Blog o vyučovaní

  • Deň Zeme
   • Deň Zeme

   • 25.04.2019 11:11
   • Matúš Urban píše o aktivitách na Deň Zeme 2019 v našej škole
   • Deň Zeme je celosvetový sviatok venovaný našej Zemi, ktorý sa každoročne oslavuje 22. apríla. Tento sviatok je ovplyvnený pôvodnými dňami Zeme, ktoré sa konali pri oslavách jarnej rovnodennosti 21. marca a oslavovali príchod jari. Ide o ekologicky motivovaný sviatok upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia. Svojimi aktivitami výrazne zasahujeme do toho, ako vyzerá príroda a svet okolo nás. Meníme štruktúru krajiny, ťažíme lesy, likvidujeme mokrade, lúky a ostatné cenné biotopy, odstraňujeme brehové porasty, znečisťujeme prírodu odpadom. Je potrebné, aby sme si všetci uvedomili dôležitosť svojho správania sa ku krajine a k svojmu životnému prostrediu.     

    Aj my v našej škole si každý rok už tradične pripomíname tento sviatok rôznymi aktivitami. Keďže Deň Zeme v tomto roku pripadol na Veľkonočný pondelok, pripomenuli si ho naši žiaci až v stredu 24. apríla na 4. a 5. vyučovacej hodine aktivitami zameranými na environmentálnu výchovu. Upratovali sme okolie školy, učili sa triediť odpad, sadili zeleň, sledovali náučné dokumenty o Zemi, získavali nové poznatky o bylinkách pestovaných v našich záhradách, overovali si vedomosti pracovnými listami a testami Alf, kreslili na asfalt, vyrábali sme vtáčie rolky, zhotovovali dekoratívne predmety z odpadového materiálu, vytvárali didaktickú pomôcku či skladali sľub našej Zemi. Boli to aktivity praktické a výchovné, ktoré žiakov naučili, ako sa majú o našu jedinečnú planétu starať a ako jej pomáhať.

    Autor blogu: Mgr. Matúš Urban

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 389, Sačurov
   • zssacurov@gmail.com
   • 057 4497275
   • Školská 389, 094 13 Sačurov
   • 37873318
   • https://www.facebook.com/zs.sacurov
   • Administrácia webovej stránky: RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Jana Humeníková
 • Fotogaléria

  • Živé jasličky 2019
  • Krabice plné lásky
  • Besiedka s materskou školou
  • Vianočná akadémia 2019
  • Mikuláš
  • Live Class - London ZOO
  • Cesta
  • Koleso finančnej gramotnosti
  • Tatry
  • ITAkadémia
  • School Kids Race
  • Korčuliarsky kurz