Občasník KVAPKA

    • kWapka

    • kWapka sú školské noviny

     Čo sú skolskenoviny.sk?

     Je to efektívny systém, ktorý umožňuje tvorbu študentských online novín alebo časopisov priamo žiakom, študentom, školským kolektívom, pedagógom.

     Na tvorbu školských novín môžeme okrem vlastnej tvorby čerpať informácie priamo z textových a obrazových servisov TASR. K dispozícií je redakčný systém so šiestimi šablónami a každá šablóna má 6 farebných kombinácií.

     K dispozícii je výstup vo forme PDF a blogovací systém.

     Naše školské noviny vznikli v školskom roku 2016/2017.

     - webové sídlo:  http://kwapka.skolskenoviny.sk/

     Šefredaktori:

     Ema Truchanová, 9.B 2016/2017 prvá šefredaktorka
     Sofia Matiová, 6.A 2017/2018 šefredaktorka      
            
            
            
  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 389, Sačurov
   • zssacurov@gmail.com
   • 057 4497275
   • Školská 389, 094 13 Sačurov
   • 37873318
   • https://www.facebook.com/zs.sacurov
   • Administrácia webovej stránky: RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Jana Humeníková
 • Fotogaléria

  • Koniec šk. r. 2019/2020
  • Absolventi 2020
  • Rozlúčka štvrtákov
  • Marec, knihy a plagáty
  • MS Teams
  • Cechovanie prvákov
  • Živé jasličky 2019
  • Krabice plné lásky
  • Besiedka s materskou školou
  • Vianočná akadémia 2019
  • Mikuláš
  • Live Class - London ZOO