• 10 spôsobov ako podporiť kultúru čítania v každej škole
     • 10 spôsobov ako podporiť kultúru čítania v každej škole

     • 03.03.2018 21:58
     • 10. Čítate vašim žiakom každý deň?
      9. Vyberajú si vaši žiaci sami čo budú čítať počas vyhradeného "vyučovacieho" času?
      8. Máte vo vašej triede, triednu knižnicu? Máte školskú knižnicu?
      7. Podporujete rodičov prvého až tretieho ročníka, aby pravidelne čítali svojim deťom?
      6. Majú vaši žiaci každý deň vyhradených 15 min. na tiché čítanie počas vyučovania?
      5. Ste čitateľom? Hovoríte so žiakmi s vášňou o vašom čítaní?
      4. Čítate knihy, ktoré sú vhodné pre vašich žiakov? Čítate knihy, ktoré oni čítajú?
      3. Dávate pravidelne priestor vašim žiakom vo vyučovaní rozhovorom o tom čo kto číta?
      2. Je pre vašich žiakov čítanie zábava, či trest?
      1. Veríte, že každý váš žiak môže byť čitateľom?

     • Nasledujúce nápady sú od Cathy Whitehead, ktorá je učiteľkou roka 2016 v Tennessee. Učí tretiakov na základnej škole vo West Chester. Nápady C. Whitehead získala z rozhovorov so žiakmi, učiteľmi, terapeutmi, knihovníkmi a riaditeľmi troch škôl.

      10 spôsobov, ako podporiť kultúru čítania vo vašej škole

      10. Urobte si čas pre čítanie nahlas deťom – knihovníčka zo základnej školy Kasey Norrod považuje čítanie nahlas za svoju najvyššiu prioritu. Mnohí z jej žiakov sú prisťahovalci a ešte sa len učia po anglicky. Čítanie klasických detských príbehov, ľudových rozprávok a rozprávkových príbehov rozvíja ich slovnú zásobu a kultúru gramotnosti. Čítanie nahlas deťom je neuveriteľne dôležité pri budovaní vedomostí a jazykových zručností, ktoré žiaci potrebujú pre úspešné čítanie.

      („Sú vaši žiaci z maďarsky, rómsky hovoriacej rodiny? Bez každodenného času vyhradeného čítaniu im nahlas, je úloha naučiť ich čítať, ťažko realizovateľná.“ pozn. redakčnej úpravy)

      9. Dávajte žiakom možnosť voľby v čítaní - ak majú dovolené vybrať si sami knihu podľa vlastného záujmu sú motivovanejšie k čítaniu. Akýkoľvek zoznam kníh detí v chuti na čítanie obmedzí. Poskytovanie slobody v tom čo si žiak vyberie na čítanie je kľúčové.

      8. Vytvorte si vlastnú knižnicu - školskú knižnicu aj triednu knižnicu. Čím je viac kníh okolo detí, tým je väčšia pravdepodobnosť, že dieťa si jednu z nich na čítanie vyberie. Courtney Allen (učiteľka v škole Jere Whitson), je presvedčená, že aj keď je triedna knižnica náročná na financovanie, je prvým miestom, kde deti hľadajú knihu na čítanie.

      („Náklady na triednu knižnicu sa dajú znížiť tým, že si učiteľka zapožičia knihy v miestnej knižnici na mesiac-dva. Knihy zapožičané z miestnej knižnice po čase vymení za nové.“ - pozn. redakčnej úpravy)

      7. Zapojte rodičov - povzbudzujte čítanie rodičov svojim deťom tým, že žiakom umožníte, aby si čítali knihy z vašej triednej knižnice s rodičmi doma. Niektorí z našich žiakov doma nemajú knihy – uistite sa, že si domov zo školy nesú jednu alebo dve knihy na čítanie s rodičmi. Na kontrolu výpožičiek môžete zaviesť jednoduchý systém: pomocou iPadu odfotografujte žiakov s požičanými knihami.

      6. Vyhraďte si čas pre pravidelné tiché čítanie žiakov. Každý učiteľ s ktorým som sa stretla, povedal, že dávať deťom možnosť čítať knihy podľa vlastného výberu v škole je neuveriteľne dôležité. Mnohí učitelia majú na tiché čítanie žiakov presne vyhradený čas vo vyučovaní.

      ("Toto je jeden zo základných dôvodov, prečo žiaci v piatej triede prestávajú byť čitateľmi. Čas na čítanie v škole podľa vlastného výberu v piatej, šiestej, siedmej, ôsmej či deviatej triede neexistuje. Dôsledok toho vidíme úplne jasne v ôsmej triede, kedy zistíme, že mnohé deti, ktoré kedysi boli čitateľmi teraz voči čítaniu majú dešpekt a čitateľmi nie sú." pozn. redakčnej úpravy)

      5. Staňte sa sami čitateľom. Hovorí sa, že niet nad vlastnú skúsenosť a čítanie nie je výnimkou. Učitelia zo škôl, kde žiaci čítajú hovoria, že sami sú čitateľmi – často zdieľajú pekné spomienky na čítanie zo svojho detstva - a snažia sa, aby to , že sú čitateľmi ich žiaci vedeli.

