• Úvod

    • Vítam ťa na mojej webstránke

     "Communicare est multum dare. Komunikovať je mnoho dávať."

     :)

     Doč 2019

      

     III. kateg. (8. - 9. roč.) HRDINOVIA_SNP.pdf

      

     MDD turnaj - krúžok programovania a robotiky Šk. rok 2016/2017

     Preteky - Track Mania Forever

     1. Richard Demčák 8.B

     2. Patrik Palko 8.B

     3. Maroš Mucha 8.A

       

     V tomto roku, sa turnaja TMN zúčastnili 5 žiaci, ktorí si zmerali svoje sily v piatich kolách pretekárskej hry.

     Víťazovi blahoželáme.

      

     MDD turnaj - krúžok programovania a robotiky Šk. rok 2015/2016

     I. Preteky - Track Mania Forever

     1. Radoslav Trella 7.B

     2. Samuel Pačuta 7.A

     3. Daniel Baran 6.A, Timotej Čeremšák 6.A, Martin Šaffa 9.B

     II. Programovacia hra - Ligh Bot

     1. Radoslav Trella 7.B

     2. Ondrej Timko 7.B

     Víťazom blahoželáme.

        

         

      


     Ďakujem a teším sa na Vašu ďalšiu návštevu.

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 389, Sačurov
   • zssacurov@gmail.com
   • 057 4497275
   • Školská 389, 094 13 Sačurov
   • 37873318
   • https://www.facebook.com/zs.sacurov
   • Administrácia webovej stránky: RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Jana Humeníková
 • Fotogaléria

  • Živé jasličky 2019
  • Krabice plné lásky
  • Besiedka s materskou školou
  • Vianočná akadémia 2019
  • Mikuláš
  • Live Class - London ZOO
  • Cesta
  • Koleso finančnej gramotnosti
  • Tatry
  • ITAkadémia
  • School Kids Race
  • Korčuliarsky kurz