• O mne    • Vitajte na mojej stránke!

     Mgr. Róbert Truchan
     Vzdelanie:               

      
     Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
                     Odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v
                                            aprobácii matematika - fyzika


     Niečo o mne: 
                        Na tejto škole učím matematiku a fyziku už 5. rok    V posledných rokoch k nim pribudla aj informatika.


     Voľný čas:

                    Svoj voľný čas venujem futbalu a plávaniu.
     Poobede si veľmi rád zahrám na svojom krúžku stolný tenis.


     KONTAKT:   
                                     trurob00@centrum.sk
                                  


                       
  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 389, Sačurov
   • zssacurov@gmail.com
   • 057 4497275
   • Školská 389, 094 13 Sačurov
   • 37873318
   • https://www.facebook.com/zs.sacurov
   • Administrácia webovej stránky: RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Jana Humeníková
 • Fotogaléria

  • Živé jasličky 2019
  • Krabice plné lásky
  • Besiedka s materskou školou
  • Vianočná akadémia 2019
  • Mikuláš
  • Live Class - London ZOO
  • Cesta
  • Koleso finančnej gramotnosti
  • Tatry
  • ITAkadémia
  • School Kids Race
  • Korčuliarsky kurz