Novinky

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

     • „S jazykmi dokážeš viac“. Je tradíciou, že sa v našej škole 26. septembra zapájame do osláv Európskeho dňa jazykov. Dnes nás na II. stupni neučili učitelia, ale naše spolužiačky, siedmačky Vanessa Dudášová a Kristína Popaďáková, zaujímavé fakty o Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska.Timea Rusnáková zas porozprávala o Írskej republike, v ktorej žila jedenásť rokov. Priblížila nám tradičné sviatky, symboly, jedlá a život na jej škole. Samozrejme, že sa pokúsila naučiť nás základné frázy, farby a rátať do desať, ale zistili sme, že írčina je naozaj ťažký jazyk. Najviac sa nám páčilo tričko, ktoré dostala ako darček, keď odchádzala z Írska. Po prezentácii sme ešte absolvovali krátky kvíz.Rozlúčili sme sa írsky "Slán!" - Dovidenia!   Naučiť sa cudzí jazyk je tou najlepšou investíciou pre život! Na I. stupni si pani učiteľky anglického jazyka Mgr. Dargajová a Mgr. Baňasová pripravili pre žiakov zaujímavú aktivitu „chain game“. Jedna skupina tvorila najdlhšiu reťaz slov, ktorá sa vinula celou chodbou a druhá sa zas snažila na koncové písmeno prvého slova nájsť iné slovo. Nakoniec spoločne tieto slová poukladali do písmen EDL a takto netradične oslávili Európsky deň jazykov (European Day of Languages).

    • Krásna matematika
     • Krásna matematika

     • Matematiku bez papiera a pera zažili naši žiaci prvého stupňa v pondelok v Prešove na medzinárodnej výstave Krásna matematika. Výstava k nám prišla z nemeckej Univerzity v Triéri a poľského vedeckého centra Hevelianum v meste Gdaňsk. Do galérie Krásna matematika boli pridané fotografie.

    • Zemplínske múzeum
     • Zemplínske múzeum

     • Kus histórie nášho regiónu, moderné multimediálne a interaktívne expozície, krásne prostredie, zaujímavé exponáty, umelecký zážitok - to všetko dnes absolvovali žiaci 2. stupňa našej školy v zrekonštruovanom Zemplínskom múzeu v Michalovciach, ktoré je po štyroch rokoch opäť otvorené pre verejnosť. Do galérie Exkurzie boli pridané fotografie.

    • Exkurzia - Svidník
     • Exkurzia - Svidník

     • Je úlohou otcov postarať sa, aby deti žili v mieri. Sme radi, že generácie našich žiakov spoznávajú vojnu len exkurziami do múzeí a k pamätníkom padlých vojakov. Tak to učinili dnes vo Svidníku aj naši ôsmaci a deviataci. Do galérie Exkurzie boli pridané fotografie.

    • Exkurzia - Trebišov
     • Exkurzia - Trebišov

     • Hovorí sa, že "dejiny študujeme preto, aby sme rozumeli dobám minulým lepšie než tí, ktorí v nich žili a aby sme sa z nich aj poučili". Naši žiaci 5. - 7. ročníka boli dnes skúmať naše regionálne dejiny v Múzeu v Trebišove. Do galérie Exkurzie boli pridané fotografie.

    • Domaša - plavba loďou Bohemia
     • Domaša - plavba loďou Bohemia

     • 17.09.2019 - Dnes sme sa v rámci projektu Môj rodný kraj vybrali spolu s tretiakmi spoznávať krásy nášho regiónu - Zelenú perlu východu - Domašu. Počas náučnej okružnej plavby výletnou loďou Bohemia sme spoznávali nielen krásy Domaše, ale dozvedeli sme sa aj veľa zaujímavostí o tejto vodnej nádrži. Domov sme odchádzali plní dojmov a nezabudnuteľných zážitkov. Ďakujeme posádke lode, ktorá sa o nás a naše pohodlie príkladne postarala!                                                                                                                                    18.09.2019 - Máme za sebou tretí deň z desiatich bez elektrického prúdu v Sačurove. Po návšteve Zapikána a včerajšom "zadaždenom brannom cvičení" sa dnes aj žiaci 2. stupňa vybrali na Domašu, aby obdivovali krásy nášho regiónu a previezli sa na lodi Bohémia. Ani silný vietor nepokazil deťom zážitok z plavby. Za ústretovosť pri organizácii plavby vyslovujeme veľkú vďačnosť obci Kvakovce a osobitne pánovi starostovi Mgr. R. Kapráľovi. Do galérie Domaša - plavba loďou Bohemia boli pridané fotografie.

