Blog o vyučovaní

  • V kráľovstve čísel
   • V kráľovstve čísel

   • 14.06.2019 11:47
   • Tatiana Mikčová píše o tom, ako prváci realizovali ročníkový projekt V kráľovstve čísel.

   • Ročníkový projekt v prvom ročníku je orientovaný na matematickú gramotnosť. Plnili ho posledný májový týždeň. Bol realizovaný spolu s budúcimi prvákmi z MŠ. Materská škola zavítala na tretiu vyučovaciu hodinu. Čakalo na nich Šmolkovské kráľovstvo čísel.

    Na 3. hodine spoločne spoznávali geometrické útvary. Ich úlohou bolo do pripravených geometrických útvarov vkladať daný počet kartičiek s ovocím. Úlohu splnili hravo. Svedčí o tom množstvo fotografií a na nich je badať úplné nadšenie.

    Ďalšou úlohou bolo spoznávanie čísel a číselného radu do 10. Deti dostali náhodne vybranú kartičku s číslom, ktoré mali správne vložiť do neúplného číselného radu.

    Najzaujímavejšia bola skupinová práca, kde bolo potrebné spojiť jabĺčka, ktoré boli rozdelené na polovice. Úlohou bolo spočítať jadierka a nájsť, ktorému jabĺčku patria. Obmenou bol aj obrázok muchotrávky rozstrihaný na 10 častí. Úlohou bolo zložiť tento obrázok podľa čísel od 1 do 10.

    Prváci sa predviedli okrem spomínaných úloh aj ako šikovní „skladači“ puzzle a úspešní riešitelia príkladov na sčítanie a odčítanie v obore do 20. Pre obidve skupiny žiakov to bol príjemne a zaujímavo strávený deň.

    Za odmenu dostali nakoniec puzzle a lízanku. Do galérie V kráľovstve čísel 2019 boli pridané fotografie.

    Autorka článku: Mgr. Tatiana Mikčová

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 389, Sačurov
   • zssacurov@gmail.com
   • 057 4497275
   • Školská 389, 094 13 Sačurov
   • 37873318
   • https://www.facebook.com/zs.sacurov
   • Administrácia webovej stránky: RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Jana Humeníková
 • Fotogaléria

  • Živé jasličky 2019
  • Krabice plné lásky
  • Besiedka s materskou školou
  • Vianočná akadémia 2019
  • Mikuláš
  • Live Class - London ZOO
  • Cesta
  • Koleso finančnej gramotnosti
  • Tatry
  • ITAkadémia
  • School Kids Race
  • Korčuliarsky kurz