TEAMS naša videoškola

    • Zvažujeme

    • Zrušili nám školu. Nie sú to prázdniny. Máme vzdelávať žiakov z domu.

     • 1. Máme na zadavanie úloh portály, ktoré si ako škola platíme - ALF, EDUPAGE, zborovna.sk.
     • 2. Máme vytvorené vlastné učiteľské webové stránky.
     • 3. V tomto neľahkom čase vďaka marketingovým ťahom je dostupných aj mnoho platených portálov zadarmo.
     • 4. Dokonca aj MŠ pridalo pár inšpirácií - https://www.minedu.sk/moznosti-distancneho-vzdelavania-pre-skoly/

     No situácia je taká, že za tie týždne, čo budeme doma, asi nebude stačiť, ak žiaci budú len vypracovávať testy, zadania, pracovné listy...

     Potrebujú mať aj vizuálny kontakt s učiteľom, počuť výklad...

     Nikto sa na takú situáciu nepripravil.

     Myslím, že sa teraz viac hodí podpora, ako sťažnosti, že sa to nedá.

     Pevne verím, že to zvládneme, prekonáme a onedlho budeme na všetko spomínať ako na obrovskú príležitosť niečo sa naučiť - vážiť si druhých a ďakovať im, vážiť si svoj čas a svoje zdravie i čas a zdravie druhých, byť trpezlivými a zodpovednými.

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 389, Sačurov
   • zssacurov@gmail.com
   • 057 4497275
   • Školská 389, 094 13 Sačurov
   • 37873318
   • https://www.facebook.com/zs.sacurov
   • Administrácia webovej stránky: RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Jana Humeníková
 • Fotogaléria

  • Koniec šk. r. 2019/2020
  • Absolventi 2020
  • Rozlúčka štvrtákov
  • Marec, knihy a plagáty
  • MS Teams
  • Cechovanie prvákov
  • Živé jasličky 2019
  • Krabice plné lásky
  • Besiedka s materskou školou
  • Vianočná akadémia 2019
  • Mikuláš
  • Live Class - London ZOO