Rozvojové projekty

    • Enviroprojekt 2015

    • NÁZOV PROJEKTU: Zeleň okolo nás

      

     Ciele školy v oblasti environmentálnej výchovy v roku 2015:

     • vytvorenie okrasného záhona pred budovou školy,
     • starostlivosť o zeleň a vtákov v okolí školy,
     • šetrenie pitnou vodou,
     • zber papiera,
     • inovácia prierezovej tematiky ENV.

      

                                                                                                                           výstavka STROM

     Ciele projektu:

     • vytvorenie nového okrasného záhona,
     • aktivita prospešná škole,
     • literárne práce, eseje, úvahy o environmentálnych problémoch,
     • výtvarné práce na tému Strom,
     • rozhlasové okienka o životnom prostredí,
     • strom pre prvákov,
     • jedno číslo školského občasníka Kvapka venované environmentálnej problematike.

      

     Aktivity, ktoré prinesú prospech celej škole:

     • separácia odpadu v triedach a na chodbách,
     • jesenná výzdoba tried a okien,
     • aktívne vetranie tried,
     • vyhrabávanie lístia v školskom parku,
     • zazimovanie záhonov,
     • orezávanie drevín,
     • stavba okrasného múrika,
     • výstavka k jeseni na školskej chodbe,                                      
     • výzdoba školského klubu detí,
     • odstránenie vyschnutých drevín,
     • vyklčovanie koreňov odstránených drevín,
     • práca v kútiku živej prírody,
     • ošetrovanie kvetín,
     • zber papiera,
     • úprava okolia školy,   
     • zber odpadkov na školskom dvore,
     • vysadenie nových ihličnanov.

                                                                                                                                           Okrasný múrik

      

                     STROM                                KVITNÚCA DREVINA                              KVET

      

     Ďalšie kvalitatívne výstupy:

     Ekokvapka Kvapka_o_ekologii.pdf
     Zeleň okolo nás zelen_okolo_nas(1).pdf
     Literárne práce

     ekologicky_sen.pdf

     o_cistej_krajine.pdf

     priroda.pdf

     zacarovana_studnicka.pdf

     zacarovany_strom.pdf

     zly_sen.pdf

     Výtvarné práce http://zssacurov.edupage.sk/album/?#gallery/127
     Záhon http://zssacurov.edupage.sk/album/?#gallery/128
     Foto - Stromy, dreviny, kvety http://zssacurov.edupage.org/album/?#gallery/129
     Promo video https://www.youtube.com/watch?v=K_oUUy4_JA8

      

     Promo video z konferencie

           

            

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 389, Sačurov
   • zssacurov@gmail.com
   • 057 4497275
   • Školská 389, 094 13 Sačurov
   • 37873318
   • https://www.facebook.com/zs.sacurov
   • Administrácia webovej stránky: RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Jana Humeníková
 • Fotogaléria

  • Koniec šk. r. 2019/2020
  • Absolventi 2020
  • Rozlúčka štvrtákov
  • Marec, knihy a plagáty
  • MS Teams
  • Cechovanie prvákov
  • Živé jasličky 2019
  • Krabice plné lásky
  • Besiedka s materskou školou
  • Vianočná akadémia 2019
  • Mikuláš
  • Live Class - London ZOO