Zmluvy - edu

    • Nadácie

    • - Nadácia Pontis 2020 - Pre naše deti - vzdelávanie učiteľov v NTC a Montessori a nákup pomôcok Montessori EPSON001.pdf

      

     - Nadácia Ekopolis 2016 - Pomôž svojej škole - grant poskytnutý na projekt úpravy okolia školy s využitím brigádnickej činnosti

      

     - Nadácia Orange - 2015   

     - grant poskytnutý na projekt Mgr. Márii Dudášovej - Školy pre budúcnosť

      

     - Nadácia EDUCTECH - 2015 - grant poskytnutý na projekt na zavádzanie Hejneho matematiky do praxe

      

     Zmluva o poskytnutí grantu č. 47/2014 Školy pre budúcnosť

     - Nadácia Orange - 2014   -  Zmluva_Skoly_pre_buducnost_Orange.docx

     - grant poskytnutý na projekt Mgr. Lenky Truchanovej - Školy pre budúcnosť

      

     Zmluva o poskytnutí grantu č. 018/13_HT

     - Nadácia Volkswagen Slovakia - 2013

     - grant poskytnutý na projekt "Hravo s technikou"

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 389, Sačurov
   • zssacurov@gmail.com
   • 057 4497275
   • Školská 389, 094 13 Sačurov
   • 37873318
   • https://www.facebook.com/zs.sacurov
   • Administrácia webovej stránky: RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Jana Humeníková
 • Fotogaléria

  • Koniec šk. r. 2019/2020
  • Absolventi 2020
  • Rozlúčka štvrtákov
  • Marec, knihy a plagáty
  • MS Teams
  • Cechovanie prvákov
  • Živé jasličky 2019
  • Krabice plné lásky
  • Besiedka s materskou školou
  • Vianočná akadémia 2019
  • Mikuláš
  • Live Class - London ZOO