Ľudské práva

    • Koncepcia o dobrovoľníctve

    • Koncepcia výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu

      

     Dobrovoľníctvo

     - má priamy vplyv na formovanie detí a ich hodnôt, na zvyšovanie ich záujmu o prostredie a spoločnosť, v ktorej žijú

     - podpúoruje aktívne občianstvo

     - je cenným prostriedkom spolupôsobenia školy a rodiny

     - je prostriedkom osobného rozvoja dieťaťa

     - poskytuje deťom priestor na sebarealizáciu a možnosť objaviť vlastný potenciál

      

     Ministerstvo školstva SR vydalo dokument Koncepcia výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu

     https://www.minedu.sk/data/files/7972_koncepcia_vav_dam_k_dobrovolnictvu.pdf

      

     Naše aktivity

     - spolupráca so Stacionárom sv. Simeona Sačurov - dobrý skutok pre seniorov

     - UNICEF - Škola priateľská k deťom

     - Zbierky - Biela pastelka, Deň narcisov, Modrý gombík, Vianoce pre Ukrajinu

     - dobrovoľníctvo pre okolie - pomoc spolužiakom, separácia odpadu v škole, úprava okolia

     školy, "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok" - vianočná dobročinnosť pre     seniorov  obce

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 389, Sačurov
   • zssacurov@gmail.com
   • 057 4497275
   • Školská 389, 094 13 Sačurov
   • 37873318
   • https://www.facebook.com/zs.sacurov
   • Administrácia webovej stránky: RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Jana Humeníková
 • Fotogaléria

  • Koniec šk. r. 2019/2020
  • Absolventi 2020
  • Rozlúčka štvrtákov
  • Marec, knihy a plagáty
  • MS Teams
  • Cechovanie prvákov
  • Živé jasličky 2019
  • Krabice plné lásky
  • Besiedka s materskou školou
  • Vianočná akadémia 2019
  • Mikuláš
  • Live Class - London ZOO