• Nový projekt
     • Nový projekt

     • Nadácia TESCO vo svojom grantovom programe "Vy rozhodujete, my pomáhame" vybrala náš projekt Hravé detstvo, ktorého autorkou je Mgr. Darina Bartková, do ďalšieho kola. Hlavným cieľom projektu je vytvoriť spolu so žiakmi na školskom dvore podnetné hrové prostredie (šachovnicu, človeče nehnevaj sa a petangové ihrisko). Ako nám môžete pomôcť? Od 20. januára dostanete pri nákupe v TESCO predajniach žetón, ktorým môžete hlasovať priamo v danej predajni za náš projekt. Ďakujeme!

    • Ďalší Stellin úspech
     • Ďalší Stellin úspech

     • Ďalší výrazný úspech sme zaznamenali na okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku. Naša deviatačka Stella Kačurová obsadila v najstaršej kategórii prvé miesto. Srdečne blahoželáme Stelle aj pani učiteľke Mgr. Márii Dudášovej, ktorá ju na olympiádu pripravovala.

    • DOČ
     • DOČ

     • Oznamujeme žiakom nový termín Detskej odbornej činnosti - DOČ 2019/2020 - 26. február 2020.

    • Celoslovenská súťaž
     • Celoslovenská súťaž

     • Povedz drogám nie, zvoľ si umenie! Presne tak. Aj takto hravo môže znieť názov súťaže. Súťaže, do ktorej sa zapojili i žiaci našej školy. Témou II. ročníka celoslovenskej literárnej, výtvarnej a multimediálnej súťaže bola odvaha alebo, lepšie povedané, boj proti viditeľným či neviditeľným strašiakom rôzneho druhu. Nebojácne myšlienky z ríše fantázie a rozprávky vybojovali žiačke Barbore Demetrovej z 5. ročníka 3. miesto v kategórii próza. Srdečne blahoželáme!

    • Programujeme robota
     • Programujeme robota

     • A zvládli sme to! Naš nový robot "Margita", ktorého zostavili ôsmaci Matej Líška a Ivo Jakubík z lego kociek, sa po pár hodinách začal správať podľa ich predstáv. Už prenáša kocku a dokáže robiť slučky po zemi :)

    • Živé jasličky 2019
     • Živé jasličky 2019

     • Prekrásne koledy, evanjelium o vianočnom zázraku, vianočné videá a vinše v podaní našich talentovaných žiakov sme dnes zažili v umeleckom vystúpení Živé jasličky. Do galérie Živé jasličky 2019 boli pridané fotografie.

    • Krabice plné lásky
     • Krabice plné lásky

     •  Určite ste v tejto predvianočnej dobe počuli o celoslovenskej aktivite ľudí dobrej vôle s názvom "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok". Aj nás v škole - učiteľov, zamestnancov, ale najmä žiakov oslovila táto krásna myšlienka. Krabice naplnené užitočnými drobnosťami a dobrotami dnes naši žiaci s veľkým srdcom plným lásky zaniesli do Stacionára sv. Simeona v našej dedine. Pri spoločne strávených chvíľach starčekovia a starenky deťom zavinšovali a pospomínali si na svojich blízkych, ktorí tu už nie sú alebo sú veľmi vzdialení... Sme hrdí na našich žiakov a ich učiteľov. Do galérie Krabice plné lásky boli pridané fotografie.

    • Vianočná akadémia 2019
     • Vianočná akadémia 2019

     • Usmiate deti, skvelí tanečníci, speváci a herci, prekrásne kostýmy, výborné choreografie, nádherné kulisy, plný kultúrny dom, mnoho rodičov, starých rodičov a priateľov školy, šikovné moderátorky, zručné koordinátorky a technici, zvyky slovenskej dediny, moderné aj ľudové tance - to všetko charakterizuje našu dnešnú Vianočnú akadémiu. Vydarila sa. Ďakujeme! Do galérie Vianočné akadémia 2019 boli pridané fotografie.

    • Besiedka s materskou školou
     • Besiedka s materskou školou

     • Zázračné Vianoce, stromček sa ligoce... Dnes sa svetielka šťastia rozžiarili nielen na stromčeku, ale aj v očkách našich nulťáčikov, prváčikov a ich kamarátov z materskej školy. Spoločným stretnutím si deti pripomenuli blížiace sa Vianoce. Potešili sa tancom, spevom a vinšom. Na záver sa navzájom obdarili milými darčekmi. Zázračné Vianoce, stromček sa ligoce... prajeme šťastné a veselé Vianoce! Do galérie Besiedka s materskou školou boli pridané fotografie.

