• Ako školská knižnica zvýšila návštevnosť o 1000 %
     • Ako školská knižnica zvýšila návštevnosť o 1000 %

     • 30.03.2018 21:12
     • Ako sa moderné technológie stávajú súčasťou „klasickej knižnice“ a tým ako sa dá prepojiť vyučovanie s prácou v školskej knižnici.
     • Minulý rok školskú knižnicu v Big Walnut Middle School (Sunbury, Ohio) navštívilo denne menej ako desať študentov. Pre mnohých študentov a učiteľov nemalo zmysel navštíviť knižnicu, keď sú informácie dostupné na tabletoch, počítačoch, elektronických čítačkách či interaktívnych školských tabuliach.

      Niektoré školy reagovali na túto skutočnosť premenou svojich knižníc na technologické vzdelávacie laboratórium (makerspace). Tieto „laboratóriá“ ponúkajú študentom možnosti tvoriť, navrhovať a experimentovať na jednom mieste. Študenti tvoria cez rôzne stavebnice, kresliace nástroje či 3-D tlačiarne, ktoré im pomáhajú vidieť svoje nápady a myšlienky naživo. (Tématicky sú zamerané napr. na tvorivosť, konštruovanie, dizajn, robotiku či médiá. - pozn. red.)

      Penny Sturtevant, riaditeľka Big Walnut School, mala inú víziu o premene svojej školskej knižnice. Knižnicu chcela pretvoriť nielen na miesto bezbrehej tvorivosti, ale aj na prepojenie a rozšírenie toho, s čím sa študenti stretávajú na vyučovaní.
      Po premene knižnice ju denne navštívi 100 študentov, ktorí tu pracujú na vlastných projektoch, využívajú informačné a komunikačné technológie, vytvárajú a editujú videá, a samozrejme, spoznávajú a čítajú literatúru.

      ZARIAĎOVANIE PRIESTOROV

      Pretváranie knižnice sa začalo vyprataním priestorov. Priestor sa uvoľnil, tým, že knihy sa uložili do políc popri stenách. Na to, aby študenti mohli robiť v priestore rôzne veci, zariadili knižnicu ľahko premiestniteľným nábytkom. „Nemôžete používať veci, ktoré len stoja na mieste, ako ich položíte tak aj zostanú. Preto musí byť všetko pohyblivé, či už stoličky, interaktívne tabule alebo obrazovky. Je skvelé, ako môžu deti všetkým pohybovať... pracujú spoločne, v pároch, väčších skupinách či pod dohľadom učiteľa. Prostredie, nábytok si môžu prispôsobiť tak ako potrebujú.

      AKO TO FUNGUJE

      Knihovníčka sa pravidelne stretáva s učiteľmi a diskutuje o ich vzdelávacích plánoch a cieľoch. Keďže vie, čo všetko dokáže Vzdelávacie centrum ponúknuť, učiteľom dáva rady ohľadom nových možností vo vzdelávaní a práci na vyučovaní. Keď majú učitelia plán ako využiť Vzdelávacie centrum, študenti prídu (počas vyučovacej hodiny) do centra, priložia svoj preukaz k čítačke, ktorá odošle informácie o mene a čase vstupu do systému. Tento systém dokáže učiteľ kontrolovať, takže vie, koľko študentov a kedy pracuje v Centre. Ak učiteľ chce pracovať so žiakmi v skupinkách a chce jednu z nich poslať mimo, napr. na chodbu, bojí sa to urobiť, pretože sa niečo môže stať. Centrum vyriešilo tento problém. Študenti prídu do Centra, zaregistrujú sa preukazom a pokračujú na úlohách (s podporou knihovníka).

      TECHNIKA

      Študenti majú v Centre k dispozícii množstvo elektronických zariadení, okrem iného:

      • 2 nastaviteľné interaktívne tabule Clevertouch Plus, tabule môžu byť používané vo zvislej polohe, alebo otočené do vodorovnej polohy, kde sa dajú používať pre simuláciu práce na stole
      • Interaktívny dataprojektor Epson Brightlink
      • 2 televízne obrazovky umiestnené na stenách, s možnosťou projekcie obrazu z počítača
      • Green screen miestnosť využívajúca iPad s green screen aplikáciou na prenos
      • 5 desktop počítačov
      • 10 prenosných počítačov
      • 3 digitálne fotoaparáty

      A ČO KNIHY?

      Majú študenti Big Walnut School stále možnosť venovať sa knihám? Nepochybne. Premena knižnice sa nijako nedotkla objemu literatúry, dokonca sa dá hovoriť o zlepšení stavov, keďže škola začala spoluprácu s miestnou verejnou knižnicou, ktorá každý týždeň poskytuje škole „pôžičku“ v podobe kníh.

      POZRITE SI TO V AKCII: Nasledujúce video dokumentuje premenu knižnice a obsahuje ukážky práce a reakcie študentov využívajúcich služby Vzdelávacieho centra.

      www.youtube.com/watch?v=b4QMdumWbf4&feature=youtu.be

      Preložil: Peter Hron ml.

      Redakčné poznámky: Tibor Hujdič - Mrkvička

      Pôvodný článok:
      https://www.cultofpedagogy.com/school-library/

     • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 389, Sačurov
   • zssacurov@gmail.com
   • 057 4497275
   • Školská 389, 094 13 Sačurov
   • 37873318
   • https://www.facebook.com/zs.sacurov
   • Administrácia webovej stránky: RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Jana Humeníková
 • Fotogaléria

  • Živé jasličky 2019
  • Krabice plné lásky
  • Besiedka s materskou školou
  • Vianočná akadémia 2019
  • Mikuláš
  • Live Class - London ZOO
  • Cesta
  • Koleso finančnej gramotnosti
  • Tatry
  • ITAkadémia
  • School Kids Race
  • Korčuliarsky kurz