TESTOVANIE 5, 9

    • Ako odpovedať?

    • Píšte čitateľne, veľkým paličkovým písmom


      

     Pri úlohách 01 – 10 v teste z matematiky

     žiaci napíšu do príslušných políčok celé alebo desatinné číslo tak, že do každého políčka zapíšu maximálne jednu číslicu, desatinnú čiarku alebo znamienko mínus. Žiadne iné znaky sa nezapisujú!
      

     Zapisujú sa len číselné hodnoty.

     Nezapisujú sa jednotky (napr. mm, cm2, stupne, °C, kg, km/h a pod.), ani percentá, premenné, lomené výrazy, písmená, iné znaky a pod.
     Výsledok je možné zapísať do riadku napravo i naľavo.

     Pri úlohách s výberom odpovede (A, B, C, D) je vždy správna iba jedna z možností.
     Správnu možnosť žiaci označia výrazným krížikom umiestneným presne do stredu políčka.

     Oprava nesprávneho zápisu:


      

     Viacnásobná oprava nesprávneho zápisu:
     (iba s vedomím administrátora)


      

     Odpoveďové hárky sa spracúvajú skenovaním a opravované odpovede významne zvyšujú náročnosť spracovania výsledkov celoslovenského testovania.
      

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 389, Sačurov
   • zssacurov@gmail.com
   • 057 4497275
   • Školská 389, 094 13 Sačurov
   • 37873318
   • https://www.facebook.com/zs.sacurov
   • Administrácia webovej stránky: RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Jana Humeníková
 • Fotogaléria

  • Koniec šk. r. 2019/2020
  • Absolventi 2020
  • Rozlúčka štvrtákov
  • Marec, knihy a plagáty
  • MS Teams
  • Cechovanie prvákov
  • Živé jasličky 2019
  • Krabice plné lásky
  • Besiedka s materskou školou
  • Vianočná akadémia 2019
  • Mikuláš
  • Live Class - London ZOO