TEDx

    • TEDx 2017

    • TEDx ZŠ Sačurov     

              Podtitul: Kreativita

     Prečo kreativita?

     - lebo je to kľúč k úspechu,

     - lebo je to schopnosť vytvárať nové hodnoty,

     - lebo to nie je dar, ale zručnosť,

     - lebo kreatívni sme všetci, len to treba v sebe objaviť,

     - lebo vzniká v hlavách obyčajných ľudí,

     - lebo je to schopnosť myslieť a nazerať na veci iným spôsobom,

     - lebo nás učí, ako poraziť strach,

     - lebo prináša radosť a rozpúšťa stres,

     - lebo nám ukazuje spôsob, ako odstrániť prekážky,

     - lebo nám umožňuje vidieť svet inak, získať nadhľad...

           

     Rečník Video

     Kalendárium

     - o tom, čo sme

     v našej škole zažili

     počas školského

     roka 2016/2017

     Ľudová kultúra

     - o krojoch, starčekoch 

     a starenkách a o radosti

     z objavovania minulého

     Môj rodný kraj

     - o tom, ako tretiaci       

     v rámci ročníkového

     projektu navštívili

     lesný náučný chodník

     TAJCH a ranč

     Breziny  Pavlovce

     Hrajú vám štvrtáci

     - o netradičnej hodine

     hudobnej výchovy

     Čitateľské aktivity

     - o Roku čitateľskej

     gramotnosti a o tom,

     čo všetko pre jej rozvoj

     urobili naši ôsmaci

     Môj progres v tancovaní

     - o deviatakovi, ktorý celý svoj voľný čas už niekoľko

     rokov venuje tancovaniu spoločenských tancov   

     a progres je vidieť...

     School Kids Race

     - o netradičnom preteku,

     ktorý sa nám všetkým

     veľmi páčil a bude

     z neho určite

     tradícia našej školy

     Žigmund

     Luxemburský

     - o ročníkovom

     dejepisnom projekte      

     a o tom,

     ako to všetko bolo

     Kinnball

     - o velikánskej čiernej

     lopte a hre,

     ktorá vás chytí za srdce

     a už nepustí

     Atmosféra

     - o tom, aká je atmosféra

     dôležitá vo vyučovacom

     procese, ale aj mimo

     neho a čo vznikne,

     ak je dobrá...

     Grafický design

     - o deviatakovi, ktorý

     bez cudzej pomoci

     pracuje na svojom talente

     A tak plynie čas

     - o tom, ako sa

     deviataci zmenili

     a chceli rozlúčiť

     so svojou školou

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 389, Sačurov
   • zssacurov@gmail.com
   • 057 4497275
   • Školská 389, 094 13 Sačurov
   • 37873318
   • https://www.facebook.com/zs.sacurov
   • Administrácia webovej stránky: RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Jana Humeníková
 • Fotogaléria

  • Koniec šk. r. 2019/2020
  • Absolventi 2020
  • Rozlúčka štvrtákov
  • Marec, knihy a plagáty
  • MS Teams
  • Cechovanie prvákov
  • Živé jasličky 2019
  • Krabice plné lásky
  • Besiedka s materskou školou
  • Vianočná akadémia 2019
  • Mikuláš
  • Live Class - London ZOO