      („Je dobré ak sa pre svojich žiakov stanete príkladom čitateľa. Človekom, ktorý pre svoj život nevyhnutne potrebuje čítanie. K tomu netreba veľa – stačí ak deťom pravidelne ukážete čo čítate a hovoríte o čom kniha je a čo s vami tá kniha robí, ako ste si ju vybrali, hovorili im o tom či knihy dočítate do konca a ak nie, tak prečo atď.“ pozn. redakčnej úpravy)

      4. Poznajte knihy pre deti. Je ťažké odporučiť žiakom vhodné knihy na čítanie ak ich nepoznáte. Mnohí učitelia radi nadchýnajú pre svoje obľúbené knihy z detstva ale zároveň čítajú aj aktuálnu detskú literatúru a tak môžu svojim žiakom poskytnúť dobré odporúčania.

      ("Ak sa dieťaťa spýtate na knihu, ktorú nepoznáte: Páči sa ti? Odpoveď bude jednoslovná: Celkom... Ale ak poviete: Fíííha, tú knihu som aj ja čítal: ten medveď bol ale riadny lump... Začne sa vášnivá diskusia." pozn. redakčnej úpravy)

      3. Nechajte deti hovoriť. Hovorenie akoby veľmi nesúviselo s čítaním, ale čítanie je úžasná sociálna zručnosť, a keď necháme naše deti hovoriť o ich čítaní, ich nadšenie narastá. Rachel Prater (zo školy Mitchell-Neilson) vedie svojich študentov k "rozhovorom o čítaní", keď si žiaci navzájom požičiavajú knihu na čítanie a potom spolu o nej hovoria. Urobiť pre žiakov čas na rozprávanie sa o čítaní, dáva príležitosť na výmenu tipov na knihy, objavovanie zaujímavých tém a nápadov v príbehoch a vytváranie čitateľských vzťahov s ich rovesníkmi.

      („Cieľom je, aby sa rozhovory o tom čo čítam stali normálnou súčasťou rozhovorov detí. Samé od seba to nevznikne. Je nevyhnutné sa o čítaných knihách rozprávať cez vyučovanie. Až sa rozprávanie o čítaní stane normálnym cez vyučovanie, začne sa šíriť aj do rozhovorov detí cez prestávky.“ pozn. redakčnej úpravy)

      2. Urobte si z čítania zábavu. Deti budú radi čítať, ak to pre ne bude zábava. V mojej triede sa často hráme že máme aukciu kníh. Deti navrhujú knihu, ktorú bude učiteľ v triede čítať tak, že napíšu argumenty, prečo by práve nimi navrhovaná kniha mala byť čítaná ako prvá. Kniha s najlepšími argumentami dostáva právo byť čítaná ako prvá.

      1. Verte! - Každý učiteľ zdieľa neochvejnú vieru v dôležitosť čítania. Pomôcť deťom, aby sa stali čitateľmi, je dôležitá práca, ktorá zmení životy vašich žiakov.

      („V školách niekedy zaznieva veta: Oni čítať nebudú, lebo… Učiteľ, ktorý je presvedčený o tom, že z jeho žiakov sa nestanú čitatelia im nemá ako pomôcť. Veď čokoľvek by urobil, nemalo by to zmysel. Vopred sa vzdal... Nevyhnutným predpokladom na to, aby ste mohli pomôcť svojim žiakom, aby sa stali čitateľmi je VERIŤ, ŽE KAŽDÝ ŽIAK SA MôŽE STAŤ ČITATEĽOM. Ak tomu veríte, potom ide už iba o to AKO MU POMôCŤ, aby sa ním stal. A preto prosím VERTE, že každý jeden váš žiak sa môže stať čitateľom! https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/feb/2/16/1f642.png:) pozn. redakčnej úpravy)

       

      Zdroj v angličtine: http://tnclassroomchronicles.org/10-ways-foster-reading-culture-school/

       

      Preklad: Miroslava Robinson a redakčná úprava a poznámky v zátvorkách Tibor Mrkvička Hujdič.

     • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 389, Sačurov
   • zssacurov@gmail.com
   • 057 4497275
   • Školská 389, 094 13 Sačurov
   • 37873318
   • https://www.facebook.com/zs.sacurov
   • Administrácia webovej stránky: RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Jana Humeníková
 • Fotogaléria

  • Živé jasličky 2019
  • Krabice plné lásky
  • Besiedka s materskou školou
  • Vianočná akadémia 2019
  • Mikuláš
  • Live Class - London ZOO
  • Cesta
  • Koleso finančnej gramotnosti
  • Tatry
  • ITAkadémia
  • School Kids Race
  • Korčuliarsky kurz