Novinky

    • Mediálny deň 2018
     • Mediálny deň 2018

     • Podľa výroku "Je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť" sa dnes naši piataci presvedčili o tom, aké nesmierne dôležité sú médiá v živote človeka. Spestrením vyučovania sa im  totiž stal Mediálny deň.

      Do galérie Mediálny deň 2018 boli pridané fotografie.

    • Týždeň hlasného čítania
     • Týždeň hlasného čítania

     • Počuli ste už o Týždni hlasného čítania? Je to ľubovoľný týždeň v mesiaci apríl, počas ktorého je cieľom zblížiť svet dospelých so svetom detí prostredníctvom príbehov a rozprávok. V tomto týždni sa v 2.A triede realizovala táto aktivita pod vedením triednej učiteľky Mgr. K. Baňásovej. Pozvanie prijali rodičia: p. Truchanová, p. Godarská, p. Kočišová, p. Antušová, p. Gonosová, ba i p. riaditeľka aj p. starosta. Všetci dospelí pomohli deťom objavovať svet príbehov plných múdrosti, zábavy a ponaučenia. Ďakujeme!  Do galérie Týždeň hlasného čítania boli pridané fotografie.

    • Deň Zeme 2018
     • Deň Zeme 2018

     • "Staraj sa o Zem ako najlepšie vieš. Nedostal si ju od rodičov, ale požičal od svojich detí. Zem nededíme po predkoch ale požičiavame od našich potomkov." (Indické príslovie) Vedeli ste, že odpadový materiál nemusí končiť v kontajneri, ale dajú sa z neho vytvoriť zaujímavé rozprávkové a filmové kostýmy? Žiaci našej školy to mali možnosť zistiť počas aktivít Svetového dňa Zeme, ktoré koordinoval Mgr. Matúš Urban. Vyskúšali si svoje zručnosti a výsledkom boli nádherné práce a takouto zaujímavou a netradičnou formou si tento rok pripomenuli najväčší sviatok našej planéty. Do galérie Deň Zeme 2018 boli pridané fotografie.

     • ALVA marec 2018

     • Marec bol v našej škole bohatý na rôzne akcie, súťaže či projekty. Neveríte? Tak si pozorne pozrite marcové spravodajstvo našej školskej televízie ALVA.

    • Máj, máj, máj...
     • Máj, máj, máj...

     • Sadíme my máje....

      So spevom a s pestrofarebnými stužkami si dnes žiaci prvého stupňa ozdobili svoju prvomájovú briezku na školskom dvore. Tento zvyk v našej škole udržiavame každoročne.

      Máj sa už v minulosti staval pred domy, v ktorých bolo dievča súce na vydaj.
      Naša škola je plná pekných, súcich dievčat, preto od udržiavania ľudových tradícií a zvykov nemôžeme upustiť. 

      Do galérie Máj, máj, máj... boli pridané fotografie.

    • Týždeň matematiky
     • Týždeň matematiky

     • Tento týždeň realizujeme v našej škole Týždeň matematiky tematicky zameraný na finančnú gramotnosť. Problematika výchovy a vzdelávania na podporu rozvoja finančnej gramotnosti je povinnou súčasťou základného vzdelávania. Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti. Žiaci 1. a 2. ročníka si svoju finančnú gramotnosť overili v predvádzacích zošitoch v programe ActivInspire. Žiaci 3.a 4. ročníka spoznávajú svet peňazí s Kozmixom v projektovom blokovom vyučovaní zameranom na rozvoj finančnej gramotnosti a žiaci druhého stupňa získajú nové poznatky vo vedomostnej zábavnej hre Vyhraj milióny.

    • Moja naj kniha
     • Moja naj kniha

     • Aký majú čitateľský vkus naši piataci a siedmaci? Prezradili nám to v projekte Moja naj kniha v Marci - mesiaci kníh, ktorý s nimi realizovala Mgr. D. Čechová. Nechajte sa inšpirovať! Do galérie Moja naj kniha boli pridané fotografie.

    • Zápis 2018
     • Zápis 2018

     • A prišiel ten deň. Do školy plnej šmolkov prišli nové deti v sprievode svojich rodičov a súrodencov. Prečo? No preto, že v našej škole sa konal ďalší z rozprávkových zápisov do 1. ročníka. Tohtoročný sa niesol v znamení rozprávkového príbehu Šmolkovia. Naši budúci prváčikovia pod vedením ich novej pani učiteľky Mgr. Tatiany Mikčovej riešili zaujímavé úlohy, a tak oslobodili všetkých zajatých šmolkov. Deti prejavili veľkú šikovnosť aj v práci s interaktívnou tabuľou a už teraz sa všetci tešíme na prvý september 2018. Do galérie Zápis 2018 boli pridané fotografie.

    • Víťaz OK MO
     • Víťaz OK MO

     • Ivko Jakubík, žiak 6.A triedy, veľmi úspešne reprezentoval našu školu na okresnom kole Matematickej olympiády a obsadil 1. miesto. Pripravoval ho Mgr. R. Truchan. Tešíme sa a blahoželáme!

   • Kontakty

    • Základná škola, Školská 389, Sačurov
    • zssacurov@gmail.com
    • 057 4497275
    • Školská 389, 094 13 Sačurov
    • 37873318
    • https://www.facebook.com/zs.sacurov
    • Administrácia webovej stránky: RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Jana Humeníková
  • Fotogaléria

   • Koniec šk. r. 2019/2020
   • Absolventi 2020
   • Rozlúčka štvrtákov
   • Marec, knihy a plagáty
   • MS Teams
   • Cechovanie prvákov
   • Živé jasličky 2019
   • Krabice plné lásky
   • Besiedka s materskou školou
   • Vianočná akadémia 2019
   • Mikuláš
   • Live Class - London ZOO