Jazykové súťaže

    • Môj slovník z reality 

    • MSZR je projekt zameraný na slovnú zásobu v cudzích jazykoch určený pre individuálnych účastníkov - deti vo veku od šiestich rokov. Pravidlá k téme slovníkov sa každý rok menia. A vy si môžete tieto originálne slovníky s krásnymi kresbami vypožičať v našej školskej knižnici. 

     Zadanie pre MSZR 2019 nájdete na tejto stránke https://mszr.webnode.sk/mszr-2019/

     Tvorca slovníka MSZR 2019 mal za úlohu zvoliť si frázu, ktorá bola riešením doplňovačky. Fráza mala mať minimálne 15 písmen.  Veronika Rozputinská (VII. A) si zvolila frázu You must be joking! Na každé písmenko tohto slova vyobrazila slovíčko, ktoré spolu s pomocnou vetou v anglickom jazyku má pomôcť riešiteľovi vylúštiť doplňovačku. Tento ročník nás potešil a Veronikin slovník sa dostal do finále. Hurray!

     Zadanie pre MSZR 2018 nájdete na tejto stránke http://mszr.webnode.sk/mszr-2018/.

     V tomto roku MSZR 2018 bolo úlohou vytvoriť trojslovíčkový slovník. Ďakujeme krásne Federici Kovaľovej z 9. A za nádherné ilustrácie k jej trom obľúbeným slovíčkam - waterfall, shore a moonlight. 

     Zadanie pre MSZR 2017 nájdete na tejto stránke http://mszr.webnode.sk/mszr-2017.

     Naše žiačky Vanessa Dudášová (4.A - anglický jazyk), Vanesa Sabolová (7.A - nemecký jazyk), Federica Kovaľová (8.A - anglický jazyk) a Nikola Dudášová (8.B - ruský jazyk) vytvorili slovníky do súťaže MSZR 2017. Vlastný trojpísmenkový slovník obsahoval 19 slov. Ku každému slovu nakrelili obrázok a zvolené slovo použili vo vete. Aj takýmto spôsobom sa rozvíja čitateľská gramotnosť v cudzom jazyku.     MSZR 2016 bol zameraný na vytvorenie abecedno-regionálneho slovníka. Aj my sme sa zapojili do súťaže a tu je prezentácia žiačky Nikoly Dudášovej zo 7.B, ktorá si vybrala prírodnú pamiatku Zapikan a folklórny súbor.

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 389, Sačurov
   • zssacurov@gmail.com
   • 057 4497275
   • Školská 389, 094 13 Sačurov
   • 37873318
   • https://www.facebook.com/zs.sacurov
   • Administrácia webovej stránky: RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Jana Humeníková
 • Fotogaléria

  • Koniec šk. r. 2019/2020
  • Absolventi 2020
  • Rozlúčka štvrtákov
  • Marec, knihy a plagáty
  • MS Teams
  • Cechovanie prvákov
  • Živé jasličky 2019
  • Krabice plné lásky
  • Besiedka s materskou školou
  • Vianočná akadémia 2019
  • Mikuláš
  • Live Class - London ZOO