    • Deň ľudských práv
     • Deň ľudských práv

     • Medzinárodný deň ľudských práv si pripomíname 10. decembra. Pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka Mgr. Tatiana Hricová pri tejto príležitosti usporiadala 2. ročník Olympiády ľudských práv. Všetci účastníci ju úspešne zvládli. Blahoželáme! Najúspešnejší riešitelia sú: 1. miesto Viktória Sabolová 8.A -  87%, 2. miesto Daniel Timko 9.A - 86 %, 3. miesto Tamara Husáková 8.A  - 83 %.

    • Mikuláš v škole
     • Mikuláš v škole

     • Príď, Mikuláš, príď aj k nám, nemusíš však chodiť sám, vezmi si aj priateľov, privíta vás celá škola! Aj tento rok sme dodržali našu Mikulášsku tradíciu organizovanú žiackym parlamentom. Pozvali sme medzi nás Mikuláša a jeho pomocníkov, milých anjelov a energických čertov. Mikuláš so sebou priniesol vrece plné sladkých prekvapení. Odmenou mu boli krásne básne, piesne a riekanky, ktoré mu naši žiaci venovali majúc na tvárach široké úsmevy a žiarivé očká.

    • Mikuláš u starkých
     • Mikuláš u starkých

     • K našim starkým v Dome sv. Simeona  v Sačurove dnes zavítala vzácna návšteva - Mikuláš, anjeli a čerti. Keďže nebolo pochýb, že seniori boli dobrí po celý rok, Mikuláš ich obdaril sladkými koláčikmi a jeho pomocníci im porozdávali ručne vyrobené vianočné pozdravy od našich ôsmakov a deviatakov. Nezabudol sa poďakovať aj zamestnancom za ich starostlivosť. A keďže najvzácnejšie, čo môžeme darovať, je čas, chvíľu ešte  strávili v družnej debate, pričom seniorov najviac zaujímalo, ako sa majú čerti v tom pekle a ako sa im darí v škole. A aký natešený bol Mikuláš, ktorý pri odchode taktiež dostal sladkú výslužku pre svoju družinu! Po odchode nás okrem čertovského tepla hrial na srdiečku príjemný pocit, že sme vyčarovali úsmev na tvárach „veľkých detí“ a vykúzlili príjemnú predvianočnú atmosféru. Za organizáciu tejto veľmi peknej aktivity ďakujeme ôsmakom a deviatakom a ich triednym učiteľkám Mgr. Márii Dudášovej a Mgr. Monike Jakubkovej. Do galérie Mikuláš 2019 boli pridané fotografie.

    • Mikuláš u starostu
     • Mikuláš u starostu

     • 6. december je deň, kedy sa viac ako inokedy dodržiavajú tradície. Prváci a nulťáci navštívili aj pána starostu. Za pekné básničky a pesničky ich nezabudol odmeniť sladkosťou.

     • Chceme dávať

     • Dobročinnosť je výnimočný stav, keď sa z ľahostajného prúdu človečiny oddelí skutočná ľudskosť, aby pomohla trpiacemu. (Milan Rúfus). Byť empatický, ochotný nezištne pomôcť človeku v núdzi nie je úplne samozrejmou vlastnosťou. Človek na ňu častokrát musí vyzrieť. Na našej škole sme si predsavzali viesť žiakov k tomu, aby dobročinné a nezištné skutky brali ako samozrejmú a potrebnú časť svojich životov. Škola sa ako celok rozhodla zapojiť do programu POMOC UKRAJINE. Ide o vecnú, potravinovú a finančnú zbierku pre chudobných a postihnutých na Zakarpatskej Ukrajine. Ako môžete prispieť aj vy? Potrebujú čisté, zachovalé oblečenie, trvanlivé potraviny, školské, hygienické a čistiace potreby, zdravotnícky materiál a voľne predajné lieky. Svoje finančné dary môžete poukázať na bankový účet - SK31 0900 0000 0050 6617 9368. Termín odovzdania je symbolický – 6. 12. 2019. Naučíme naše deti, že nie je dôležité len dostávať, ale aj dávať.

    • Live Class - London ZOO
     • Live Class - London ZOO

     • V spolupráci s vydavateľstvom Pearson a BBC sme zažili unikátny projekt „Live Class – London Zoo“, vyučovaciu hodinu naživo s anglicky hovoriacou lektorkou Lizzy Beer, ktorá bola spestrením pre žiakov, ale aj učiteľov anglického jazyka. Naši siedmaci spolu so svojou vyučujúcou Mgr. Máriou Dudášovou sa cez internet spojili so žiakmi na Ukrajine, v Turecku, Poľsku, Taliansku a Chorvátsku. Stres z nich opadol, keď počuli, že pochádzajú zo „Sakurova“, keďže angličtina „č“ nepozná. Naladilo ich to na správnu vlnu a po úvodnom predstavení, si otestovali komunikačné schopnosti na tému živočíchy a ich obydlia. Sledovali videá z londýnskej zoo a k nim vypracovávali zaujímavé cvičenia. Nakoniec sa ešte vo virtuálnej triede porozprávali s ukrajinskými žiakmi o každodenných aktivitách. Najviac sa však potešili pochvale od „virtuálnej učiteľky“ za super prácu a peknú výslovnosť. Well done! Do galérie Live Class - London ZOO boli pridané fotografie.

