TEDx

    • TEDx 2013

    • TEDx ZŠ Sačurov     

        Podtitul: Záujem

            

             Prečo práve "záujem"?

      

             V dnešnom uponáhľanom svete si často my dospelí nestihneme všimnúť krásne maličkosti, neprejavíme záujem o ľudí v našom najbližšom okolí, zabúdame na zdravý životný štýl. Práve deti sú v tomto smere oveľa všímavejšie, môžeme sa od nich učiť. Preto sme si "záujem" zvolili za podtitul našej konferencie, v ktorej nám rečníci sprostredkujú myšlienky hodné šírenia a v nich:

     • záujem o dianie, veci aj ľudí okolo nás
     • záujem o školu
     • záujem o rodinu
     • záujem o priateľov
     • záujem o zdravie
     • záujem o poznávanie
     • záujem o umenie aj šport

      

     O čom hovorili Rečníci Video

     Kalendárium

     - školský rok 2012/13 očami malých detí

     Ema Bodnárová, 4.A

     Erika Kočišová, 3.A

     Sabína Onušková, 3.A

     Moje srdce a ja

     - srdiečko na pravom mieste má usmievavý šiestak

     Ján Mikča, 6.A

     Naša veľká rodina

     - rozprávanie na pokračovanie o veľkej rodine

     Henrieta Bučáková, 3.A

     Žiacky parlament

     - o práci v žiackom parlamente rozpráva prvá kronikárka žiackeho parlamentu v dejinách našej školy

     Timea Jacková, 7.A

     Stretnutia detí a mládeže

     - zaujímavé rozprávanie o nevšedných stretnutiach

     Veronika Danková, 9.B
        

     Prišla som z Grécka

     - naša siedmačka rozpráva ľubozvučnou slovenčinou o tom, ako ešte pred rokom bola žiačkou šiesteho ročníka základnej školy v gréckych Aténach

     Persefoni Giannusis, 7.A

     Vybral som si bubny

     - milé rozprávanie deviataka o tom, ako sa stal hviezdou školy

     Samuel Staško, 9.B

     Moderne a zaujímavo v našej škole

     - deviatačky s humorom rozprávajú o tom, čo priniesla reforma školstva v našej škole
      

     Veronika Fejková, 9.B

     Dominika Sokolová, 9.B
      

     Leteli sme do Ameriky

     - ako bolo všetko vybavené a ako skoro neodleteli

     Simona Baranová, 9.A

     Rozlúčka so školou

     - deviatačka nám predstaví video, v ktorom sa so spolužiakmi lúčia s najlepšou školou na svete

     Sandra Tkáčová, 9.B

     Chytám za Vranov

     - futbal ako najväčšia láska života

     Adrián Gurega, 6.A

      

     Ďakujeme aj všetkým realizátorom konferencie:

     RNDr. Marte Megyesiovej, PaedDr. Jane Humeníkovej,

     Mgr. Jane Čigášovej, Ing. Marekovi Palkovi, Mgr. Ľubošovi Hricovi,

     Mgr. Jane Zorvanovej, Mgr. Tatiane Hricovej,

     PadDr. Anne Korytkovej, Bc. Tatiane Mikčovej, Katke Kulíkovej,

     Bc. Kataríne Pavliščákovej, Lenke Barátovej a Lenke Podbehlej.

     Naše poďakovanie patrí aj sponzorom:

     KPŠ - OZ Klub priateľov školy

     RZ pri ZŠ Sačurov

     Obec Sačurov

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 389, Sačurov
   • zssacurov@gmail.com
   • 057 4497275
   • Školská 389, 094 13 Sačurov
   • 37873318
   • https://www.facebook.com/zs.sacurov
   • Administrácia webovej stránky: RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Jana Humeníková
 • Fotogaléria

  • Koniec šk. r. 2019/2020
  • Absolventi 2020
  • Rozlúčka štvrtákov
  • Marec, knihy a plagáty
  • MS Teams
  • Cechovanie prvákov
  • Živé jasličky 2019
  • Krabice plné lásky
  • Besiedka s materskou školou
  • Vianočná akadémia 2019
  • Mikuláš
  • Live Class - London ZOO