Zmluvy - edu

    • Petit Academy

    • - Zmluva na poskytnutie finančného daru na podporu projektu SME V ŠKOLE, ktorý je určený žiakom II. stupňa základných škôl pri vyučovaní témy:

     "Ochrana života a zdravia (koža)" - 5.3.2018 - 30.4.2018

     Petit_Academy_ochrana_zivota_zdravia.pdf

     - Zmluva na poskytnutie finančného daru na podporu projektu SME V ŠKOLE, ktorý je určený žiakom základných škôl pri vyučovaní témy:

     "ETICKÁ VÝCHOVA" - 22.3.2017

     zs_sacurov_etv.pdf

     - Zmluva na poskytnutie finančného daru na podporu projektu SME V ŠKOLE, ktorý je určený žiakom základných škôl pri vyučovaní témy:

     "OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ" - 2.2.2017

     sme_02_2017.pdf

     - Zmluva na poskytnutie finančného daru na podporu projektu SME V ŠKOLE, ktorý je určený žiakom základných škôl pri vyučovaní témy:

     "DOPRAVNÝ RÝCHLOKURZ" - 3.10.2016

     Zmluva_petit_16.pdf

     - Zmluva na poskytnutie finančného daru na podporu projektu SME V ŠKOLE, ktorý je určený žiakom 2. stupňa základných škôl pri vyučovaní témy:

     "OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ" - 20.2.2015

     Zmluva_petit_academy_osr.docx

     - Zmluva na poskytnutie finančného daru na podporu projektu SME V ŠKOLE, ktorý je určený žiakom 2. stupňa základných škôl pri vyučovaní témy:

     "MOJA OBEC, REGIÓN, VLASŤ" - 15.1.2015

     Zmluva_petit_academy1.docx

     - Zmluva na poskytnutie finančného daru na podporu projektu SME V ŠKOLE, ktorý je určený žiakom 2. stupňa základných škôl pri vyučovaní témy:

     "ŽIVOTNÉ PROSTREDIE ORGANIZMOV A ČLOVEKA" - 16.9.2014

     Sme_9_2014.docx

     - Zmluva na poskytnutie finančného daru na podporu projektu SME V ŠKOLE, ktorý je určený žiakom 2. stupňa základných škôl pri vyučovaní témy "Moja obec, región, vlasť" - 13.2.2014

     Petit_academy_februar.docx

     - Zmluva na poskytnutie finančného daru na podporu projektu SME V ŠKOLE, ktorý je určený žiakom 2. stupňa základných škôl pri vyučovaní témy "Základy ekológie" - 4.9.2013

     - Zmluva na poskytnutie finančného daru na podporu projektu SME V ŠKOLE, ktorý je určený žiakom 7. ročníka základných škôl pri vyučovaní témy "Slovensko v stredoveku" - 15.10.2013

      

     ZMLUVA_SME.docx

     ZML_Petit1.docx

     ZML_Petit2.docx

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 389, Sačurov
   • zssacurov@gmail.com
   • 057 4497275
   • Školská 389, 094 13 Sačurov
   • 37873318
   • https://www.facebook.com/zs.sacurov
   • Administrácia webovej stránky: RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Jana Humeníková
 • Fotogaléria

  • Koniec šk. r. 2019/2020
  • Absolventi 2020
  • Rozlúčka štvrtákov
  • Marec, knihy a plagáty
  • MS Teams
  • Cechovanie prvákov
  • Živé jasličky 2019
  • Krabice plné lásky
  • Besiedka s materskou školou
  • Vianočná akadémia 2019
  • Mikuláš
  • Live Class - London ZOO