapcov však najviac zaujala expozícia cestnej dopravy – automobilov, motocyklov a bicyklov. Do galérie Exkurzia 2018 boli pridané fotografie.

    • Pasovanie za prvákov
     • Pasovanie za prvákov

     • "My žiaci sačurovskej školy sľubujeme. že učiť sa budeme, slušne správať sa nikdy nezabudneme a všetky školské povinnosti si ochotne vždy splníme. Tak sľubujeme!Týmto sľubom a vlastnoručným odtlačkom prsta sa dnes žiaci 1.A triedy upísali 9-ročnej školskej dochádzke. Za žiakov sačurovskej školy ich pasovala ich triedna učiteľka Mgr. Tatiana Mikčová. Do galérie Pasovanie za prvákov boli pridané fotografie.

    • Zdravé zuby
     • Zdravé zuby

     • To, že mesiac október je aj Mesiacom zdravých zubov sme si pripomenuli dnes, keďže nás v rámci Týždňa zdravej školy navštívila dentálna hygienička Bc. Marcela Dobranská. Ukázala našim prvákom, ako treba správne čistiť zuby a starať sa o chrup každý deň, po celý život.

    • Európsky deň 2018
     • Európsky deň 2018

     • Hovoríme tomu zážitkové učenie. A je to tak! Európsky deň rodičov a škôl má v našej škole svoje nezastupiteľné miesto. Oceán - tohtoročná téma prvého stupňa. Do priestorov školskej jedálne vplávali kŕdle rybičiek a hviezdic. Priplával aj morský koník, žralok s veľrybou, ba aj bájne morské panny a rozprávkový Nemo. V podaní žiakov 4. ročníka sme si vypočuli o oceáne veľa zaujímavostí. Na druhom stupni nám žiaci svojským spôsobom prerozprávali biblické príbehy Nového zákona. Videli sme dramatizácie o narodení aj ukrižovaní Ježiša, prežívali sme podobenstvá o márnotratnom synovi, o milosrdnom Samaritánovi, o vzkriesení Jairovej dcéry a boli sme aj na svadbe v Káne. Bol to ohromný zážitok! Máme šikovné a talentované deti. Potvrdiť to môžu nielen učitelia, ale aj rodičia a starí rodičia, ktorí sa prišli na vystúpenia pozrieť. Do galérie Európs boli pridané fotografie.

    • Týždeň matematiky
     • Týždeň matematiky

     • Tento týždeň realizujeme v našej škole aj Týždeň matematiky tematicky zameraný na finančnú gramotnosť. Žiaci 1. a 2. ročníka riešením úloh v predvádzacích zošitoch v programe ActivInspire zachraňovali princeznú, aby ju nezjedol drak. Žiaci 5. až 7.ročníka zažili radosť z financií prostredníctvom pracovných listov a hry len pre mňa na webovej stránke www.zlatka.in/sk. Ôsmaci a deviataci získavajú nové poznatky vo vedomostnej zábavnej hre Vyhraj milióny.

    • School Kids Race 2018
     • School Kids Race 2018

     • V rámci Európskeho týždňa športu sa v našej škole uskutočnil už 3. ročník School Kids Race. Na prekážkovej trati žiaci absolvovali cvičenia na rozvoj koordinácie, sily a rýchlosti. Vyskúšali si tímovú spoluprácu, museli spoločne zdolať všetky prekážky. Tento ročník bol výnimočný aj tým, že sme privítali aj našich kamarátov z Lomnice, Dlhého Klčova a Davidova. Buď aj ty #BEACTIVE! Do galérie School Kids Race 2018 boli pridané fotografie.

    • RP: Môj rodný kraj - Zapikán
     • RP: Môj rodný kraj - Zapikán

     • Koncom septembra v našej škole so žiakmi 1. - 4. ročníka realizujeme tretiacky ročníkový projekt Môj rodný kraj. Tento rok je výnimočný tým, že sme do nášho projektu prizvali aj deti a ich pani učiteľky z obvodových škôl - Davidov, Dlhé Klčovo a ZŠ Lomnická Vranov nad Topľou. Prešli sme sa po známom turistickom chodníku do prírodnej pamiatky Zapikán. Cestou žiaci v rámci Cvičenia v prírode plnili úlohy z prírodovednej, dopravnej, vlastivednej a zdravotníckej oblasti. Po návrate z túry sme si opiekli klobásky a slaninku. Deťom sa spoločné akvitivity páčili, dokonca aj slniečko sa na nás po celý čas usmievalo. Do galérie RP: Môj rodný kraj 2018 boli pridané fotografie.

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

     • Dnešný Deň jazykov sa v našej škole niesol v duchu rôznych aktivít. Šiestaci tvorili s programom Voki vlastné hovoriace postavičky. Tie rozprávali vety, ktoré si sami pripravili. Predstavili nám seba, obľúbené predmety a aktivity, ktorým sa venujú vo voľnom čase. Siedmaci vyrábali tričká s frázami v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku. Deviataci si precvičili tvorenie predprítomného jednoduchého času tvorením komiksov pomocou web stránky http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/games/comic-strip-maker  Vyobliekali sme sa aj do tričiek s nápismi v cudzom jazyku. Po chodbách to vám dnes bola veľká vrava, keďže si angličtinári pripravili aj súťažnú úlohu - zozbierať čo najviac nápisov a preložiť ich do slovenského jazyka. A kto je víťaz? To sa dozviete zajtra. Do galérie Deň jazykov boli pridané fotografie.

    • Začíname 2018
     • Začíname 2018

     • Nový školský rok sa začal. Máme 27 tried, 416 žiakov, 35 učiteľov a 12 prevádzkových zamestnancov. Všetkým prajeme úspešný školský rok 2018/2019. Do galérie Začíname 2018 boli pridané fotografie.

    • Témy DOČ 2018
     • Témy DOČ 2018

     • Riaditeľstvo ZŠ Sačurov a predmetová komisia MAT-FYZ-INF vyhlasujú témy na školskú konferenciu DOČ 2018. Keďže tohto roku si pripomíname 100. výročie vzniku prvej Československej republiky - ČSR, rozhodli sme sa tohtoročnú detskú odbornú činnosť zamerať práve na toto významné výročie v dejinách našich krajín. Témy DOČ 2018 sú: 1. kategória - 4. a 5. ročník - Mestá Slovenska a Česka, 2. kategória - 6. a 7. ročník - Zaujímavé miesta Slovenska a Česka, 3. kategória - 8. a 9. ročník - Osobnosti Slovenska a Česka. Prezentácie budeme tvoriť v ľubovoľnej verzii MS PowerPoint a konferencia sa uskutoční 9. novembra 2018. Radi by sme zapojili aj obvodové školy - ZŠ Dlhé Klčovo a ZŠ Davidov a aj priateľskú školu z Česka - ZŠ s MŠ v Dolní Roŕinke.

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 389, Sačurov
   • zssacurov@gmail.com
   • 057 4497275
   • Školská 389, 094 13 Sačurov
   • 37873318
   • https://www.facebook.com/zs.sacurov
   • Administrácia webovej stránky: RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Jana Humeníková
 • Fotogaléria

  • Živé jasličky 2019
  • Krabice plné lásky
  • Besiedka s materskou školou
  • Vianočná akadémia 2019
  • Mikuláš
  • Live Class - London ZOO
  • Cesta
  • Koleso finančnej gramotnosti
  • Tatry
  • ITAkadémia
  • School Kids Race
  • Korčuliarsky kurz