TEDx

    • TEDx 2012

    •    TEDx ZŠ Sačurov     

         Podtitul: alfa

              Prečo práve alfa?

     • lebo začíname a alfa symbolizuje začiatok
     • lebo je koniec školského roka a každá alfa má svoju omegu
     • lebo často nepoznáme deti, ktoré máme v škole, tak ako písmeno alfa   

     Podtitul: alfa

      

              Prečo práve alfa?

     • lebo začíname a alfa symbolizuje začiatok
     • lebo je koniec školského roka a každá alfa má svoju omegu
     • lebo často nepoznáme deti, ktoré máme v škole, tak ako písmeno alfa   

     O čom hovorili

     Rečníci

       Video

     Kalendárium

     • školský rok 2011/2012 v ZŠ Sačurov očami troch deviatačok

      

      

      

      

      

      

     U nás doma

     • druháčka rozpráva o zaujímavostiach života vo veľkej rodine na dedine
      

      

      

     Zvolili ma

     • mimoriadne nadaná siedmačka, prvá predsedníčka školského parlamentu, už teraz vie, že bude zubnou lekárkou
      

      

      

     Kráľovná čitateľov

     • zaujímavé rozprávanie ôsmačky o tom, ako sa stala kráľovnou
      

      

      

     Ako sa učím

     • emotívne rozprávanie o tom, koľko času môže stráviť dieťa pri učení sa na jednotky
      

      

     Moje graffiti

     • zaujímavé rozprávanie nesmelého, ale veľmi talentovaného chlapca o láske k maľovaniu
        

     Ako som prišiel

     do našej školy

     • milé rozprávanie ôsmaka o jeho ceste z českej                      do sačurovskej školy
        

     Tancujem čaču

     • štvrták rozpráva o radosti zo spoločenských tancov a z partnerky ôsmačky
        

     Nemám problém

     • deviatačka, ktorá dokáže improvizovať a baviť deti celej školy, rozpráva         o objavovaní talentu
        

     Olympiáda

     • ôsmačka rozpráva, ako bola prvá v biologickej olympiáde v okrese Vranov nad Topľou aj v Prešovskom kraji, postúpila       do Banskej Bystrice                  na celoslovenské kolo
        

     Tancuj, tancuj,

     vykrúcaj

     • zaujímavé rozprávanie o tom, ako ôsmačka vyrazila s folklórom               do sveta
      

      

      

     Žijem s vojakmi

     • deviatačka rozpráva s láskou o svojom živote s rodičmi profesionálnymi vojakmi
        

     Karate

     • nesmelé rozprávanie sympatického deviataka o jeho koníčku
        

     Ďakujeme aj všetkým realizátorom konferencie:

     RNDr. Marte Megyesiovej, PaedDr. Jane Humeníkovej,

     Mgr. Jane Pavlovej, Ing. Marekovi Palkovi, Mgr. Ľubošovi Hricovi, Mgr. Lenke Truchanovej

     Naše poďakovanie patrí aj sponzorom:

     KPŠ - OZ Klub priateľov školy

     RZ pri ZŠ Sačurov

     OcÚ Sačurov

     Písali o nás: http://www.rodinka.sk/predskolak/skola-21-storocia/marta-megyesiova-hovori-ze-kazde-dieta-ma-dostat-sancu-vyniknut/

     http://blog.tedxbratislava.sk/2012/12/tedx-zs-sacurov/

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 389, Sačurov
   • zssacurov@gmail.com
   • 057 4497275
   • Školská 389, 094 13 Sačurov
   • 37873318
   • https://www.facebook.com/zs.sacurov
   • Administrácia webovej stránky: RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Jana Humeníková
 • Fotogaléria

  • Koniec šk. r. 2019/2020
  • Absolventi 2020
  • Rozlúčka štvrtákov
  • Marec, knihy a plagáty
  • MS Teams
  • Cechovanie prvákov
  • Živé jasličky 2019
  • Krabice plné lásky
  • Besiedka s materskou školou
  • Vianočná akadémia 2019
  • Mikuláš
  • Live Class - London ZOO