Jazykové súťaže

    • eTwinning

    • Stretko šiestakov na "SKYPE"

     Spoločný projekt "Our classes, classmates, hobbies" našich a českých šiestakov z Dolní Rožínky sme 16. decembra zavŕšili telemostom. Úvod vyučovacej hodiny sme venovali vzájomnému predstaveniu sa vyučujúcich a hostí. Ďakujeme veľmi pekne pani riaditeľke Mgr. Mariane Bančanskej a našim zástupkyniam RNDr. Marte Megyesiovej a PaedDr. Janke Humeníkovej, ktoré sa tejto výnimočnej udalosti zúčastnili.

     Cieľom hodiny bolo overiť si, či sme sa dostatočne spoznali a či sme vedeli správne zodpovedať  otázky z kvízu, ktorý si pre nás pripravila trieda šiestakov pod vedením pána riaditeľa Mgr. Vladimíra Makovského, samozrejme, v anglickom jazyku. Na všetky otázky sme odpovedali správne, to je predsa jasné! Mali sme aj to povestné "z pekla štěstí".  Atmosféra blížiacich sa Vianoc bola podčiarknutá spoločne zaspievanou piesňou "We wish you a Merry Christmas".

     Nadviazali sme nové priateľstá a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v novom roku!

     Pre zvedavcov krátke video - pohľad z našej strany:

     https://www.youtube.com/watch?v=MaI2n1WXqCY

     A pohľad zo strany ZŠ Dolní Rožínka: http://www4.zsdr.cz/spolecna-projektova-hodina/

      

     Projekt eTwinning "Our classes, classsmates, hobbies"

     Naši žiaci bežne používajú rôzne informačno-komunikačné prostriedky a technológie a preto sa aj učiteľky našej základnej školy Mgr. Mária Dudášová a PaedDr. Renáta Širáková zapojili do medzinárodného projektu eTwinning. Realizáciou projektu "Our classes, classmates, hobbies" s partnerskou školou ZŠ a MŠ Dolní Rožínka, sa im naskytla príležitosť efektívne využiť tieto komunikačné nástroje vo výučbe anglického jazyka.

          

     Usilovní šiestaci si počas novembra pripravili, krátke videá pre svojich kamarátov z Dolní Rožínky, kde predstavili seba, svoju rodinu, obľúbené predmety, rôzne športy a aktivity, ktorým sa venujú vo voľnom čase. Spoločne si pripravili aj kvíz pre svojich českých kamarátov. Nezabudli pridať aj bonusovú otázku navyše. (Aké zvieratko máme na stene v našej triede?) Všetky aktivity boli zamerané na vzájomné spoznanie sa žiakov, rozvoj jazykových zručností v anglickom jazyku a zvýšenie motivácie k učeniu sa cudzieho jazyka.

     Viac sa o týchto aktivitách dozviete na stránke: https://twinspace.etwinning.net/12990

     a na webe partnerskej školy ZŠ Dolní Rožínka: http://www4.zsdr.cz/our-classes-classmates-hobbies/

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 389, Sačurov
   • zssacurov@gmail.com
   • 057 4497275
   • Školská 389, 094 13 Sačurov
   • 37873318
   • https://www.facebook.com/zs.sacurov
   • Administrácia webovej stránky: RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Jana Humeníková
 • Fotogaléria

  • Koniec šk. r. 2019/2020
  • Absolventi 2020
  • Rozlúčka štvrtákov
  • Marec, knihy a plagáty
  • MS Teams
  • Cechovanie prvákov
  • Živé jasličky 2019
  • Krabice plné lásky
  • Besiedka s materskou školou
  • Vianočná akadémia 2019
  • Mikuláš
  • Live Class - London ZOO