• Umelecký prednes
     • Umelecký prednes

     • 26.01.2019 20:31
     • Píše Mgr. Dominika Čechová o Šalianskom Maťkovi.
     • Vo štvrtok 24. januára 2019 sme sa s našou žiačkou V.A triedy – Klaudiou Demčákovou zúčastnili regionálneho kola súťaže Šaliansky Maťko v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou. Do súťaže sa zapojilo 15 škôl s 35 súťažiacimi v troch kategóriách. Táto súťaž v prednese slovenských povestí je populárna na celom Slovensku a jej vznik sa datuje do roku 1991. Celý názov súťaže znie: Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. Áno, uvažujete správne, keď si myslíte, že táto súťaž vzdáva hold a koná sa na počesť nášho známeho slovenského spisovateľa a autora mnohých povestí – Jozefa Cígera Hronského.

      Povesť, ako sa o tom učíme, v sebe zahŕňa príbeh, ktorý čerpá námet z nejakého historického obdobia, hovorí o nejakej významnej historickej osobnosti či mieste, ale aj o pôvode rôznych erbov. Poznáme rôzne miestne povesti, historické či heraldické a v posledných rokoch sú veľmi obľúbené povesti o hradoch, zámkoch a riekach.

      Aj na súťaži zazneli rôzne krásne povesti, ktoré sme si mohli vypočuť. Dozvedeli sme sa, ako vznikla Orava, ako je to s netopiermi pri Košiciach, aký je recept na neplodnosť, zúčastnili sme sa čertovskej párty, poprechádzali sa tatranskými vrchmi a svoj príbeh nám rozpovedala aj mlynárka, čachtická pani či šašo, svoje miesto si našiel aj kráľ Matej Korvín a potrestaná nezostala ani zlomyseľnosť pyšných ľudí.

      Súťažiť v tak veľkej konkurencii pri bohatom výbere umeleckých textov, to nie je len tak. Svoje o tom by vedela povedať aj Klaudia, ktorá sa poctivo pripravovala na túto súťaž. A aj keď je Klaudia suverénna a sebavedomá, neskrývala štipku trémy. Krásne tvorivé dopoludnie plné inšpiratívnych povestí a krásnych kostýmov jednotlivých súťažiacich v nás nechalo veľmi príjemný pocit a zážitok.

      Literatúra je krásna a nechce zostať len ukrytá v knihách a na policiach knižnice, ale chce byť živá, prezentovaná, rozprávaná, zdieľaná navzájom. Každý napísaný príbeh môže vďaka nám ožiť, do každého sa môžeme vžiť, byť jeho súčasťou a tak nielen poznávať a budovať naše jazykové a tvorivé schopnosti, ale aj formovať náš pozitívny vzťah k národnej kultúre, tradíciám a zvykom.

      A čo všetko sa pri umeleckom prednese hodnotí a na čo si máme dať pozor? Je toho veľmi veľa. Ale ponúknem vám aspoň niečo, čo vás poučí a obohatí. Pri hodnotení umeleckého prednesu sa hodnotí výber vhodného textu, ktorý musí byť prispôsobený veku, schopnostiam a danostiam recitátorov. Hodnotí sa aj to, či je text originálny a vhodne upravený na prednes. Taktiež jeho myšlienková a umelecká náročnosť. Potom záleží na tvorivosti a osobnom prístupe recitátora k textu. Jeho schopnosť vcítenia sa do textu, vytvorenia vzťahu, názoru a postoja k textu, jeho hlasová a rečová technika, originalita a kultivovanosť rečového prejavu a vystupovania, vhodne použité výrazové prostriedky, slovné aj mimoslovné, gradácia a miera rozumovej a citovej účasti na prednese. Dôležité je aj to, ako náš prednes na poslucháčov zapôsobí. Tu patrí nadviazanie kontaktu a udržanie pozornosti poslucháčov, intenzita a výraznosť

      hlasového prejavu, zrozumiteľnosť a psychická vnímateľnosť, naliehavosť výpovede a presvedčivosť podania. V neposlednom rade je to aj vytvorenie atmosféry a nálady, fyzické a psychické zvládnutie situácie a pocit umeleckého zážitku z vnímania prednesu.

      Ak by ste si nevedeli vybrať, tu je niekoľko návrhov, odkiaľ by ste mohli čerpať a po ktorých autoroch siahnuť. Na prednes sú vhodní autori svetovej a slovenskej klasickej literatúry pre deti a mládež, rovnako ako kvalitná súčasná svetová a domáca literatúra.

      A. Slovenská klasika. Ľudmila Podjavorinská, Ján Botto, Samo Chalupka, Janko Kráľ, Andrej Sládkovič, P. O. Hviezdoslav, Martin Kukučín, Martin Rázus, Ľudo Ondrejov, Valentín Beniak´, Jozef Cíger-Hronský, Maša Haľamová, Klára Jarunková, Mária Ďuríčková, Elena Čepčeková, a iní.

      B. Slovenská moderna. Krista Bendová, Nataša Tanská, Ľubomír Feldek, Tomáš Janovic, Miroslav Válek, Vincent Šikula, Jaroslava Blažková, Ján Navrátil, Milan Rúfus, Peter Glocko, Dušan Dušek, Daniel Hevier, Ján Uličiansky, Daniel Hevier, Dušan Taragel, Július Balco, Dana Podracká, Peter Holka, Jozef Pavlovič, Marianna Grznárová. Ján Milčák, Vlado Popovič, Viliam Klimáček, Jozef Mokoš, Július Satinský, Roman Brat, Alta Vášová, Jana Juráňová, Jozef Urban, Kamil Peteraj, Lýdia Vadkerti-Gavorníková, Jana Bodnárová, Dana Hivešová, Peter Karpinský, Juraj Šebesta, Braňo Jobus, Valentín Šefčík a iní.

      C. Svetoví autori. Astrid Lindgrenová, Carlo Collodi, Gianni Rodari,L. Frank Baum, James M. Barrie, Sergej Michalkov, Julian Tuwim, Alan Alexander Milne, Nikolaj Nosov, Miloš Macourek, Alexander S. Puškin, Mark Twain, Karel Čapek, Hans Christian Andersen, Lewis Carrol, Antoine de Saint Exupéry, Charles Dickens, Jan Werich, Christian Morgenstern, Vladimír Vysockij, Jonathan Swift, Roald Dahl.

      Autorka blogu: Mgr. Dominika Čechová

     • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 389, Sačurov
   • zssacurov@gmail.com
   • 057 4497275
   • Školská 389, 094 13 Sačurov
   • 37873318
   • https://www.facebook.com/zs.sacurov
   • Administrácia webovej stránky: RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Jana Humeníková
 • Fotogaléria

  • Živé jasličky 2019
  • Krabice plné lásky
  • Besiedka s materskou školou
  • Vianočná akadémia 2019
  • Mikuláš
  • Live Class - London ZOO
  • Cesta
  • Koleso finančnej gramotnosti
  • Tatry
  • ITAkadémia
  • School Kids Race
  • Korčuliarsky kurz