• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2019/2020

  • Medzinárodné kolo

    • Beáta Olexová

    • úspešný riešiteľ
    • iBobor · Medzinárodné kolo · 2019/2020
    • Alex Hric

    • úspešný riešiteľ
    • iBobor · Medzinárodné kolo · 2019/2020
    • Sára Baranová

    • úspešný riešiteľ
    • iBobor · Medzinárodné kolo · 2019/2020
    • Michaela Dargajová

    • úspešný riešiteľ
    • iBobor · Medzinárodné kolo · 2019/2020
    • Vanesa Prokopová

    • úspešný riešiteľ
    • iBobor · Medzinárodné kolo · 2019/2020
    • Karin Gonosová

    • úspešný riešiteľ
    • iBobor · Medzinárodné kolo · 2019/2020
    • Alexandra Dudášová

    • úspešný riešiteľ
    • iBobor · Medzinárodné kolo · 2019/2020
    • Ivo Jakubík

    • úspešný riešiteľ
    • iBobor · Medzinárodné kolo · 2019/2020
    • Matej Dobranský

    • úspešný riešiteľ
    • iBobor · Medzinárodné kolo · 2019/2020
  • Celoštátne kolo

    • Barbora Demetrová

    • 3. miesto
    • Povedz drogám nie! · Celoštátne kolo · 2019/2020
  • Okresné kolo

    • Stella Kačurová

    • 1. miesto
    • Olympiáda v anglickom jazyku · Okresné kolo · 2019/2020
  • 2018/2019

  • Celoštátne kolo

    • Ivo Jakubík

    • úspešný riešiteľ
    • MAKS · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Veronika Rozputinská

    • finále ( 5 účastníci)
    • Môj slovník · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Alžbeta Dagajová

    • 1. miesto
    • Matematický klokan · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Natália Gonosová

    • úspešný riešiteľ
    • Matematický klokan · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Michaela Dargajová

    • úspešný riešiteľ
    • Matematický klokan · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Matej Dobranský

    • úspešný riešiteľ
    • Matematický klokan · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Alexandra Dudášová

    • úspešný riešiteľ
    • Matematický klokan · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Matej Líška

    • 1. miesto
    • Ypsilon - slovina je hra · Celoštátne kolo · 2018/2019
  • Okresné kolo

    • Marcel Nemčík

    • 4. miesto
    • Futbal -starší žiaci · Okresné kolo · 2018/2019
  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 389, Sačurov
   • zssacurov@gmail.com
   • 057 4497275
   • Školská 389, 094 13 Sačurov
   • 37873318
   • https://www.facebook.com/zs.sacurov
   • Administrácia webovej stránky: RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Jana Humeníková
 • Fotogaléria

  • Živé jasličky 2019
  • Krabice plné lásky
  • Besiedka s materskou školou
  • Vianočná akadémia 2019
  • Mikuláš
  • Live Class - London ZOO
  • Cesta
  • Koleso finančnej gramotnosti
  • Tatry
  • ITAkadémia
  • School Kids Race
  • Korčuliarsky kurz