Iné projekty

    • Nadácia EDUCTECH

    • Inovatívne metódy výučby techniky                      

     Názov: 

     Hlavný cieľ: uplatňovať moderné vyučovacie metódy na báze aktívneho poznávania žiakov, konceptuálneho chápania a tvorivého myslenia s podporou modernej didaktickej techniky.

     Špecifické ciele:

     1. Podpora moderných metód vo výučbe techniky a aplikovanie inovatívnych postupov vo vzdelávaní.
     2. Rozvíjanie kľúčových kompetencií a pozitívneho vzťahu žiakov k technickému vzdelávaniu.
     3. Finančná pomoc pri zakúpení inovatívnych učebných materiálov umožňujúcich aplikovanie moderných vyučovacích postupov vo vybranom vzdelávacom obsahu.

      

     Cieľová skupina: žiaci 5. - 7. ročníka

     Výstupy projektu:

     - výrobky (srdiečko, magnetka, stojan na perá, ozdoba na vianočný stromček, prívesok na kľúče, značkovač záhonov),

     - vytvoriť ilustračné videá z tvorby výrobkov,

     - vytvoriť učebňu - dielňu.

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 389, Sačurov
   • zssacurov@gmail.com
   • 057 4497275
   • Školská 389, 094 13 Sačurov
   • 37873318
   • https://www.facebook.com/zs.sacurov
   • Administrácia webovej stránky: RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Jana Humeníková
 • Fotogaléria

  • Koniec šk. r. 2019/2020
  • Absolventi 2020
  • Rozlúčka štvrtákov
  • Marec, knihy a plagáty
  • MS Teams
  • Cechovanie prvákov
  • Živé jasličky 2019
  • Krabice plné lásky
  • Besiedka s materskou školou
  • Vianočná akadémia 2019
  • Mikuláš
  • Live Class - London ZOO