• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2017/2018

  • Okresné kolo

    • Filip Orosi

    • 3. miesto
    • MC Donald Cup · Okresné kolo · 2017/2018
    • pripravoval: Mgr. Ľuboš Hric
    • Marek Pačuta

    • 3. miesto
    • MC Donald Cup · Okresné kolo · 2017/2018
    • pripravoval: Mgr. Ľuboš Hric
    • Katarína Kočišová

    • 3. miesto
    • MC Donald Cup · Okresné kolo · 2017/2018
    • pripravoval: Mgr. Ľuboš Hric
    • Marko Truchan

    • 3. miesto
    • MC Donald Cup · Okresné kolo · 2017/2018
    • pripravoval: Mgr. Ľuboš Hric
    • Klaudia Demčáková

    • 3. miesto
    • MC Donald Cup · Okresné kolo · 2017/2018
    • pripravoval: Mgr. Ľuboš Hric
    • Tomáš Ečegi

    • 3. miesto
    • MC Donald Cup · Okresné kolo · 2017/2018
    • pripravoval: Mgr. Ľuboš Hric
    • Ivo Jakubík

    • 1. miesto
    • Matematická olympiáda · Okresné kolo · 2017/2018
    • Pripravoval: Mgr. Róbert Truchan
    • Sára Baranová

    • brondzové pásmo
    • Hviezdoslavov Kubín · Okresné kolo · 2017/2018
    • Karin Gonosová

    • brondzové pásmo
    • Hviezdoslavov Kubín · Okresné kolo · 2017/2018
    • Sára Baranová

    • 1. miesto
    • Biblická olympiáda · Okresné kolo · 2017/2018
    • pripravovala: Mgr. Jana Zorvanová
    • Michaela Dargajová

    • 1. miesto
    • Biblická olympiáda · Okresné kolo · 2017/2018
    • pripravovala: Mgr. Jana Zorvanová
    • Ela Truchanová

    • 1. miesto
    • Biblická olympiáda · Okresné kolo · 2017/2018
    • pripravovala: Mgr. Jana Zorvanová
    • Alexandra Dudášová

    • úspešná riešiteľka
    • Pytagoriáda · Okresné kolo · 2017/2018
    • Pripravovala: RNDr. Marta Megyesiová
    • Matej Dobranský

    • úspešný riešiteľ
    • Pytagoriáda · Okresné kolo · 2017/2018
    • Pripravovala: RNDr. Marta Megyesiová
    • Stella Kačurová

    • 1. miesto
    • Olympiáda v anglickom jazyku · Okresné kolo · 2017/2018
    • Pripravovala Mgr. Mária Dudášová.
    • Ivo Jakubík

    • 1. miesto
    • Pytagoriáda · Okresné kolo · 2017/2018
    • Pripravoval:
     Mgr. Róbert Truchan
    • Júlia Haňová

    • 2. miesto
    • Dejepisná olympiáda · Okresné kolo · 2017/2018
    • pripravovala Mgr. Lenka Truchanová
    • Matej Líška

    • 4. miesto
    • Dejepisná olympiáda · Okresné kolo · 2017/2018
    • pripravovala Mgr. Lenka Truchanová
    • Ivo Jakubík

    • 6. miesto
    • Dejepisná olympiáda · Okresné kolo · 2017/2018
    • pripravovala Mgr. Lenka Truchanová
    • Ema Bodnárová

    • 7. miesto
    • Dejepisná olympiáda · Okresné kolo · 2017/2018
    • pripravovala Mgr. Lenka Truchanová
  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 389, Sačurov
   • zssacurov@gmail.com
   • 057 4497275
   • Školská 389, 094 13 Sačurov
   • 37873318
   • https://www.facebook.com/zs.sacurov
   • Administrácia webovej stránky: RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Jana Humeníková
 • Fotogaléria

  • Živé jasličky 2019
  • Krabice plné lásky
  • Besiedka s materskou školou
  • Vianočná akadémia 2019
  • Mikuláš
  • Live Class - London ZOO
  • Cesta
  • Koleso finančnej gramotnosti
  • Tatry
  • ITAkadémia
  • School Kids Race
  • Korčuliarsky kurz