TEDx

    • TEDx 2016

    • TEDx ZŠ Sačurov     

              Podtitul: Nadanie

              Prečo práve "nadanie"?

          Lebo:

     • nadanie je súhrn vlôh človeka pre jeho úspešné rozvíjanie,
     • nadanie nesúvisí len s intelektovými, ale aj emocionálnymi a senzomotorickými charakteristikami,
     • nadanie nám dáva originálne myšlienky,
     • nadanie nám umožňuje tvoriť nezvyčajné veci,
     • v našej škole máme mnoho nadaných detí.

      

     Téma Rečník Video

     Naša trieda

      

     - malá druháčka rozpráva

     o živote a dobrodružstvách

     v triede plnej "živých" detí

     Radosť z hry

      

     - detské futbalové hviezdy

     sa podelili

     o svoje

     zážitky

     z futbalovej

     akadémie

       

      

      

     Ja muzikant

      

     - piatak zdedil hudobný

     talent

     a rozpráva,

     na akých hudobných

     nástrojoch vie hrať

     Perníková chalúpka

      

     - tretiaci nám

     vyrozprávali

     o tom,

     ako potešili svoje

     mamky na ich

     sviatok nacvičeným

     muzikálom

     o medovníkovom

     domčeku

      

      

      

      

      

     Čiapky

      

     - ôsmak nám

     prezradil, ako objavil

     stratégiu hry

     a zabezpečil celej

     triede jednotky

     O Pytagorovi

      

     - ôsmačka rozpráva

     o priateľstve

     s českými deťmi

     a svojom hudobnom

     talente

     O zvieratkách

      

     - o tom, ako sa 

     šiestaci zapojili

     do anglického projektu plného zaujímavého učenia

     a zvieratiek

      

     O prezentáciách

      

     - o záujme jednej ôsmačky

     tvoriť prezentácie

     Anjouovci

      

     - ako sa siedmaci

     premenili

     na kráľov

     a princezné

     z rodu Anju

      

     Nezištný dar 

      

     - o deviatačke, ktorá

     si dala ostrihať

     svoje krásne dlhé

     vlasy, aby ich mohla

     darovať pre onkologických

     pacientov

     Boli sme tu

      

     - o milej rozlúčke

     deviatakov

     so svojou

     milovanou školou

      

     Ďakujeme aj všetkým realizátorom konferencie:

     RNDr. Marte Megyesiovej, PaedDr. Jane Humeníkovej,

     Ing. Marekovi Palkovi, Mgr. Ľubošovi Hricovi, Mgr. Ivanovi Baranovi,

     PaedDr. Anne Korytkovej, Mgr. Jane Čigášovej,

     Mgr. Tatiane Hricovej, Mgr. Monike Jakubkovej, Mgr. Márii Dudášovej,

     Mgr. Ivete Šaffovej, Mgr. Márii Dargajovej, Mgr. Dominike Čechovej,

     a moderátorom: Tonke Šimkovej a Adriánovi Bertovi.

      

     Osobitné poďakovanie chceme vyjadriť pani Danke Mitrovej,

     ktorá nám zabezpečila kultúrny dom.

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 389, Sačurov
   • zssacurov@gmail.com
   • 057 4497275
   • Školská 389, 094 13 Sačurov
   • 37873318
   • https://www.facebook.com/zs.sacurov
   • Administrácia webovej stránky: RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Jana Humeníková
 • Fotogaléria

  • Koniec šk. r. 2019/2020
  • Absolventi 2020
  • Rozlúčka štvrtákov
  • Marec, knihy a plagáty
  • MS Teams
  • Cechovanie prvákov
  • Živé jasličky 2019
  • Krabice plné lásky
  • Besiedka s materskou školou
  • Vianočná akadémia 2019
  • Mikuláš
  • Live Class - London ZOO