Rozvojové projekty

    •  

     - podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2017

     Cieľ projektu:

     • aplikovanie nových a inovatívnych foriem a metód vzdelávania,
     • vytvorenie interaktívneho kútika v knižnici pre rozvoj matematickej a digitálnej gramotnosti,
     • inovácia metód vzdelávania so zameraním na využitie IKT vo vyučovacom procese,
     • využitie interaktívneho kútika vo vyučovacom procese so žiakmi zo sociálne zanedbaného prostredia a vo vyučovacom procese školy

      

     Cieľová skupina: žiaci zo SZP 3. - 6. ročník

     Termín projektu: júl 2017 - december 2017

      

     Kvalitatívne výstupy z projektu:

     • interaktívny kútik v školskej knižnici,    
     • interaktívna čítanka,                                                            
     • zborník Maľované riekanky,
     • zborník Maľované čítanie,
     • webová stránka a CD

      

     Maľované čítanie

     malovane_citanie

     Maľované riekanky

     malovane_riekanky

     Interaktívna čítanka

           

     V rámci projektu sme vytvorili zborník Maľované riekanky pre budúcich prvákov na zápis do 1. ročníka.

     Sadím, sadíš, sadí,

     či sme tomu radi.

     Z maličkého zrniečka

     vyrástli nám slniečka.

      

     Žiaci 1. a 2. ročníka využívajú na precvičovanie čítania s porozumením zborník Maľované čítanie.

     Na zlepšenie techniky čítania aj čitateľskej gramotnosti využívame interaktívnu čítanku aj interaktívny kútik:

        

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 389, Sačurov
   • zssacurov@gmail.com
   • 057 4497275
   • Školská 389, 094 13 Sačurov
   • 37873318
   • https://www.facebook.com/zs.sacurov
   • Administrácia webovej stránky: RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Jana Humeníková
 • Fotogaléria

  • Koniec šk. r. 2019/2020
  • Absolventi 2020
  • Rozlúčka štvrtákov
  • Marec, knihy a plagáty
  • MS Teams
  • Cechovanie prvákov
  • Živé jasličky 2019
  • Krabice plné lásky
  • Besiedka s materskou školou
  • Vianočná akadémia 2019
  • Mikuláš
  • Live Class - London ZOO