TESCO

     • Vy rozhodujete, my pomáhame

     • Propagácia

      Počas realizačnej fázy budeme na webovej stránke našej školy ponúkať pre žiakom a ich rodičom opisy hier a ich pravidiel, ale aj možnosti ich doplnenia, či vylepšenia. Projekt sa tak stane ukážkou dobrej praxe žiakom, ich rodičom, aj pre iné školy vo vytváraní stimulujúceho herného prostredia pre žiakov počas prestávok, v školskom klube detí a po vyučovaní.

     • Hravé detstvo

     • Spomínate si, ako ste trávili čas po vyučovaní na školskom dvore?

      Gulôčky, švihadlá, vybíjaná, skákanie cez gumu, cukor, káva, čaj... znelo odvšadiaľ. Bavilo nás to a učilo rozvahe i odvahe.

      A čo dnes?

      Mnohé deti žijú svoju online realitu bez toho, aby okúsili aké to je reálne sa hrať, rozvíjať sa. Vytvoríme preto na školskom dvore stimulujúce herné prostredie, ktoré dokáže konkurovať škodlivým virtuálnym lákadlám dnešnej doby.

      Vráťme spoločne našim deťom hravé detstvo.

   • Náš projekt

     • Počet dobrovoľníkov
     •  

      40

      žiakov a zamestnancov školy

     • Čo sme získali?
     •  

      Pomôcky na pohybové hry: 

      lopty, švihadlá, laná na preťahovanie,gumy na skákanie,

      guľôčky

      do jamky, chodúle

     • Ako dopadlo hlasovanie?
     •  

      3. miesto

      300 € na realizáciu projektu.

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 389, Sačurov
   • zssacurov@gmail.com
   • 057 4497275
   • Školská 389, 094 13 Sačurov
   • 37873318
   • https://www.facebook.com/zs.sacurov
   • Administrácia webovej stránky: RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Jana Humeníková
 • Fotogaléria

  • Koniec šk. r. 2019/2020
  • Absolventi 2020
  • Rozlúčka štvrtákov
  • Marec, knihy a plagáty
  • MS Teams
  • Cechovanie prvákov
  • Živé jasličky 2019
  • Krabice plné lásky
  • Besiedka s materskou školou
  • Vianočná akadémia 2019
  • Mikuláš
  • Live Class - London ZOO