Ľudské práva

    • Európsky dialóg s mládežou

    • Európsky dialóg s mládežou 2019

     https://eudialogsmladezou.sk/eu-dialog-s-mladezou/co-je-europsky-dialog-s-mladezou/

     Hlavnou témou VII. cyklu Európskeho dialógu s mládežou je „Vytváranie príležitostí pre mládež“.

     Prieskum realizuje Rada mládeže Slovenska. Je to projekt, vďaka ktorému majú mladí ľudia v celej Európe príležitosť vyjadriť svoj názor na témy, ktoré ich trápia a Európska únia má možnosť reagovať. Hlas mladých ľudí je pre Európsku úniu veľmi dôležitý a takýmto spôsobom sa nielen dostane ďalej, ale politici sa ním musia zaoberať.

     Žiaci 9. ročníka našej školy sa pod vedením Mgr. Hricovej tiež zapojili do tohto projektu vyplnením anonymného dotazníka, ktorý sa zameral hlavne na možnosti ich ďalšieho vzdelávania a pracovných príležitostí.

     Cieľom Európskeho dialógu s mládežou je umožniť žiakom a študentom, aby sa vyjadrili k otázkam týkajúcim sa zamestnania, vzdelávania a príležitostí pre mládež na vidieku.

     Úlohou členských štátov je zavádzať dané odporúčania do praxe.

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 389, Sačurov
   • zssacurov@gmail.com
   • 057 4497275
   • Školská 389, 094 13 Sačurov
   • 37873318
   • https://www.facebook.com/zs.sacurov
   • Administrácia webovej stránky: RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Jana Humeníková
 • Fotogaléria

  • Koniec šk. r. 2019/2020
  • Absolventi 2020
  • Rozlúčka štvrtákov
  • Marec, knihy a plagáty
  • MS Teams
  • Cechovanie prvákov
  • Živé jasličky 2019
  • Krabice plné lásky
  • Besiedka s materskou školou
  • Vianočná akadémia 2019
  • Mikuláš
  • Live Class - London ZOO