Blog o vyučovaní

  • Tvoríme slovníky
   • Tvoríme slovníky

   • 12.06.2019 20:16
   • O tom ako vyučujúci anglického jazyka v rámci rozvoja čitateľskej gramotnosti vedú žiakov k tvorbe slovníka, aby spoznali  a osvojili si špecifické transkripčné znaky v anglickom jazyku
   •      Žiaci našej školy vedia, že anglické slovíčko sa ináč píše a ináč vyslovuje. Dozvedajú sa o tom už v prvom ročníku. Šiestaci si už vedú svoje vlastné slovníky, a tým spoznávajú fonetický prepis slova.

         Na začiatku školského roka sme si vysvetlili, ako sa špeciálne znaky fonetickej abecedy vyslovujú a píšu, napr. ak sa za písmenkom nachádza dvojbodka, predstavuje to dĺžeň, [ʒ] čítame ako ž, [dʒ] sa číta ako slovenské dž,  [tʃ] je naše č,  [ɪ] je krátke slovenské i, [ʌ] alebo „strieška“ - ako sme si nazvali túto hlásku, je v skutočnosti naše krátke a.  Najťažšie sa im vyslovujú zubné spoluhlásky  [ð] a [θ], ktoré sa tvoria dotykom jazyka s hornými zubami. Najviac sa im pozdávala hláska, ktorú voláme „šva“ [ə], v podstate ide o obrátené e. Pozrite sa ako to vyzerá v žiackych slovníčkoch.

    Každý pondelok odovzdajú svoj slovník na kontrolu. A aj keď to ani netušia, pravidelným prepisom pätnástich slov do svojho slovníka sa učia a rozširujú si svoju slovnú zásobu. Potom je pre mňa radosť písať rozcvičku zo slovíčok, pretože okrem mojich dvadsiatich slov si sami žiadajú dopísať bonusové slová a tým vylepšiť skóre známky.

    Autorka blogu: Mgr. Mária Dudášová

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 389, Sačurov
   • zssacurov@gmail.com
   • 057 4497275
   • Školská 389, 094 13 Sačurov
   • 37873318
   • https://www.facebook.com/zs.sacurov
   • Administrácia webovej stránky: RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Jana Humeníková
 • Fotogaléria

  • Živé jasličky 2019
  • Krabice plné lásky
  • Besiedka s materskou školou
  • Vianočná akadémia 2019
  • Mikuláš
  • Live Class - London ZOO
  • Cesta
  • Koleso finančnej gramotnosti
  • Tatry
  • ITAkadémia
  • School Kids Race
  • Korčuliarsky kurz