    • Týždeň matematiky
     • Týždeň matematiky

     • Uplynulý týždeň sme realizovali na našej škole Týždeň matematiky tematicky zameraný na finančnú gramotnosť. Tohto roku dokonca naše šiestačky učili žiakov 1. a 2. ročníka. Prváci sa ponorili do sveta financií formou súťaže a druháci riešili úlohy prostredníctvom predvádzacieho zošita vytvoreného v programe ActivInspire. Tri zmiešané družstvá tretiakov a štvrtákov si v zábavnom kvíze Koleso finančnej gramotnosti preverili a upevnili svoje vedomosti. Žiaci 5.ročníka zažili radosť z financií prostredníctvom pracovných listov a hry "Len pre mňa" na webovej stránke www.zlatka.sk. Šiestaci vytvorili projekt: Nákup pre rodinu za 50 eur z rôznych hypermarketových letákov. Didaktickú hru zameranú na poistenie si zahrali siedmaci a ôsmaci. Deviataci získavali nové poznatky vo vedomostnej zábavnej hre Vyhraj milióny.

    • Koleso finančnej gramotnosti
     • Koleso finančnej gramotnosti

     • Počas Týždňa matematiky si tri zmiešané družstvá tretiakov a štvrtákov v zábavnom kvíze preverili a upevnili svoje vedomosti z finančnej gramotnosti. Rozlišovali základné ľudské hodnoty od potrieb, priradzovali eurominciam a eurobankovkám ich hodnotu, rozprávali o finančnej zodpovednosti, určovali príjmy a výdavky v rodinnom rozpočte, zdôrazňovali význam sporenia, správneho investovania, diskutovali o význame rezervného fondu i poistenia. O víťazstvo sa nakoniec podelili dve družstvá. Blahoželáme! Do galérie Koleso finančnej gramotnosti boli pridané fotografie.

    • Cesta k emocionálnej zrelosti
     • Cesta k emocionálnej zrelosti

     • Preventivny program Cesta k emocionálnej inteligencii rozvíja EQ, sebapoznanie, tvorivosť, zlepšuje vzťahy a komunikáciu v triede. Naši piataci si pod vedením Mgr. T Hricovej po absolvovaní tohto programu vytvorili aj takéto zaujímavé obleky priateľstva. Do galérie Cesta boli pridané fotografie.

    • Testovanie 5/Riaditeľské voľno
     • Testovanie 5/Riaditeľské voľno

     • Zajtra, 20.11.2019 sa uskutoční národné testovanie žiakov 5. ročníka. Testovanie 5 2019 absolvujú všetci žiaci 5.A triedy. Vyučovanie bude prebiehať aj v triedach 1.A, 2.A, 3.A a 4.A. Ostatným triedam našej školy  udeľuje riaditeľka školy riaditeľské voľno.

    • iBobor 2019
     • iBobor 2019

     • Žiaci našej školy sa v dňoch 11. - 15.11.2019 zúčastnili medzinárodnej súťaže v informatike iBobor 2019. Na Slovensku spolu súťažilo 89 768 žiakov z 1116 škôl. Z našej školy sa súťaže, ktorú koordinoval Ing. Marek Palko, zúčastnilo 52 žiakov 3. - 9. ročníka a medzi najúspešnejších patria: Beáta Olexová, Alex Hric z 3.A, Sára Baranová, Michaela Dargajová, Vanesa Prokopová, Karin Gonosová zo 4.A, Alexandra Dudášová zo 7.B a Ivo Jakubík z 8.A. Blahoželáme!

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 389, Sačurov
   • zssacurov@gmail.com
   • 057 4497275
   • Školská 389, 094 13 Sačurov
   • 37873318
   • https://www.facebook.com/zs.sacurov
   • Administrácia webovej stránky: RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Jana Humeníková
 • Fotogaléria

  • Živé jasličky 2019
  • Krabice plné lásky
  • Besiedka s materskou školou
  • Vianočná akadémia 2019
  • Mikuláš
  • Live Class - London ZOO
  • Cesta
  • Koleso finančnej gramotnosti
  • Tatry
  • ITAkadémia
  • School Kids Race
  • Korčuliarsky kurz