• Výchovný poradca

    • Harmonogram prijímacieho pokračovania na

     denné štúdium stredných škôl pre školský rok 2019/2020

      

     do 20. 2. 2020      Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

      

     15. 3. - 30. 4. 2020          Talentové skúšky     

      

     do 10. 4. 2020     Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory, okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

      

     11. 5. a 14. 5. 2020        1. kolo prijímacích skúšok

     1.4.2020              Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 389, Sačurov
   • zssacurov@gmail.com
   • 057 4497275
   • Školská 389, 094 13 Sačurov
   • 37873318
   • https://www.facebook.com/zs.sacurov
   • Administrácia webovej stránky: RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Jana Humeníková
 • Fotogaléria

  • Živé jasličky 2019
  • Krabice plné lásky
  • Besiedka s materskou školou
  • Vianočná akadémia 2019
  • Mikuláš
  • Live Class - London ZOO
  • Cesta
  • Koleso finančnej gramotnosti
  • Tatry
  • ITAkadémia
  • School Kids Race
  • Korčuliarsky kurz