• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2018/2019

  • Okresné kolo

    • Marko Maďuran

    • 3. miesto
    • MC Donald Cup · Okresné kolo · 2018/2019
    • Ela Truchanová

    • 3. miesto
    • MC Donald Cup · Okresné kolo · 2018/2019
    • Miriama Sotaková

    • 3. miesto
    • MC Donald Cup · Okresné kolo · 2018/2019
    • Timotej Levčík

    • 3. miesto
    • MC Donald Cup · Okresné kolo · 2018/2019
    • Filip Orosi

    • 3. miesto
    • MC Donald Cup · Okresné kolo · 2018/2019
    • Samuel Žihla

    • 3. miesto
    • MC Donald Cup · Okresné kolo · 2018/2019
    • Ivo Jakubík

    • 1. miesto
    • Matematická olympiáda · Okresné kolo · 2018/2019
    • Ivo Jakubík

    • 3. miesto
    • Pytagoriáda · Okresné kolo · 2018/2019
    • Stella Kačurová

    • úspešná riešiteľka
    • Olympiáda v anglickom jazyku · Okresné kolo · 2018/2019
    • Lenka Haňová

    • úspešný riešiteľ
    • Dejepisná olympiáda · Okresné kolo · 2018/2019
    • Matej Dobranský

    • 2. miesto
    • Dejepisná olympiáda · Okresné kolo · 2018/2019
    • Matej Líška

    • úspešný riešiteľ
    • Dejepisná olympiáda · Okresné kolo · 2018/2019
    • Júlia Haňová

    • úspešný riešiteľ
    • Dejepisná olympiáda · Okresné kolo · 2018/2019
  • 2017/2018

  • Celoštátne kolo

    • Dávid Urban

    • úspešný riešiteľ
    • Envirotázniky · Celoštátne kolo · 2017/2018
  • Krajské kolo

    • Júlia Haňová

    • úspešná riešiteľka
    • Dejepisná olympiáda · Krajské kolo · 2017/2018
    • Pripravovala: Mgr. Lenka Truchanová
    • Stella Kačurová

    • úspešná riešiteľka
    • Olympiáda v anglickom jazyku · Krajské kolo · 2017/2018
    • pripravovala Mgr. Mária Dudášová
  • Okresné kolo

    • Dávid Štempák

    • 3. miesto
    • MC Donald Cup · Okresné kolo · 2017/2018
    • pripravoval: Mgr. Ľuboš Hric
    • Alex Hric

    • 3. miesto
    • MC Donald Cup · Okresné kolo · 2017/2018
    • pripravoval: Mgr. Ľuboš Hric
    • Filip Hric

    • 3. miesto
    • MC Donald Cup · Okresné kolo · 2017/2018
    • pripravoval: Mgr. Ľuboš Hric
    • Branislav Žihla

    • 3. miesto
    • MC Donald Cup · Okresné kolo · 2017/2018
    • pripravoval: Mgr. Ľuboš Hric
  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 389, Sačurov
   • zssacurov@gmail.com
   • 057 4497275
   • Školská 389, 094 13 Sačurov
   • 37873318
   • https://www.facebook.com/zs.sacurov
   • Administrácia webovej stránky: RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Jana Humeníková
 • Fotogaléria

  • Živé jasličky 2019
  • Krabice plné lásky
  • Besiedka s materskou školou
  • Vianočná akadémia 2019
  • Mikuláš
  • Live Class - London ZOO
  • Cesta
  • Koleso finančnej gramotnosti
  • Tatry
  • ITAkadémia
  • School Kids Race
  • Korčuliarsky kurz