• MPC

    • Národný projekt „Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách“ - ENGLISH ONE je zameraný na zvýšenie kvality vyučovania anglického jazyka na základných školách v SR vrátane Bratislavského kraja.

      

     Národný projekt: Profesijný a kariérový rast

     - Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 2011_PKR_GR_Z_228

      

     Národný projekt - Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

      

     Národný projekt: AMV - Aktivízujúce metódy vo vzdelávaní - zmluva-30152.pdf

                                                                                       -  Zmluva_AMV(1).docx

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 389, Sačurov
   • zssacurov@gmail.com
   • 057 4497275
   • Školská 389, 094 13 Sačurov
   • 37873318
   • https://www.facebook.com/zs.sacurov
   • Administrácia webovej stránky: RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Jana Humeníková
 • Fotogaléria

  • Živé jasličky 2019
  • Krabice plné lásky
  • Besiedka s materskou školou
  • Vianočná akadémia 2019
  • Mikuláš
  • Live Class - London ZOO
  • Cesta
  • Koleso finančnej gramotnosti
  • Tatry
  • ITAkadémia
  • School Kids Race
  • Korčuliarsky kurz