OP ĽZ - Budeme úspešnejší

   • Vzdelávanie PZ

     • január 2019
      • Stanovenie cieľov vyučovacích hodín s využitím Bloomovej taxonómie

       Stanovenie cieľov vyučovacích hodín s využitím Bloomovej taxonómie

       Termíny stretnutí: 17.01.2019, 18.01.2019, 21.01.2019, 25.01.2019

       Počet účastníkov: 20

       Bančanská, Baňasová, Baranová, Bartková, Dargajová, Dudášová, Hric, Hricová, Humeníková, Čechová, Jakubková, Janoková, Kačurová, Korytková, Megyesiová, Mikčová, Prokopová, Širáková, Truchan, Truchanová

     • február 2019
      • Tvorba testov v prostredí Alf

       Tvorba testov v prostredí Alf

       Termíy stretnutí: 11.02.2019, 15.02.2019, 25.02.2019, 26.02.2019

       Počet účastníkov: 12

       Bančanská, Bartková, Dargajová, Dudášová, Hricová, Humeníková, Janoková, Korytková, Megyesiová, Mikčová, Prokopová, Širáková

     • marec 2019
      • Tvorba učebných pomôcok MS Office – Excel

       Tvorba učebných pomôcok MS Office – Excel

       Termín: 11.03.2019, 12.03.2019, 13.03.2019, 18.03.2019, 22.03.2019,

       Počet účastníkov: 12

       Účastníci: Bančanská, Baranová, Bartková, Hric, Hricová, Jakubková, Korytková, Megyesiová, Širáková, Truchan, Truchanová

     • apríl 2019
      • Tvorba učebných pomôcok ActivInspire

       Tvorba učebných pomôcok ActivInspire

       Termín: 8.4.2019, 9.4.2019, 10.4.2019, 15.4.2019, 16.4.2019

       Počet účastníkov: 12 - Bančanská, Bartková, Čechová, Dudášová, Jakubková, Korytková, Prokopová, Širáková, Truchan, Truchanová

        

     • jún 2019
      • Tvorba interaktívnych učebných pomôcok v kartičkovom programe

       Tvorba interaktívnych učebných pomôcok v kartičkovom programe

       Termín: 11.06.2019, 12.06.2019, 13.06.2019, 18.06.2019, 19.06.2019

       Počet účastníkov: 12

       Bančanská, Baňasová, Baranová, Bartková, Dargajová, Humeníková, Kačurová, Megyesiová, Mikčová, Prokopová, Truchan, Truchanová

     • september 2019
      • Tvorba interaktívnych učebných pomôcok v MS Office PowerPoint

       Tvorba interaktívnych učebných pomôcok v MS Office PowerPoint

       Termíny stretnutí: 23.9.2019, 24.9.2019, 26.9.2019, 27.9.2019, 30.9.2019

       Počet účastníkov: 12

       Účastníci: Bančanská, Baňasová, Baranová, Bartková, Hric, Hricová, Kačurová, Korytková, Prokopová, Širáková

        

     • október 2019
      • Grafická úprava obrázkov, textu - tvorba didaktických hier v online aplikáciách a MS Office Word

       Grafická úprava obrázkov, textu - tvorba didaktických hier v online aplikáciách a MS Office Word

       Termíny stretnutí: 22.10.2019, 23.10.2019, 25.10.2019, 28.10.2019, 29.10.2019

       Počet účastníkov: 12

       Účastníci: Bančanská, Baňasová, Baranová, Dargajová, Hricová, Janoková, Kačurová, Prokopová, Širáková, Truchanová

        

     • november 2019
      • Tvorba interaktívnych testov v programe Hot Potatoes

       Tvorba interaktívnych testov v programe Hot Potatoes

       Termíny stretnutí: 19.11.2019, 21.11.2019, 25.11.2019, 26.11.2019, 27.11.2019

       Počet účastníkov: 12

       Účastníci: Bančanská, Bartková, Dargajová, Dudášová, Hric, Humeníková, Jakubková, Korytková, Megyesiová, Mikčová, Prokopová, Truchan

        

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 389, Sačurov
   • zssacurov@gmail.com
   • 057 4497275
   • Školská 389, 094 13 Sačurov
   • 37873318
   • https://www.facebook.com/zs.sacurov
   • Administrácia webovej stránky: RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Jana Humeníková
 • Fotogaléria

  • Koniec šk. r. 2019/2020
  • Absolventi 2020
  • Rozlúčka štvrtákov
  • Marec, knihy a plagáty
  • MS Teams
  • Cechovanie prvákov
  • Živé jasličky 2019
  • Krabice plné lásky
  • Besiedka s materskou školou
  • Vianočná akadémia 2019
  • Mikuláš
  • Live Class - London ZOO