Novinky

    • Deň vody
     • Deň vody

     • Vedeli ste, čo je kondenzácia? Viete, že ak pohár ponoríme do vody hore dnom, tak v ňom zostane vzduch? Aj takéto zaujímavosti o vode sa dnes dozvedeli žiaci našej školy. Učitelia Mgr. R. Truchan a Mgr. M. Urban pripravili pre žiakov akciu s názvom Deň vody. Formou zábavného kvízu si overili svoje vedomosti žiaci 4. - 6. ročníka. Uvedomili si, že voda je pre našu Zem životodarnou tekutinou.

    • Deň učiteľov
     • Deň učiteľov

     • 28. marec je deň narodenia učiteľa národov Jana Amosa Komenského. Je to zároveň sviatok: Deň učiteľov. V našej škole máme mnoho tvorivých, schopných a ochotných učiteľov, ktorí svojou prácou prinášajú svetlo poznania a radosti do života našim žiakom. A tak chceme zapriať spolu s Janom Amosom Komenským všetkým našim pedagogickým zamestnancom k sviatku: „Alfou a omegou našej práce nech je hľadanie a nachádzanie takej metódy, aby sme my učitelia menej učili, ale žiaci sa viac naučili, aby bolo v školách stále viac pohody, zaujímavých činností a úspechov.“ Vedenie ZŠ Sačurov.

    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

     • Príprava na najznámejšiu súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín je náročná. Svoje o tom vedia povedať naši súťažiaci – šikovní žiaci prvého a druhého stupňa, ktorí mali čo robiť, aby sa so svojimi textami popasovali. Najprv venovali čas tomu, aby si správny text vybrali a potom spojili svoj talent a usilovnosť do jedného. Čo sa stalo? Na svete boli zrazu krásne básničky, poviedky a príbehy plné života. Zaujali aj našu porotu, ktorá rozhodla takto: v 1. kategórii – poézia sa na 1. mieste umiestnila Sára Baranová z II.A triedy, v 1. kategórii – próza Karin Gonosová z II.A triedy, v 2. kategórii – próza sa na 1. mieste umiestnila Vanessa Dudášová z V.A triedy a v 3. kategórii – próza sa na 1. mieste umiestnila Nikola Šaradínová zo VII.A triedy. Blahoželáme! Galéria Hviezdoslavov Kubín obsahuje fotografie z tejto súťaže. 

     • Zápis do 1. ročníka

     • K zápisu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a 15 € na zakúpenie súboru písaniek, pracovných zošitov a knižného darčeka.

    • Okresné kolo HK
     • Okresné kolo HK

     • Naše druháčky Karinka Gonosová a Sárka Baranová sa dnes zúčastnili okresného kola Hviezdoslavovho Kubína. Obidve sa zaradili do bronzového pásma prvej kategórie. Dievčatá pripravovala Mgr. K. Baňásová. Blahoželáme!

    • Biblická súťaž
     • Biblická súťaž

     • Dnes sa naše druháčky Sára Baranová, Michaela Dargajová a Ela Truchanová zúčastnili protopresbyterského kola Biblickej súťaže, umiestnili sa na 1. mieste a postupujú na krajské kolo. Žiačky pripravovala Mgr. Jana Zorvanová. Blahoželáme!

     • Ľahšie to ide ľahšie!

     • DM drogerie markt vyhlásila súťaž „Ľahšie to ide ľahšie!“, ktorej cieľom je motivovať deti k cvičeniu a  pohybovej aktivite. Vyhrať 5 000 eur na nákup športových pomôcok - to by nás veru potešilo! Jednotlivé cviky na stanovištiach pomáhajú zvýšiť nielen kondíciu, ale podporujú aj rozvoj tímového ducha, vzájomnej dôvery a disciplíny. Naši telocvikári sa inšpirovali a z každej triedy vybrali po 2 šikovných žiakov (chlapec a dievča). Prvá súťažná dráha, ktorá pozostávala z piatich stanovíšť je už odcvičená. Veď sa pozrite na naše video!

