Školská knižnica

    • Akcie školskej knižnice

    • Štefánik v školskej knižnici

     Priebeh podujatia

     Na príprave celého podujatia sa podieľal tím učiteľov a žiakov:

     • príprava súťažných prezentácií
     • Rozprávkové koleso – pre žiakov 1. – 3. ročníka - keďže pre mladších žiakov bola téma M.R. Štefánik náročná a nechceli sme ich vynechať, pripravili sme im súťaž s rozprávkovou témou blízkou tomuto detskému veku vo ôsmich podtémach 
     • Dobre vedieť pre žiakov 4. – 9. ročníka

     Súťaž pripravená podľa populárneho televízneho formátu na tému M. R. Štefánik. Prebiehala počas troch vyučovacích hodín a viedla ju vedúca školskej knižnice Mgr. Darina Bartková.

     • Koleso šťastia – pre súťažiace tímy rodičov, učiteľov a žiakov príprava výzdoby školskej knižnice v tvorivých výtvarných dielňach 9. ročníka   – plagáty s portrétmi M. R. Štefánika
     • príprava ocenení a občerstvenia pre jednotlivé súťažiace kolektívy

      

     Deň ľudovej rozprávky

          

     Prijímanie prvákov za čitateľov školskej knižnice

      

     Čitateľský maratón

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 389, Sačurov
   • zssacurov@gmail.com
   • 057 4497275
   • Školská 389, 094 13 Sačurov
   • 37873318
   • https://www.facebook.com/zs.sacurov
   • Administrácia webovej stránky: RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Jana Humeníková
 • Fotogaléria

  • Koniec šk. r. 2019/2020
  • Absolventi 2020
  • Rozlúčka štvrtákov
  • Marec, knihy a plagáty
  • MS Teams
  • Cechovanie prvákov
  • Živé jasličky 2019
  • Krabice plné lásky
  • Besiedka s materskou školou
  • Vianočná akadémia 2019
  • Mikuláš
  • Live Class - London ZOO