• Škola priateľská deťom

    • Škola priateľská k deťom

     https://www.unicef.sk/skoly/

     2019/2020

     1. Aktivita podľa vlastného výberu pre minimálne 40 detí
     2. Celoslovenská zbierka MODRÝ GOMBÍK, ktorá prebieha v máji a vyzbierané peniaze putujú na pomoc deťom, ktoré sa ocitli v núdzi.
     3. Vyplníme evaluačný formulár v 2. polroku o našich skúsenostiach a nápadoch.
     4. Deti zorganizujú na škole akciu (napr. divadelné predstavenie, predaj oplátok, športové podujatie, koncert...). Finančné dary, ktoré sa vďaka tejto akcii získajú budú venované deťom v krajinách, ktoré zasiahla humanitárna kríza a zároveň na podporu programu ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM.

      

      

     2018/2019

     1. Splnenie aktivity z publikácie

     2. Darček pre život

     3. Evaluačný formulár

     4. Zbierka Modrý gombík

     Naši žiaci si uvedomili aké majú šťastie, že vyrastajú v mieri a prežívajú pokojné detstvo. Zúčastnili sme sa aj na celoslovenskej zbierke MODRÝ GOMBÍK, do ktorej dobrovoľne prispeli naši žiaci a učitelia. Výťažok zo zbierky bude v tomto roku venovaný deťom na východnej Ukrajine, ktoré žijú už šiesty rok vo vojnovom konflikte. Zo zbierky zabezpečuje UNICEF lieky, vodu, potraviny, opravuje vojnou zničené domy a školy, školí deti, aby sa vyhýbali miestam, kde sa nachádzajú míny. Viac čítajte v blogu:

     https://zssacurov.edupage.org/a/blog-o-vyucovani?eqa=YmlkPWJsb2c4JndpZD1ibG9nOF9CbG9nXzEmYWlkX2Jsb2c4X0Jsb2dfMT0xNw%3D%3D

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 389, Sačurov
   • zssacurov@gmail.com
   • 057 4497275
   • Školská 389, 094 13 Sačurov
   • 37873318
   • https://www.facebook.com/zs.sacurov
   • Administrácia webovej stránky: RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Jana Humeníková
 • Fotogaléria

  • Živé jasličky 2019
  • Krabice plné lásky
  • Besiedka s materskou školou
  • Vianočná akadémia 2019
  • Mikuláš
  • Live Class - London ZOO
  • Cesta
  • Koleso finančnej gramotnosti
  • Tatry
  • ITAkadémia
  • School Kids Race
  • Korčuliarsky kurz