    • 190. výročie narodenia Dobšinského
     • 190. výročie narodenia Dobšinského

     • Dnes si pripomíname 190. výročie narodenia Pavla Dobšinského - najväčšieho slovenského rozprávkara. My, žiaci sačurovskej školy, sme tento významný deň oslávili kvízmi Poznáš rozprávky? a Dobre vedieť, ktoré pre nás pripravila pani zástupkyňa PaedDr. Jana Humeníková. Lúštili sme aj rozprávkové šifry. Cenu Pavla Dobšinského získali žiaci 2.A, 5.A a 8.A triedy. Srdečne blahoželáme!

    • Testovanie 9
     • Testovanie 9

     • Dňa 21.marca 2018 sa uskutoční Testovanie 9 2018 žiakov deviateho ročníka z matematiky a slovenského jazyka. V tento deň bude udelené riaditeľské voľno žiakom 5. - 8. ročníka. Podrobnejšie informácie nájdete v nasledovnom odkaze:

      Základné informácie T9

    • Pytagoriáda
     • Pytagoriáda

     • Tento týždeň sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola Pytagoriády. Táto matematická súťaž sa realizuje pre žiakov 3. - 8. ročníka. Žiaci riešia za hodinu 15 úloh. Za každú správne vyriešenú úlohu dostanú 1 bod. Keď majú 10 správne vyriešených úloh, sú úspešní a môžu dostať aj body za čas - 1 bod za každé 4 minúty, ktoré skôr odovzdajú riešenie. Náš žiak 6.A Ivo Jakubík (22 bodov) obsadil prvé miesto a veľmi úspešní boli aj piataci Alexandra Dudášová a Matej Dobranský (po 21 bodov). Žiakov pripravovali Mgr. Róbert Truchan a RNDr. Marta Megyesiová. Blahoželáme!

    • Kamarátka kniha
     • Kamarátka kniha

     • O knihe sa už dávno vraví, že je to najlepší priateľ človeka. Dnes boli týchto kamarátov na spoločnej hodine navštíviť deti 1.A triedy a deti z materskej školy. Zaujali ich všetky knihy. Obdivovali aj množstvo kníh v školskej knižnici. Boli veľmi aktívni a spoločne si v nich listovali aj čítali. Všetci sľúbili, že v budúcnosti budú s knihami veľkí kamaráti.

    • Dobre vedieť
     • Dobre vedieť

     • V  rámci aktivít Marca - mesiaca knihy prebieha v priestoroch školskej knižnice literárny kvíz "Dobre vedieť".  Žiaci prichádzajú po ročníkoch a preverujú si vedomosti z literatúry. Kvíz obsahuje otázky zo života spisovateľov - ich diela i hlavné postavy. A naši žiaci v týchto literárnych kvízoch už nie sú žiadni začiatočníci.

    • Cesta
     • Cesta

     • Preventívny program Cesta k emocionálnej zrelosti absolvovali žiaci 5.ročníka. Rozvoj sebapoznania, zvýšenie psychickej odolnosti ale aj zlepšenie vzťahov a komunikácie medzi spolužiakmi v triede a aj medzi žiakmi a učiteľmi to všetko bolo našim cieľom. "Cítim, teda som."

    • Čitateľský denník
     • Čitateľský denník

     • V rámci druhého Roka čitateľskej gramotnosti pracujú žiaci 2. - 4. ročníka na školskom projekte s názvom Čitateľský denník.
   • Kontakty

    • Základná škola, Školská 389, Sačurov
    • zssacurov@gmail.com
    • 057 4497275
    • Školská 389, 094 13 Sačurov
    • 37873318
    • https://www.facebook.com/zs.sacurov
    • Administrácia webovej stránky: RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Jana Humeníková
  • Fotogaléria

   • Koniec šk. r. 2019/2020
   • Absolventi 2020
   • Rozlúčka štvrtákov
   • Marec, knihy a plagáty
   • MS Teams
   • Cechovanie prvákov
   • Živé jasličky 2019
   • Krabice plné lásky
   • Besiedka s materskou školou
   • Vianočná akadémia 2019
   • Mikuláš
   • Live Class - London ZOO