    • Deň športu v ZŠ Dlhé Klčovo
     • Deň športu v ZŠ Dlhé Klčovo

     • V piatok žiaci I. stupňa navštívili svojich kamarátov v ZŠ Dlhé Klčovo. So záujmom si prezreli krásne vyzdobené a upravené priestory ich školy, na spoločnej prechádzke spoznali povodie Ondavy a nakoniec si na veľkom ihrisku zmerali sily, zdatnosť a pohybovú obratnosť v desiatich športových disciplínach. Ďakujeme za príjemne strávené dopoludnie a blahoželáme víťazom! Do galérie Deň športu v ZŠ Dlhé Klčovo boli pridané fotografie.

    • Zapikán
     • Zapikán

     • Dnes sa začal náš "energetický dekameron". Keďže v Sačurove nebol elektrický prúd, vybrali sme sa so žiakmi 2. stupňa do Zapikána v Slanských vrchoch - spoznávať región. Okrem krásnej prírody si žiaci užili slnečný deň, opiekli špekáčiky, ba aj vyzbierali v prírode odpadky. Do galérie Zapikán boli pridané fotografie.

    • Témy DOČ 2019
     • Témy DOČ 2019

     • Riaditeľstvo školy v spolupráci s PK MAT vyhlasuje témy pre Detskú odbornú činnosť 2019: 1. kategógia - Mesiac - súputník Zeme, 2. kategória - Ohrozená planéta Zem, 3. kategória - Hrdinovia SNP. Už teraz sa tešíme na práce našich žiakov, ktoré budú prezentované na celoškolskej konferencii počas Týždňa vedy na Slovensku - 7.11.2019.

    • Úspešný projekt
     • Úspešný projekt

     • Celkovo 20 projektov získalo finančný príspevok v rámci výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2019“. Do výzvy sa zapojilo 53 žiadateľov, medzi nimi aj naša škola s projektom "Objavujeme svet fyziky". Projekt, ktorý priniesol škole ďalší grant grant a bol hodnotený ako jeden z najkvalitnejších pripravili zástupkyne riaditeľky školy. https://www.minedu.sk/data/files/9025_zoznam-podporenych-projektov.pdf

    • Európsky dialóg s mládežou
     • Európsky dialóg s mládežou

     • Hlavnou témou VII. cyklu Európskeho dialógu s mládežou je „Vytváranie príležitostí pre mládež“. Prieskum realizuje Rada mládeže Slovenska. Je to projekt, vďaka ktorému majú mladí ľudia v celej Európe príležitosť vyjadriť svoj názor na témy, ktoré ich trápia a Európska únia má možnosť reagovať. Hlas mladých ľudí je pre Európsku úniu veľmi dôležitý a takýmto spôsobom sa nielen dostane ďalej, ale politici sa ním musia zaoberať. Žiaci 9. ročníka našej školy sa pod vedením Mgr. Hricovej tiež zapojili do tohto projektu vyplnením anonymného dotazníka, ktorý sa zameral hlavne na možnosti ich ďalšieho vzdelávania a pracovných príležitostí. Cieľom Európskeho dialógu s mládežou je umožniť žiakom a študentom, aby sa vyjadrili k otázkam týkajúcim sa zamestnania, vzdelávania a príležitostí pre mládež na vidieku. Úlohou členských štátov je zavádzať dané odporúčania do praxe.

    • Začíname
     • Začíname

     • Chceme, aby naši žiaci chodili do školy s radosťou. Dnes bol radosti "celý kopec" :) Do galérie Začíname 2019/20 boli pridané fotografie.

   • Kontakty

    • Základná škola, Školská 389, Sačurov
    • zssacurov@gmail.com
    • 057 4497275
    • Školská 389, 094 13 Sačurov
    • 37873318
    • https://www.facebook.com/zs.sacurov
    • Administrácia webovej stránky: RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Jana Humeníková
  • Fotogaléria

   • Koniec šk. r. 2019/2020
   • Absolventi 2020
   • Rozlúčka štvrtákov
   • Marec, knihy a plagáty
   • MS Teams
   • Cechovanie prvákov
   • Živé jasličky 2019
   • Krabice plné lásky
   • Besiedka s materskou školou
   • Vianočná akadémia 2019
   • Mikuláš
   • Live Class - London ZOO