Blog o vyučovaní

  • Škola priateľská k deťom
   • Škola priateľská k deťom

   • 23.05.2019 19:49
   • Píše Tatiana Hricová o tom, ako v našej škole zvyšujeme povedomie žiakov v oblasti ľudských práv.
   • Aj naša škola je priateľská k deťom. A to nielen k našim žiakom, ale snažíme sa myslieť aj na deti vo svete.  Oslovila nás myšlienka detského fondu OSN (UNICEF), pomôcť zabezpečiť ohrozeným  deťom základné životné potreby – pitnú vodu, základné pomôcky do školy a vakcíny.

    Zapojili sme sa preto do projektu s názvom Škola priateľská k deťom. Ide o celoročný program, ktorý sa snaží, aby činnosť školy bola vykonávaná s pochopením pre deti.  Na získanie titulu je potrebné splniť  rôzne kritériá a zorganizovať určité aktivity.

    V rámci vyučovania sme sa venovali aktivitám na podporu vzdelávania k ľudským právam.  Ide o nový prístup k učeniu, ktorý sa snaží o budovanie globálneho občianstva. 

    Jedna z aktivít bola zameraná na hľadanie spoločným znakov, záujmov a vlastností  so svojimi vrstovníkmi.  Žiaci sa pohybovali po miestnosti  a vytvárali malé skupiny s inými, ktoré mali tie isté charakteristiky. Napríklad, ak učiteľ povedal „obľúbená farba“, žiaci ticho pomenúvali svoju farbu. Takto si našli spolužiaka so spoločnou obľúbenou farbou. V skupine krátko diskutovali o tom, čo ich spája. Žiaci objavili, že hoci sa odlišujú pohlavím, rasou, náboženstvom majú aj veľa spoločného a práve to ich spája.

    Zúčastnili sme sa aj na celoslovenskej zbierke MODRÝ GOMBÍK, do ktorej dobrovoľne prispeli naši žiaci a učitelia. Výťažok zo zbierky bude v tomto roku venovaný deťom na východnej Ukrajine, ktoré žijú už šiesty rok vo vojnovom konflikte. Zo zbierky zabezpečuje UNICEF lieky, vodu, potraviny, opravuje vojnou zničené domy a školy, školí deti, aby sa vyhýbali miestam, kde sa nachádzajú míny.

    Naši žiaci si uvedomili aké majú šťastie, že vyrastajú v mieri a prežívajú pokojné detstvo.

    Kúpili sme aj Darček pre život – prispeli sme na kúpu vakcíny proti osýpkam (40 dóz), 500 kusov ceruziek, 20 kusov zošitov. Takto sme sa snažili potešiť nielen seba, ale aj deti, ktorým vrátime silu žiť.

    Aj takouto formou v našej škole zvyšujeme povedomie žiakov v oblasti ľudských práv. Snažíme sa, aby sa žiaci aktívne podieľali na dodržiavaní ich práv, aby sa aktívne podieľali na živote v školskej komunite, ale aj mimo nej, aby sa dobrovoľne podieľali na zlepšení života detí v ohrozených krajinách.

    Autorka blogu: Mgr. Tatiana Hricová

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 389, Sačurov
   • zssacurov@gmail.com
   • 057 4497275
   • Školská 389, 094 13 Sačurov
   • 37873318
   • https://www.facebook.com/zs.sacurov
   • Administrácia webovej stránky: RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Jana Humeníková
 • Fotogaléria

  • Živé jasličky 2019
  • Krabice plné lásky
  • Besiedka s materskou školou
  • Vianočná akadémia 2019
  • Mikuláš
  • Live Class - London ZOO
  • Cesta
  • Koleso finančnej gramotnosti
  • Tatry
  • ITAkadémia
  • School Kids Race
  • Korčuliarsky kurz