Rozvojové projekty

    • Enviroprojekt 2017

    • NÁZOV PROJEKTU: Úžasný svet

       

     Ciele školy v oblasti environmentálnej výchovy v roku 2017:

     • starostlivosť o zeleň a vtáky v okolí školy,
     • likvidácia a separácia odpadu v škole,
     • hospodárenie pitnou vodou,
     • zachovávať biodiverzitu okolia,
     • zber odpadových surovín v škole i obci,
     • vytváranie zdravých medziľudských vzťahov,
     • inovácia Školského vzdelávacieho programu, príprava metodických materiálov a učebných pomôcok s environmentálnou problematikou

      

     Hlavnou témou pre rok 2017 je:

     BIODIVERZITA OKOLO NÁS

     Ciele projektu:

     • vypracovanie plánu práce v oblasti environmentálnej výchovy,
     • inovácia prierezovej tematiky Environmentálna výchova,
     • príprava moderných pomôcok s témou rozmanitosti prírody,
     • žiacke videá s témou nelegálnych skládok,
     • organizácia rozhlasových okienok, diskusií, besied a ekosummitu,
     • organizácia súťaží, diskusií, rozhlasových okienok, besied a ekosummitu.

      

     Výstupy projektu:

     • výtvarná súťaž Kvetina, ktorú sme vyhlásili pre žiakov našej školy. Žiaci využili rôzne výtvarné techniky. Všetky práce sme paspartovali a vytvorili z nich tematickú výstavku,  ktorá zdobí chodbu našej školy.

      

      

      

     •   sovia výzdoba - v átriu našej školy hniezdia sovy. Občas sa im stáva, že nevidia okenné výplne a narazia do skla. Kvôli nim sme vytvorili tzv. "soviu výzdobu" okien, aby si neublížili.

      

                                     

     • literárna súťaž Rozmanitosť - žiaci vytvorili krátke literárne práce na tému Rozmanitosť. Časť z nich sme uverejnili v školskom občasníku Kvapka.
     • žiacke videá Nelegálne skládky
     • publikácia Užitočné drobnosti - uzitocne_drobnosti.pdf
     • školský občasník Kvapka o rozmanitosti - kvapka_o_rozmanitosti.pdf
     • dotazník Čo kupujeme - Co_kupujeme.pdf

              Vyhodnotenie dotazníka: https://docs.google.com/forms/

                                                                  dotaz_vysledky_co_nakupuj.ppsx

     • interaktívne edukačné pomôcky,
     • rozhlasové okienka,
     • vtáčie búdky,
     • ekosummit.

      

     Interaktívne edukačné pomôcky

     Popis Pomôcka

     Zaujímavos ti o planéte

     Zem vhodné na prvouku

     v 1. a 2. ročníku ZŠ

     rozmanita_planeta_zem_1.ppsx

     Zaujímavos ti o planéte

     Zem vhodné na prírodovedu

     v 3. a 4. ročníku ZŠ

     rozmanita_planeta_zem_2.ppsx

     Zaujímavé matematické úlohy

     o Zemi pre 5. ročník ZŠ

     krizom_krazom_v_n.ppsx

     Zaujímavosti o našej

     planéte na matematike

     7. ročník ZŠ

     krizom_krazom_po_zemi.ppsx

      

     • Žiacke videá na tému "Nelegálne skládky v našom okolí"

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 389, Sačurov
   • zssacurov@gmail.com
   • 057 4497275
   • Školská 389, 094 13 Sačurov
   • 37873318
   • https://www.facebook.com/zs.sacurov
   • Administrácia webovej stránky: RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Jana Humeníková
 • Fotogaléria

  • Koniec šk. r. 2019/2020
  • Absolventi 2020
  • Rozlúčka štvrtákov
  • Marec, knihy a plagáty
  • MS Teams
  • Cechovanie prvákov
  • Živé jasličky 2019
  • Krabice plné lásky
  • Besiedka s materskou školou
  • Vianočná akadémia 2019
  • Mikuláš
  • Live Class - London ZOO